Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 98

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wskaźnik
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
As Industry 4.0 offers significant productivity improvements, its relevance has grown across various organisations. While it captures the attention of both the industry and the academia, very few efforts have been made to streamline useful indicators across stages of its implementation. Such work facilitates the development of strategies that are appropriate for a specific stage of implementation; therefore, it would be significant to a variety of stakeholders. As a result, this paper aims to establish an indicator system for adopting Industry 4.0 within the context of the three stages of the innovation adoption: (i) pre-adoption, (ii) adoption, and (iii) post-adoption. First, a comprehensive review was performed with a search expanding into the literature on innovation and technology adoption. Second, the resulting indicators were filtered for relevance, redundancy, description, and thorough focus discussions. Finally, they were categorised by their stage of adoption. From 469 innovation adoption indicators found in the literature, this work identified a total of 62 indicators relevant for the Industry 4.0 adoption, in which 11, 14, and 37 of them comprised the three stages, respectively. Case studies from two manufacturing firms in the Philippines were reported to demonstrate the applicability of the proposed indicator system. This work pioneers the establishment of an indicator system for the Industry 4.0 adoption and the classification of such indicators into three stages — pre-adoption, adoption, and post-adoption — which would serve as a framework for decision-makers, practitioners, and stakeholders in planning, strategy development, resource allocation, and performance evaluation of the Industry 4.0 adoption.
PL
Artykuł porusza zagadnienie efektywności porannych kolejowych połączeń dalekobieżnych, które pozwalają w łatwy sposób przemieszczać się między oddalonymi od siebie regionami. Szczególnie analizowanym przypadkiem w pracy jest dostępność regionów Polski z Wrocławia. W ciągu ostatnich pięciu lat zwiększyły się ogólne możliwości pociągów pasażerskich w zakresie przemieszczania się na dalekie odległości w coraz krótszym czasie. Kluczowe są jednak połączenia poranne, które docierają do regionów docelowych w godzinach południowych, pozwalając na korzystanie z dóbr i usług na miejscu już w dniu podróży. Przez ostatnie lata nastąpił rozwój tego typu połączeń, przez co możliwy stał się dojazd z zachodnich regionów Polski do obszarów pogranicznych Polski wschodniej w zaledwie kilka godzin. Szczególnie istotna z punktu widzenia ekonomicznego jest możliwość wczesnego dojechania na miejsce w przypadku podróży turystycznej z noclegiem opartym na zasadach doby noclegowej. W artykule przedstawiony został autorski wskaźnik kolejowej efektywności dostępności, który pozwala na stworzenie rankingu połączeń ze względu na pokonany dystans, czas jazdy oraz godzinę odjazdu i przyjazdu do miejsca docelowego. Uwzględnia on najbardziej sprzyjające warunki dotyczące czasu podróży, dzięki czemu możliwe jest określenie połączeń, które w najbardziej korzystny sposób zapewniają dojazd do najbardziej oddalonych regionów. Może on w przyszłości służyć za punkt odniesienia przy tworzeniu nowych porannych połączeń kolejowych i opracowywaniu nowych edycji rozkładów jazdy.
EN
This article refers to the issue of effectiveness of rail connections between two distant regions. In this case the accessibility of different Polish regions from Wrocław is being analyzed. Over the last five years, the overall capabilities of passenger trains in the field of long-range travel have increased in ever-shorter time. However, morning connections that reach the target regions in the afternoon hours are crucial since they allow to use goods and services on the spot already on the day of the travel. In the last years a significant development of morning connections have been observed which resulted with the connecting the western and the eastern part of Poland in just few hours. From the economic point of view, it is particularly important to be able to get to the destination early in the case of a tourist trip with accommodation based on the rules of an overnight stay. The article presents the author’s indicator of railway availability efficiency, which allows to create a ranking of connections due to the distance traveled, driving time and the time of departure and arrival to the destination. The indicator takes into account the most favorable conditions regarding travel time, thanks to which it is possible to determine connections that provide the most favorable access to the most distant regions. The value depends on those factors and it is higher when the conditions of the journey are more economically advantageous. In the future the indicator can be used as a reference in creating new timetables including also new morning connections.
