Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  środki ochrony drewna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The growing demand for the impregnated wood products increases the production of wood preservatives, which can more likely be released into the environment. The vast majority of wood preservatives are the poisonous substances for the living organisms. Due to their properties, these measures may pose a threat to the environment and human health in the event of uncontrolled release. Their entry into the environment may take place at the stage of production, storage, transport or during various technological processes related to the wood processing. Threats associated with their uncontrolled release must be removed by the Fire Service specialized units of chemical and ecological rescue . The aim of the research was to analyze the impact of the degree of fragmentation of selected natural sorbents on the sorption of wood preservatives. A sorbent with a smaller grain size showed better sorption properties compared to the same sorbent with the larger grains due to the fact that it absorbed a larger total surface.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na impregnowane wyroby z drewna powoduje wzrost produkcji środków ochrony drewna, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia możliwości uwolnienia tych środków do środowiska. Zdecydowana większość środków przeznaczonych do ochrony drewna są to substancje trujące dla organizmów żywych. Z uwagi na swoje właściwości środki te, w przypadku niekontrolowanego uwolnienia, mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia człowieka. Przedostanie się ich do środowiska może nastąpić na etapie produkcji, magazynowania, transportu lub w czasie trwania różnych procesów technologicznych związanych z obróbką drewna. Zagrożenia związane z ich niekontrolowanym uwolnieniem muszą być usuwane przez specjalistyczne jednostki ratownictwa chemicznego i ekologicznego PSP. Celem badań była analiza wpływu stopnia rozdrobnienia wybranych sorbentów naturalnych na sorpcję środków ochrony drewna. Sorbent o mniejszym rozmiarze ziaren wykazywał lepsze właściwości sorpcyjne w porównaniu do tego samego sorbentu o większych ziarnach z uwagi na to, że chłonął większą powierzchnią całkowitą.
PL
W artykule opisano metodę Rüpinga do impregnacji drewnianych podkładów kolejowych oraz rodzaje stosowanych środków impregnacyjnych. Na podstawie literatury scharakteryzowano kontrolę jakości nasycenia drewna oraz ocenę skuteczności działania środka impregnacyjnego. Przedstawiono metody i wyniki badań wyrobów drewnianych i właściwości fizykochemicznych oleju kreozotowego. W analizie literatury i wyników prac realizowanych przez Laboratorium Badań Materiałów i Elementów Konstrukcji Instytutu Kolejnictwa zwrócono szczególną uwagę na metodę impregnowania drewnianych podkładów kolejowych olejem kreozotowym w aspekcie wymagań normatywnych i badań własnych. W podsumowaniu odniesiono się do wyników badań oleju kreozotowego typu B i typu C. Oba rodzaje oleju porównano pod względem głębokości przesycania drewna, skuteczności grzybobójczej, wypłukiwania z drewna i uciążliwości zapachowej dla środowiska.
EN
A Rüping method for impregnation of wooden railway sleepers and types of use of impregnating agents is described in this paper. The literature part also describes what is the quality control of wood treatment and evaluate the effectiveness of impregnating agent action. Then presents the methods and studies of wood sleepers and physicochemical properties of creosote oil. The main attention is put on the creosote oil as a preservation method of wooden railway sleepers talking into account standatd's requirements and the results of the own investigations in the analysis of the literature and the results of the work done by the Laboratory of Materials and Structural Elements. In conclusion focused on the work done for creosote oil type B and type C. Both types of creosote oil were compared at an angle of the depth of impregnation of wood, antifungal, rising out from wood and odor nuisance to the environment.
PL
Obok odpowiednich warunków użytkowania sekret długotrwałej eksploatacji konstrukcji drewnianych tkwi w wielofunkcyjnych zabezpieczeniach antykorozyjnych i przeciwpożarowych. Artykuł przedstawia główne aspekty tego problemu: podstawowe wymagania prawne, mechanizmy niszczenia drewna na skutek korozji biologicznej i agresywnego działania środowiska, rolę diagnostyki mykologicznej budynku oraz działania chroniące przed korozją biologiczną i opóźniające palność drewna z uwzględnieniem zachowania wymogów sanitarnych.
4
Content available remote Środki do zabezpieczenia drewna
6
Content available remote Koszty robót z wykorzystaniem elementów z drewna
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.