Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  low energy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Oszczędzanie energii a zastosowanie pianek poliuretanowych
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność oszczędzania energii dzięki zwiększaniu jakości materiałów izolacyjnych i technik ich stosowania. Przedstawiono pożądane właściwości materiałów izolacyjnych oraz opisano pianki poliuretanowe jako materiały, które się tymi cechami charakteryzują. Wymieniono czynniki, które mają wpływ na ich izolacyjność cieplną. Przedstawiono również możliwość utylizacji tych materiałów.
EN
The article indicates the necessity of energy saving by means of improving the quality of insulating materials, as well as the methods of their application. It presents the desirable properties of insulating materials and describes polyurethane foams as materials which are characterised by these properties. The article also enumerates the factors which influence their thermal insulating power and presents the possibility of disposal of these materials.
EN
The paper presents technological solutions that make possible to develop supervision systems to control operation of low-power energy generation sources. Operation of currently used control systems depends on technical conditions, needs of the source operator, and the binding energy law. The mentioned conditions do not cover the whole technological potential offered by modern devices that compose the SCADA system. That is why the paper presents new standards of data exchange and equipment that can be applied to develop a supervision system that supplies the required information to both the operator of generation sources and the power system operator with Such a solution makes possible to optimize the source and system operation with the application of various decision criteria.
3
Content available remote Wdrożenie zapisów dyrektywy 2002/91/WE w warunkach polskich
PL
W ostatnich miesiącach znaczną część branży budowlanej ogarnęła gorączka związana ze zmierzającym ku lepszemu lub gorszemu końcowi procesem wdrożenia w Polsce przepisów dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Przejawia się ona w dużej liczbie szkoleń i osób chętnych do przeszkolenia na uprawnionego certyfikatora, choć nie wiadomo jeszcze, według jakiej metodyki i procedur mają być sporządzane świadectwa energetyczne. Gorączka ta spowodowana jest również ponad dwuipółletnim opóźnieniem we wprowadzeniu dyrektywy do polskiego systemu prawnego, co z kolei w dużej mierze tłumaczyć może niską jakość tego wdrożenia.
PL
Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju wymaga podejmowania globalnych działań mających na celu m.in. ograniczanie materiało- i energochłonności produkcji i usług oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. Szczególnym przejawem kompleksowego podejścia do tego zagadnienia, świadczącym jednocześnie o determinacji Unii Europejskiej w kwestiach ochrony środowiska, jest ustanowiony podczas marcowego szczytu przywódców państw członkowskich w 2007 r. tzw. cel 3x20%. Wyraża on wolę osiągnięcia do 2020 r. co najmniej 20-proc. wzrostu efektywności wykorzystania energii, 20-proc. udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym oraz 20-proc. redukcji emisji gazów cieplarnianych przez każdy kraj członkowski UE.
5
Content available remote Kierunki rozwoju technologii energooszczędnych ścian zewnętrznych budynków
PL
Ze względu na rosnące koszty wytwarzania energii, w tym energii do ogrzewania budynków, oraz obowiązek wprowadzenia w czasie 2 lat świadectw energetycznych budynków projektanci zmuszeni są do poszukiwania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych w budownictwie, które z jednej strony ograniczają zużycie energii konwencjonalnej, z drugiej zaś umożliwiają wykorzystanie energii odnawialnej. W artykule zostaną przedstawione niektóre z możliwych rozwiązań.
6
Content available remote Energooszczędność w budownictwie. Energooszczędna stolarka budowlana
PL
W zależności od powierzchni stolarki oraz od zastosowanych rozwiązań technicznych w okresie grzewczym mogą przeważać straty lub zyski ciepła. Zależy to od powierzchni okien i drzwi, izolacji termicznej oraz od przepuszczalności energii promieniowania słonecznego przez oszklenie. W oknach wykonanych w standardzie pasywnym o współczynniku Uokna<0,8 W/[m2-K] w okresie zimowym więcej ciepła się zyskuje, niż traci. Latem w pomieszczeniach od strony południowej i południowo-zachodniej w wyniku działania słońca pojawia się nadmiar energii, co w wielu wypadkach wymaga zastosowania dodatkowych rozwiązań chłodzących lub ograniczających okresowo zyski ciepła. Jak pogodzić tak odmienne zadania stawiane stolarce okiennej i drzwiowej?
PL
Modnym tematem medialnym stało się ostatnio budownictwo energooszczędne, a zwłaszcza pasywne. Trudno się temu dziwić przy wciąż rosnących cenach energii, skoro potocznie uznaje się, że budownictwo pasywne nie wymaga ogrzewania. Ponieważ jednak koszt budowy takich budynków jest wyższy niż domów tradycyjnych, pojawia się pytanie: czy warto budować domy pasywne?
PL
Do tej pory ze względu na obowiązujące prawo budowlane nie analizowano wpływu sprawności systemu grzewczego na końcowe zużycie energii ani udziału zużycia energii na potrzeby instalacji c.w.u. w całkowitym bilansie cieplnym budynku.