EN
The aim of this study is to demonstrate the applicability of contemporary optoelectronic systems supported by image processing algorithms in aviation. Optoelectronic systems can support the pilot’s work or the work of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) operator after being installed in the cockpit of the pilot or in a ground station. The origin of the problem is related to the aspects of safe operation of the aircraft in the conditions of dynamically changing ambient light observed by the aircraft pilot or operator monitoring the monitor at the ground station and observing the image from the camera installed on the UAV. The proposed solution is to help avoid situations in which the pilot’s/operator’s situational awareness deteriorates due to strong optical phenomena.
PL
Celem niniejszego opracowania jest zademonstrowanie możliwości zastosowania współczesnych układów optoelektronicznych wspomaganych przez algorytmy przetwarzania obrazu w lotnictwie. Układy optoelektroniczne mogą wspomóc pracę pilota lub pracę operatora bezzałogowego statku powietrznego (BSP) po zainstalowaniu w kabinie pilota bądź w stacji naziemnej. Geneza problemu jest związania z aspektami bezpiecznej eksploatacji statku powietrznego w warunkach dynamicznie zmieniającego się oświetlenia otoczenia obserwowanego przez pilota samolotu lub operatora śledzącego monitor w stacji naziemnej i obserwującego obraz z kamery zainstalowanej na BSP. Zaproponowane rozwiązanie ma pomóc uniknąć sytuacji, w których świadomość sytuacyjna pilota/operatora pogarsza się na skutek silnych zjawisk optycznych.
EN
The main objective of the study is to analyze the availability of statistical and spatial data necessary to define a set of indicators of a modern compact city model, as well as, to propose a multi-criteria method to determine the importance of individual indicators. An accessible and relatively easy to use set of compact city indicators is a necessary tool, both at the stage of evaluating a unit for a selected concept, as well as, during the implementation of its main postulates. The modern compact city model is now the key direction of the Polish urban policy and has been implemented in many cities around the world for years in connection with the principle of sustainable development. The paper presents the previous interpretations of the selected urban concept, its main assumptions, as well as, the author’s set of measurable indicators with sample weights, which were analyzed in the framework of the case study. To determine the weights, multi-criteria decision-making method (AHP - Analytic Hierarchy Process) was used, while GIS technologies were used at the stage of presentation of the values of selected indicators.
EN
Explicit constructions in Extremal Graph Theory give appropriate lower bounds for Turan type problems. In the case of prohibited cycles, the explicit constructions can be used for various problems of Information Security. We observe recent applications of algebraic constructions of regular graphs of large girth and graphs with large cycle indicator to Coding Theory and Cryptography. In particular, we present a new multivariate platforms of postquantum Non-commutative Cryptography defined in graph theoretical terms.
EN
The paper proposes the use of the DEMATEL method (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) for the identification and analysis of cause and effect relationships between sustainable development indicators. The literature studies presented, among other things, the application potential of the selected multi-criteria method, with particular emphasis on the decision-making problems related to sustainable development. Then, on the selected example of the group of sustainable development indicators, the algorithm of the DEMATEL method was presented, its potential advantages and limitations in the context of update Sustainable Development Indicator modules of the Central Statistical Office. The priority objective of the work was to present the DEMATEL method and its main element, i.e. cause-effect chain (impact-relation map) as an alternative approach to the known P-S-R system, i.e. the division of indicators into three functional groups: pressure/cause indicators, state/effect indicators, and response indicators.
EN
The source terms, i.e., exhalation and emanation from soil and building materials are the primary contributors to the radon ( 222Rn)/thoron ( 220Rn) concentration levels in the dwellings, while the ecological constraints like ventilation rate, temperature, pressure, humidity, etc., are the influencing factors. The present study is focused on Almora District of Kumaun, located in Himalayan belt of Uttarakhand, India. For the measurement of 222Rn and 220Rn exhalation rates, 24 soil samples were collected from different locations. Gamma radiation level was measured at each of these locations. Chamber technique associated with Smart Rn Duo portable monitor was employed for the estimation of 222Rn and 220Rn exhalation rates. Radionuclides ( 226Ra, 232Th and 40K) concentrations were also measured in soil samples using NaI(Tl) scintillation based gamma ray spectrometry. The mass exhalation rate for 222Rn was varying between 16 and 54 mBq/kg/h, while the 220Rn surface exhalation rate was in the range of 0.65–6.43 Bq/m2/s. Measured gamma dose rate for the same region varied from 0.10 to 0.31 µSv/h. Inter-correlation of exhalation rates and intra-correlation with background gamma levels were studied.
