Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  obciążalność prądowa długotrwała
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Effect of soil moisture on current-carrying capacity of low-voltage power cables
EN
One of the factors affecting current-carrying capacity of underground power cables is the thermal resistivity of soil. Its value in the close proximity of the cable is the most important, and for this reason, in some cases, the local soil is replaced with an another soil type or with a cementsand mixture. The thermal resistivity of the soil is strongly affected by moisture, and in the case of a cement-sand mixture – as tested by the authors – also by this mixture initial water content. The paper presents results of investigation of soil moisture influence on the soil thermal resistivity, and an analysis of the current-carrying capacity of a low-voltage power cable for various soil parameters, in particular its part directly surrounding the cable.
PL
Jednym z czynników wpływających na obciążalność prądową długotrwałą kabli ułożonych w ziemi jest rezystywność cieplna gruntu. Największe znaczenie mają parametry gruntu znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie kabla i z tego powodu grunt rodzimy zastępuje się innym lub mieszaniną cementowo-piaskową. Na rezystywność cieplną gruntu duży wpływ ma wilgotność, a w przypadku mieszaniny cementowopiaskowej – jak wynika z badań autorów – także zawartość początkowa wody w tej mieszaninie. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu wilgotności gruntu na jego rezystywność cieplną oraz analizę obciążalności prądowej długotrwałej kabla niskiego napięcia dla różnych parametrów gruntu, w szczególności gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie kabla.
PL
Przedstawiono model cieplny przewodów prowadzonych grupowo, przylegających ściśle do siebie, w celu wyznaczania wartości współczynnika grupowego obciążalności prądowej.
EN
The paper presents a thermal model of conductors arranged in close packed groups, used in determining a value of grouping factor for current carrying capacity.
PL
Przedstawiono model cieplny przewodu wielożyłowego, przeznaczonego do wyznaczania obciążalności prądowej długotrwałej w różnych sytuacjach eksploatacyjnych.
EN
A thermal model of multicore cable is presented, intended for determination of long term current capacity in different operational situations.
PL
W artykule przedstawiono propozycję metody określania obciążalności prądowej długotrwałej przewodów stosowanych w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia, zasilających odbiorniki nieliniowe. Polega ona na wprowadzeniu dodatkowych współczynników zmniejszających wartość prądu dopuszczalnego długotrwale przewodu w zależności od rodzaju zasilanego odbiornika.
EN
This article presents proposal to the method of determine the carrying capacities in wiring systems to supply nonlinearly receiver in low voltage installations. This method introduces new coefficient of reducing (reducing factor) current-carrying capacities cables in dependent on type of receiver.
PL
W artykule przedstawiono opracowaną przez autora metodę wyznaczania obciążalności prądowej długotrwałej IZ pięciożyłowych przewodów typu YDYżo ułożonych w kilku stykających się ze sobą warstwach oraz wyznaczone przez autora współczynniki niezbędne do obliczania prądu IZ w oparciu o zależność podaną w PN-IEC 60364-5-523.
EN
The paper presents of work out new methods for determining the carrying capacities in wiring systems (a five-wired cables YDYżo) arranged of many connected layers. Also this article presents of factors necessaries to determine current-carrying capacities cables on based the rule PN-IEC 60364-5-523.
PL
Konieczność zwiększenia przepustowości elektroenergetycznych linii przesyłowych wymusza poszukiwanie nowych stopów aluminium. Kompozycja chemiczna stopu powinna charakteryzować się korzystnym zespołem własności mechaniczno-elektrycznych oraz własnościami pozwalającymi na zastosowanie ich do produkcji przewodów przeznaczonych do ciągłej i wysokotemperaturowej pracy. Wykorzystanie dodatku Zr pozwala na podniesienie odproności cieplnej aluminium nawet do 240 C. W artykule przedstawiono najważniejsze aspekty metalurgiczne wytwarzania walcówki i drutów ze stopu AlZr oraz mozliwości ich wykorzystania do produkcji nowej generacji odpornych cieplnie, niskozwisowych przewodów typu HTLS.
EN
Necessity to increase capacity of high overhead lines need a search of new generation aluminium alloys. Chemical composition of new alloys have to characterize specyfic range of mechanical and electrical properties witch allow to use in continuous and high temperature conditions of conductor works. New Al-Zr alloy make possible increase thermal resistance of material up to 240 C deg. In this paper presents some result of investigation in metalurgy and technology aspects of manufacturing aluminium - zircon alloy rod and wires and posibility to use in manufacturing technology of new generation of heat resistance, low sag HTLS conductors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.