9
Content available remote Energooszczędność w budownictwie. Cz. 7. Energooszczędna instalacja c.o.
PL
Jest już pewne, że aby zapobiec zmianom klimatu, należy ograniczać zużycie energii. Cel ten można osiągnąć przez ograniczenie strat ciepła w budynku oraz przez zastosowanie nowoczesnych wysokosprawnych i niskoemisyjnych systemów produkujących energię.
PL
Ze względu na występujące w budynkach zanieczyszczenie powietrza musi z istnieć wymiana powietrza między budynkiem i jego otoczeniem. Zadanie to spełnia system wentylacji - zapewnia dopływ powietrza niezbędnego do oddychania oraz do odprowadzenia lub rozcieńczenia zanieczyszczeń, w tym również pary wodnej.
11
Content available remote Energooszczędność w budownictwie. Cz. 4. Ciepłe dachy
PL
Dachy odgrywają w budynkach bardzo ważną rolę: chronią budynek przed deszczem, izolują akustycznie i termicznie, spełniają też ważne funkcje prze-ciwpożarowe. Należy je więc tak projektować, by spełniały wszystkie te funkcje, w tym miały odpowiednią izolacyjność termiczną. Dobrze zaizolowany i dach oznacza bowiem mniejsze straty ciepła w budynku oraz niskie koszty eksploatacji.
12
Content available remote Energooszczędność w budownictwie. Cz. 24. Izolacyjność termiczna ścian
PL
Największą część opłat eksploatacyjnych w budynku stanowią koszty ogrzewania - ich udział w całkowitych kosztach energii wynosi od 50 do 70%. A ponieważ co roku zapowiadane są podwyżki cen nośników energii, poszukiwane są rozwiązania pozwalające obniżyć koszty energii na cele grzewcze.
13
PL
Obowiązujące w Polsce wymagania w zakresie zapotrzebowania budynku na ciepło dotyczą jedynie izolacyjności cieplnej przegród budowlanych. Tymczasem nie jest to jedyny element, który należy wziąć pod uwagę na etapie projektowania architektonicznego, wpływający na energochłonność budynku.
PL
Uzyskanie rzetelnej informacji o jakości i prawidłowości wykonanej w budynku izolacji termicznej może nie być proste. Istniejące budynki bardzo często nie mają dokumentacji lub jest ona niekompletna, a dodatkowy problem mogą stanowić dokonane w trakcie realizacji zmiany technologii czy materiałów w stosunku do zaplanowanych w projekcie. Aby zatem dokonać poprawnej oceny, należy wykonać dodatkowe badania, najlepiej metodą bezinwazyjną. Taka bezinwazyjna weryfikacja prac izolacyjnych nie jest możliwa bez zastosowania nowoczesnych urządzeń pomiarowych. Są nimi kamery termowizyjne.
15
Content available remote Energooszczędność w budownictwie. Cz. 1. Dlaczego energooszczędność?
PL
W naszym kraju wdrażane są właśnie zapisy dyrektywy 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (ang. EPBD]. We wrześniu 2007 r. znowelizowano mianowicie przepisy Prawa budowlanego, według których od stycznia 2009 r. obowiązkowa będzie certyfikacja energetyczna budynków. Świadectwa energetyczne wprowadzą na rynek informacje dotyczące energochłonności budynków, a to pozwoli w prosty sposób oszacować koszty ich eksploatacji, a tym samym zweryfikuje wartość wielu nieruchomości. Budynki energochłonne będą klasyfikowane jako tańsze, natomiast energooszczędne na pewno będą miały wyższą wartość rynkową.
16
Content available remote Czas na budownictwo energooszczędne
PL
Pojawiające się raz na jakiś czas zapowiedzi podwyżek cen nośników energii sprawiają, że w prasie powracają oferty zakupu i montażu paneli słonecznych, turbokominków, pomp ciepła i rekuperatorów. Dla producentów tych urządzeń nadszedł dobry czas. To, co było nowinką technologiczną, kaprysem bogatych, powoli staje się standardem nie tylko w budownictwie użyteczności publicznej, lecz także w jednorodzinnym.
PL
Podczas eksplozji metalu w cieczy możemy zaobserwować zjawisko pauzy prądu. Polega ono na chwilowym lub całkowitym zaniku prądu rozładowania podczas pierwszego przejścia przez "0". Zjawisko to okazuje się kluczowym dla uzyskania stabilnego koloidu metalu.
EN
Strong electric fields have found increased usage in technological processes. In this article the wire explosion in the liquid in order to obtain metal colloid will be described. Presented method is very effective and inexpensive when it comes to developing colloids of silver. The properties of the colloid depend to a great extent on the degree of solid phase break up. The metal particles created in our experiment belong to hydrophobic colloids. The size of the metal particles in the water is controlled by dosing voltage, current and capacity of the generator. The size of silver particles was observed sedimentation with Turbiscane instrument. It must be mentioned, that the environment of the silver colloid is crucial. Those particles can be used in nano-technology: Raman spectroscopy-SERS effect, Sol-Gel technology. The silver colloid can be used to purify water.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.