EN
Because to extensive utilization of soil as a building/construction stuff, the activities of 238U, 40K, 232Th, and exhalation studies in solid samples have been measured using thallium activated sodium iodide (NaI(Tl)) gamma detector and scintillation-based smart RnDuo monitor. The measured activity concentration of radionuclides lies in the range of 2.76–38.96, 12.47–65.70, and 199–450 Bq/kg for uranium (CU), thorium (CTh), and potassium (CK), respectively. The annual effective dose rate due to radionuclides is within the secure limit suggested by ICRP. The radium equivalent activity of all the samples is under 100 Bq/kg. The maximum outward and inside risk indices of all these samples are below the values of 0.37 and 0.43. No direct correlation has been seen between 238U and its mass exhalation rate as well as 232Th and its surface exhalation rate in soil samples.
EN
Over the last few decades, the study of radioactive radon gas has gained huge momentum due to its possible role in health related hazards. In the present work, pin-hole twin chamber single entrance dosimeters have been used for track measurements of radon and thoron. The annual average radon concentration varies from 50.3 to 204 Bq/m3 at all locations. Almost all the values are below the safe range provided by ICRP. Radon concentration is found to be higher in winter as compared to other seasons. Variation of radon with quality of dwellings is also discussed. The values of annual effective dose due to radon and thoron are also well within the range provided by ICRP and WHO. Radon and thoron exhalation rates are measured using SMART RnDuo monitor. The radon mass exhalation rates ranged from 11 to 71 mBq/kg/h while the thoron surface values ranged from 36 to 2048 Bq/m2/h. All the values are on the lower side. A weak correlation is found between radon and thoron concentrations and their exhalation rates. When compared with the values of other parts of northern India, the values of present investigation are on higher side.
EN
The article is dedicated to the concept of the walkable city as an alternative form of urban mobility. In the work, the authors present basic principles connected with the notion of walkability in the context of sustainable development and sustainable transport. The authors also discuss pro-pedestrian solutions implemented in the Polish cities of Łódź, Rybnik, Szczecin, Gdynia, Wrocław and Katowice, including examples of good practice regarding walkability and the “Walk Score” indicator. The article also introduces typical problems related to pedestrians’ movement around the city. The advantages of implementing the walkability concept and the factors related to making cities more “pedestrian-friendly” are mentioned as well. Overall, the aim of this work is to introduced the concept of walkability as an alternative form of smart mobility in the context of urban logistics.
PL
W artykule zamieszczono analizę zawodności linii przesyłowych średniego napięcia eksploatowanych na terenie przykładowego rejonu energetycznego.
EN
In this paper provided an analysis of failures of medium voltage transmission lines operated in the sample area of energy.
PL
W artykule opisano sposoby obniżenia wskaźników SAIDI/SAIFI przez wykorzystanie automatyzacji przełączeń i innowacyjnej automatyki Self Healing Grid.
EN
The article describes the ways of reducing the SAIDI/SAIFI indicators by using automation switching and innovative automation Self Healing Grid.
14
Content available remote Colorimeter based on color sensor
EN
In this paper colorimeter based on color sensor is considered. The developed colorimeter experimental utilization is shown on example of detection Cu2+, Co2+ ions and Neutral Red indicator. Realized measurement optical system in the colorimeter supports operation with different types of sorbents, as possibility is shown an operation with silica, polyurethane foam and the indicator paper. Dynamic range of device at 12 bit per channel and well stability of characteristic are enough to work with fine reliability that is no more 0.7% for analyzed test systems.
PL
W artykule przedstawiono kolorymetr zbudowany z wykorzystaniem czujnika barwy. Przedstawiono wykorzystanie przedstawionego kolorymetry na przykładzie detekcji jonów Cu2+, Co2+ i neutralnego wskaźnika barwy czerwonej. Zrealizowany system optyczny kolorymetru umożliwia pracę z różnymi rodzajami sorbentów. Możliwości te pokazano z wykorzystaniem krzemionki, pianki poliuretanowej i papierka wskaźnikowego.
