Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methane sensor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The primary reason for measuring methane is to improve the safety of the mines. The rapid detection of methane is very important from the point of view of safety of mine workers. This paper presents a concept of fast methane detection by prediction its concentration in dynamic states. Two methods of dynamic corrections of methane concentration - single-channel and double-channels were described. Then, the results of research and comparison of the two methods were presented.
PL
z głównych zagrożeń w kopalniach węgla kamiennego jest obecność metanu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy stężenie metanu musi być ciągle kontrolowane z uwagi na możliwość jego gwałtownych i nagłych zmian. Warunki występujące w miejscu pomiaru wpływają niekorzystnie na dynamikę czujnika (jego osłona ulega silnemu zabrudzeniu co znacznie pogarsza współczynnik jej dyfuzji)a. W artykule przedstawiono proponowaną metodę przyspieszenia uzyskania wyniku pomiaru stężenia metanu w warunkach występujących w kopalniach.
2
Content available remote Stacjonarne urządzenie pomiarowe do wyznaczania metanowości bezwzględnej
PL
Wyznaczanie bezwzględnej metanowości wentylacyjnej jest istotnym, dla bezpieczeństwa załogi, działaniem służb wentylacyjnych kopalni. Najczęściej stosowana metoda polega na wykorzystaniu danych ze stacjonarnych mierników stężenia metanu lub z prób pipetowych i wyników ręcznego pomiaru wielkości prędkości średniej w przekroju wyrobiska. Metoda obarczona jest dużą i jednocześnie trudną do określenia niepewnością. Stacjonarne urządzenie do pomiaru metanowości bezwzględnej zostało zaprojektowane w celu usprawnienia i poprawy dokładności dotychczasowej metody wyznaczania strumienia objętości metanu. W artykule przedstawiono koncepcję nowatorskiego, stacjonarnego urządzenia pomiarowego będącego połączeniem anemometru skrzydełkowego typu MPP i pelistorowego czujnika stężenia metanu typu SG-2/NW. Rozwiązanie to jest unikalne ze względu na zastosowanie po raz pierwszy quazi-punktowego i współczasowego pomiaru obu wielkości w mierniku stacjonarnym. W ramach numerycznych badań symulacyjnych podjęto próbę wyznaczenia czasu dotarcia mieszanki do komory spalania czujnika metanu i stwierdzono, że mechanizm transportu mieszanki do komory pomiarowej jest dyfuzyjno-adwekcyjny. W artykule poruszono również wybrane problemy związane z pomiarem strumienia objętości metanu poprzez przyrząd wieloczujnikowy.
EN
Measurement of absolute methane content is signifi cant for miners safety. The most used measuring method is measurement based on data from stationary methane detectors or pipette analyses and multiply by air velocity measured by vane anemometer in traverse method. This method is difficult to determine the uncertainty. Stationary measuring instrument to determine the absolute methane content is designed to improve method efficiency and accuracy, which is heretofore used. The article presents conception of innovatory measuring device which is connection of vane anemometer, type MPP and pellistor methane sensor, type SG-2/NW. This outcome is unique, becouse the first time apply quasi-pointed and simultaneous measurement of both entities in one stationary instrument. Within the numerical simulations (CFD) the authors investigated time needed for movement methane mixture to combustion chamber of methane sensor. Observed that mechanism of transport mixture to measurement chamber is diffusive-advective. The article consists of issues about measuring methane flow rate by multi-sensor device.
3
Content available Dynamic Error Correction of Methane Sensor
EN
Coal mine methane is a term given to the methane gas produced or emitted in association with coal mining activities either from the coal seam itself or from other gassy formations underground. The primary reason for measuring methane is to improve the safety of the mines. In recent years, there have been many fatalities in underground coal mine explosions in which methane was a contributing factor. The rapid detection of methane is very important from the point of view of safety of mine workers. This paper presents a concept of fast methane detection by reconstituting its concentration in dynamic states.
PL
W pracy badano możliwość zastosowania warstw C-Pd, jako czujników wodoru oraz metanu. Warstwy C-Pd otrzymywano dwuetapową metodą PVD/CVD. Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, iż uzyskane warstwy reagują zarówno na obecność wodoru, jak i metanu.
EN
The paper presents the results of investigations of the possibility of using C-Pd films as hydrogen and methane sensors. C-Pd films were prepared in a two-step PVD/CVD method. The obtained results show that the films respond both to the presence of hydrogen and methane in the surrounding atmosphere.
PL
Przedstawiono koncepcję budowy mikroprocesorowego detektora tlenku węgla i metanu przy wykorzystaniu komercyjnych czujników firmy Figaro (TGS2611 i TGS2442) oraz mikroprocesora AT89C2051 firmy ATMEL. Charakterystyczną cechą urządzenia jest zdolność do identyfikacji wykrytego gazu, tzn. ustalenia, czy zostało przekroczone dopuszczalne stężenie odpowiedniego gazu. Obecność gazu jest sygnalizowana światłem odpowiedniej diody LED oraz sygnałem akustycznym. Oprócz wykrycia gazu, konstrukcja zapewnia także monitorowanie poprawnej pracy czujnika (prawidłowe napięcie zasilania, obwody grzejnika).
EN
The conception of carbon monoxide and methane microprocessor sensor based on commercial sensors (TGS2611 and TGS2442 from Figaro) and AT89C2051 microprocessor from ATMEL has been presented in the paper. The characteristic feature of such device is ability to identification of the selected gas (permissible concentration overflow). The presence of particular gas is signalized by the equivalent LED diode and alarm sound. Construction (beside gas detection) allows to monitoring of the correct operation (supply voltage, heater circuits).
6
Content available remote ZnO thin film as methane sensor
EN
Methane (CH4) sensitivity of zinc oxide (ZnO) thin film has been studied in the present work. The sensor element comprises of a chemically fabricated ZnO semiconducting layer and a layer of palladium (Pd) as catalyst. The catalyst layer was formed on the surface of semiconducting ZnO following a wet chemical process from palladium chloride (PdCl2) solution. Fundamental features of a sensor element e.g. sensitivity, response time and recovery process has been studied. The effect of operating temperature on performance of the sensor material has been investigated and a choice of optimum temperature was made at around 200°C. The sensor element exhibited reasonable sensitivity of about 86% at this temperature in presence of 1 vol% methane (CH4) in air.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.