Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The top coat of thermal barrier coatings systems based on lanthanum zirconate after corrosion tests in molten sodium sulphide salt at 920 and 970°C was characterized in this article. Scanning electron microscopy and X-ray diffraction methods were used to analyse surface topography, as well as the phase composition of corrosion products. It was determined the La2Zr2O7 coatings exhibit very good corrosion resistance in liquid salt environments. The basic destruction process has been associated with the formation of a lanthanum sulphate phase. Additionally, an effect similar to thermal etching was observed in splat areas, as well as a cracks network formed in the interspalt areas.
PL
Artykuł dotyczy charakterystyki warstwy wierzchniej ceramicznych powłok izolacyjnych w systemach powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianu lantanu w warunkach korozji wysokotemperaturowej w ciekłych osadach siarczanu sodu w temperaturze 920 i 970°C. Jako podstawową metodykę badawczą zastosowano skaningową mikroskopię elektronową w celu charakterystyki topografii powierzchni oraz rentgenowską analizę strukturalną, której celem była charakterystyka składu fazowego produktów korozji. Stwierdzono, że powłoki typu La2Zr2O7 charakteryzują się wysoką odpornością korozyjną, a jedynymi procesami degradacji korozyjnej jest tworzenie siarczanu lantanu. Dodatkowo stwierdzono również tworzenie się efektów zbliżonych do trawienia termicznego w obrębie przetopionych cząstek oraz siatki pęknięć w na ich granicach.
EN
Accelerated decomposition of the Sm2Zr2O7+8YSZ system in the form of air plasma sprayed thermal barrier coatings under the condition of Na2SO4 impact was shown in this article. The analyzed TBC systems were composite coatings with formula 50/50 of weight % of both structural elements deposited on In 625 alloy with NiCrAlY bond-coat. The thickness of the ceramic insulation layers was ca. 350 μm. The hot corrosion test was made at temperature 920 and 970°C in liquid deposits of sodium sulfate. Obtained data of phase analysis showed that the expected reaction related to the formation of samarium sulfates or oxysulfates is negligible but relatively strong effects of pyrochlore Sm2Zr2O7 decomposition to fluorite phase as well as the creation of cubic ZrO2 by probable absorption of Sm2O3 oxide were detected.
PL
Przyspieszony proces rozpadu fazowego natryskiwanych plazmowo kompozytowych powłokowych barier cieplnych typu Sm2Zr2O7+8YSZ w warunkach oddziaływania ciekłych osadów soli Na2SO4 został scharakteryzowany w niniejszym artykule. Badaniom poddano system TBC składający się z warstwy ceramicznej o proporcji składników 50/50 w procentach masowych. Powłoka natryskana została na podłożu ze stopu In625 z międzywarstwą typu NiCrAlY. Grubość ceramicznej warstwy izolacyjnej wynosiła ok. 350 μm. Badania odporności na korozję wysokotemperaturową przeprowadzono w temperaturze 920 i 970°C w środowisku ciekłych osadów solnych siarczanu sodu. Uzyskane dane w postaci wyników badań dyfrakcyjnych składu fazowego wykazały, że oczekiwany efekt reakcji w postaci generowania siarczanów i tlenosiarczanów samaru jest pomijalnie mały. Relatywnie silniejszym zaobserwowanym efektem był natomiast stwierdzony rozpad cyrkonianu samaru Sm2Zr2O7 o sieci pirochloru do formy strukturalnej fluorytu, jak również tworzenie się sześciennej formy tlenku ZrO2, który powstał prawdopodobnie w wyniku pochłonięcia tlenku samaru Sm2O3.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.