Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  long-term ageing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research objective of the experiments and analyses described in this paper was evaluation of the effect of a specific organometallic catalyst on the properties of 50/70 and 70/100 pen (paving) grade bitumens. The catalyst under analysis is anhydrous iron (III) chloride. It was added to the bitumens at the percentages of 0.5%, 1.0%, 1.5% and 2%. The research included determination of penetration at 25°C, ring and ball softening point test and Fraass breaking point test. The tests were carried out at three states of the tested binder: non-aged, after short-term ageing (RTFOT procedure) and after long-term ageing (PAV procedure). Additionally, viscosity was determined before and after RTFOT ageing. The experimental data were used to determine the penetration index (PI) value and the plasticity range of bitumens. An increase of the bitumen hardness was observed due to organometallic catalyst addition, particularly noticeable after long-term ageing. The catalyst was found to reduce the viscosity of bitumens in the production temperature range.
PL
Przedmiotem badań i analiz omówionych w artykule jest ocena wpływu katalizatora metaloorganicznego na właściwości asfaltu drogowego 50/70 i 70/100. Funkcję katalizatora metaloorganicznego pełnił bezwodny chlorek żelaza (III). Dozowano go w ilości 0,5%, 1,0%, 1,5% oraz 2%. Zakres badań obejmował: penetrację w 25°C, temperaturę mięknienia wg metody „pierścień i kula” oraz temperaturę łamliwości wg Fraassa. Badania wykonano dla trzech stanów lepiszcza: przed starzeniem, po starzeniu krótkoterminowym wg RTFOT oraz po starzeniu długoterminowym wg PAV. Dodatkowo wykonano oznaczenie lepkości przed starzeniem i po starzeniu wg RTFOT. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono wartość indeksu penetracji IP oraz temperaturowy zakres plastyczności TZP. Katalizator metaloorganiczny wpłynął na zwiększenie twardości lepiszcza, szczególnie po starzeniu długotrwałym. Zaobserwowano spadek lepkości asfaltu z udziałem katalizatora w zakresie temperatur technologicznych.
PL
W referacie przedstawiono wyniki pomiarów diagnostycznych kabli średniego napięcia (SN) o izolacji polietylenowej, o różnym czasie eksploatacji do lat 15. Analizowano poziom wyładowań niezupełnych (wnz) oraz współczynnik strat dielektrycznych tgδ mierzony przy oddziaływaniu napięcia o częstotliwości 0,1 Hz (VLF). Znaczne zróżnicowanie otrzymanych wyników pomiarów wskazuje na skuteczność wykrywania zachodzących procesów starzeniowych związanych z drzewieniem wodnym oraz uszkodzeniami wewnętrznymi układu izolacyjnego, z możliwością lokalizacji miejsca ich występowania. Wprowadzony system badań diagnostycznych z prawidłowo określonymi poziomami krytycznymi umożliwia zmniejszanie kosztów poprzez wczesne wykrywanie zmian zachodzących w izolacji w początkowej ich fazie rozwoju, jak i w późniejszej eksploatacji.
EN
This paper presents the results of diagnostic measurements of 31 medium voltage cable lines (MV) with polyethylene isolation with different lifetime up to 15 years. The partial discharge (PD) and dissipation factor tgδ were analysed when exposed to voltage with frequency 0,1 Hz (VLF). Significant differences in the results carried out with U0 and 2U0 voltage measurements of power cables indicate the effectiveness of locating surface discharges in cable fittings and in the aging process connected with electrical and water treeing of insulation. Moreover, applied method of partial discharge measurement enables, in case of PD concentration, the location of their occurrence. The implemented diagnostic measurements system with properly defined critical levels may result in cost reduction by early detection of changes occurring in insulation in their initial stage of development as well as during the subsequent exploitation.
EN
Samples of long-term aged TD-50 and tetryl were investigated by UV-VIS and FTIR spectroscopy and bands of products of ageing were obtained. A complicated maximum of nitro groups at 1537 cm-1 in the FTIR spectra of long-term aged explosives was obtained, like in the IR spectra of long-term aged single-based propellants. Ageing process was confirmed by the presence of several maxima in UV-VIS and FTIR spectra of aged products and determination of several characteristics of the investigated explosives (shifts Δ ν, differences in absorbances ΔA, differences in values of Δh*1/2). Ageing was connected with decrease of H-bond formation on the base of decrease of content of oxygen and nitro groups in TD-50 and tetryl.
4
Content available remote Starzenie materiałów bitumicznych
PL
W artykule przedstawiono procesy starzeniowe, jakim podlegają materiały bitumiczne. Omówiono wpływ starzenia krótkoterminowego i długoterminowego na zmianę właściwości asfaltu drogowego i mieszanki mineralno-asfaltowej. Przedstawiono zmodyfikowaną metodę starzenia technologicznego dla mieszanek mineralno-asfaltowych, opracowaną w ramach programu badawczego SARP (Strategic Highway Research Program) oraz wyznaczono temperatury zagęszczania wg tej metody dla lepiszczy produkowanych w Polsce.
EN
In the paper there is presented the influence of ageing processes on bitumen materials. Influence of short-term and long-term ageing on change of road asphalt and asphalt mix was discussed. There has been presendet a modified method for asphalt mix ageing which was worked out in frame of research program SHRP (Strategic Highway Research Program). Compaction temperatures, according to this modified method, for bitumen being produced in Poland were determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.