EN
Many large national research projects lack variables that would make it possible to monitor environmental attitudes on a regular basis. The General Social Survey (GSS), an American research program, can serve as an example of a good solution in this regard. The GSS surveys have used several variables at intervals of just a few years to measure environmental attitudes across time. The main aim of this article is to analyse these variables and show how they can be employed in other studies. Secondly, the article aims at presenting attitudes towards environment protection in contemporary American society on the basis of the 2014 GSS data. Variables describing the individ-uals’ position in the social structure, such as income and occupational prestige score, turn out to have no influence on their environmental attitudes. By contrast, education and most of all age, are the most important characteristics that affect how strongly respondents feel about the need to protect the natural environment.
PL
W wielu dużych ogólnokrajowych projektach badawczych brakuje zmiennych, dzięki którym można byłoby w sposób ciągły monitorować postawy wobec ochrony środowiska naturalnego. Przykładem dobrego rozwiązania w tym zakresie jest amerykański program badawczy General Social Survey, w którym od lat, w sposób ciągły i w odstępach zaledwie kilkuletnich wykorzystuje się w badaniach kilka zmiennych mierzących tego typu postawy. Jednym z głównych celów artykułu jest analiza tych zmiennych i pokazanie perspektyw ich wykorzystania w innych badaniach. Drugim celem jest ukazanie postaw wobec ochrony środowiska naturalnego we współczesnym społeczeństwie amerykańskim, na podstawie danych GSS z 2014 roku. Zmienne opisujące położenie jednostek w strukturze społecznej, takie jak np. dochody i prestiż zawodu nie mają wpływu na tego rodzaju postaw. Wykształ-cenie, a przede wszystkim wiek – to najważniejsze cechy mające wpływ na siłę przekonań o potrzebie ochrony środowiska naturalnego.
EN
The present paper attempts to evolve a new model by considering various indicators of different types of land degradation or desertification, namely, water erosion, soil salinity, vegetation degradation, and lowering of ground water table for finding areas with higher rate of degradation. The Runiz basin, located in the southern Iran, has been selected as a study area to assess the hazard of desertification. The thresholds for the severity classes of indicators were established and then the hazard map for each indicator of types of desertification has been prepared in a GIS. The risk classes of different risk maps were calculated on the basis of classification of risk scores derived by cumulative effect of all the attributes of indicators after overlying them in the GIS. It was possible to distinguish the areas under ‘actual risk’ from areas under ‘potential risk’ of desertification types. Also areas under potential risk were classified to subclasses with different probability level to show a statistical picture of risk in future. The final map of risk of desertification was produced by overlaying all four maps of degradation types. Results show that potential risk areas and areas under actual risk are almost equal, indicating further threat of desertification in future in the half of the region. Also severe condition in the half of region shows environmentally bad situation in the study area. It is hoped that this attempt using GIS will be found applicable for other regions of the world.
EN
In the work the approach to analyse the state of the health resorts located in Podkarpackie province was presented. The characteristics of Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk and Rymanów-Zdrój include a historical overview, description of climate, soil and water, health resort protection zones, available mineral water and medical raw materials and also description of performed treatments. The analysis was made on the basis of statistical data concerning the number of active centres, the number of patients, the number of performed treatments and the analysis of municipal infrastructure in the years 1995-2016. The analysis was performed on the basis of statistical data from Central Statistical Office. Additionally, the indicators of water supply infrastructure development and indicators of tourism development were calculated. The work is aimed at analysing all health resorts bases in the Podkarpackie province and determining which health resort develops best, where individual treatments are offered, as well as what medical raw materials caused that these places provide balneological treatments.
PL
W pracy przedstawiono analizę baz uzdrowiskowych znajdujących się na terenie województwa podkarpackiego. Wykonano charakterystykę miejscowości Horyniec-Zdrój, Iwonicz-Zdrój, Polańczyk i Rymanów-Zdrój zawierającą rys historyczny, opis klimatu, gleb i wody, strefy ochrony uzdrowiskowej, dostępne wody mineralne i surowce lecznicze oraz opis przeprowadzanych zabiegów. Analizę wykonano na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby działających ośrodków, liczby kuracjuszy, liczby wykonanych zabiegów oraz infrastruktury komunalnej w latach 1995-2016. Analizę sporządzoną na podstawie analizy danych statystycznych zebranych przez Główny Urząd Statystyczny. Ponadto dla tych miejscowości uzdrowiskowych obliczono wskaźniki rozwoju infrastruktury wodociągowej oraz wskaźniki rozwoju turystycznego. Praca ma na celu analizę wszystkich baz uzdrowiskowych na terenie województwa podkarpackiego oraz określenie, które z uzdrowisk rozwija się najlepiej, gdzie oferowane są poszczególne zabiegi, a także jakie naturalne surowce lecznicze spowodowały, że akurat te miejscowości świadczą zabiegi balneologiczne.
PL
Źródłem skażenia środowiska wodnego przez ksenobiotyki oraz drobnoustroje chorobotwórcze są odpady pochodzące z gospodarstw domowych, rolnictwa, przemysłu i turystyki. Znajomość źródeł emisji zanieczyszczeń jest niezbędna do podjęcia skutecznych przedsięwzięć zapobiegających degradacji ekosystemów wodnych. Do oceny stopnia skażenia środowiska zaczęto wykorzystywać tak zwane markery, nazywane inaczej wskaźnikami lub znacznikami. Ale czy istnieje uniwersalny wskaźnik umożliwiający rzetelne oszacowanie zagrożenia?
EN
The studies evaluated the usefulness of concentrated beetroot juice, chokeberry and beetroot powder as potential tracers of spray deposits as well as their impact on the ability of conidia germination of Isaria fumosorosea and Lecanicillium lecanii. Aqueous solutions of beetroot and chokeberry products affected the physical properties of the spray liquid. The chokeberry juice concentrate at concentration of 2% did not reduced significantly the static surface tension and can be useful as tracer in studies on the quality of spraying. Unfortunately, the chokeberry juice concentrate can be low compatible in mixtures with some adjuvants. Beetroot products lowered significantly static surface tension. Beetroot juice concentrate at a concentration of 2-4% allowed to create stable mixtures with adjuvants and did not influence significantly spreading of droplet. Conidia germination capacity of entomopathogenic fungi was not significantly reduced in solutions of juice concentrates or adjuvants. The mixture of adjuvant and juice concentrate raised the risk of a reduction in ability of conidia germination.
PL
W badaniach oceniono przydatność koncentratu soku z buraka ćwikłowego i aronii oraz proszku buraka ćwikłowego jako potencjalnych wskaźników jakości opryskiwania jak również ich wpływ na zdolność kiełkowania zarodników konidialnych Isaria fumosorosea i Lecanicillium lecanii. Wodne roztwory produktów z buraka ćwikłowego i aronii wpływały na właściwości fizyczne cieczy. Koncentrat soku z aronii w stężeniu 2% nie obniżał znacząco statycznego napięcia powierzchniowego i może pełnić rolę znacznika w badaniach nad jakością opryskiwania. Koncentrat soku z aronii może być jednak niekompatybilny w mieszaninach z niektórymi adiuwantami. Produkty z buraka ćwikłowego obniżały znacząco statyczne napięcie powierzchniowe. Koncentrat soku z buraka ćwikłowego w stężeniu 2-4% umożliwiał uzyskanie stabilnych mieszanin z adiuwantami i nie wpływał znacząco na rozlanie kropli. Zdolność kiełkowania zarodników konidialnych grzybów entomopatogenicznych nie ulegała znaczącemu obniżeniu w roztworach koncentratów soków ani adiuwantów. Połączenie adiuwanta i koncentratu soku podnosiło ryzyko obniżenia zdolności kiełkowania zarodników konidialnych.
PL
W artykule omówiono metodę określania zalecanego wskaźnika sztywności statycznej dedykowaną dla tokarek karuzelowych. Zaproponowana metoda bazuje na analizie dokładności obróbki. Uzyskane wartości zalecanego wskaźniki sztywności zestawione zostały z wynikami badań przeprowadzonymi na wybranej grupie tokarek karuzelowych.
EN
The article discusses the method for determining the recommended indicator of static stiffness dedicated to vertical turning lathe. The proposed method is based on analysis of the machining accuracy. The resulting value of the recommended indicators stiffness were summarized the results of tests carried out on a selected group of vertical turning lathes.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.