Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Starzenie powłok malarskich
2
Content available remote Formułowanie receptur farb i tynków silikonowych
PL
Posiadając wiedzę na temat receptur i podejścia do zagadnienia opracowywania formulacji tynków silikonowych, przedstawiono sposoby ustalania składu farb i tynków na bazie emulsji silikonowych odpowiedniej jakości. Omówiono zasady formułowania receptur tynków silikonowych oraz wyniki badań porównawczych tynków przygotowanych z receptur ustalanych różnymi sposobami w oparciu o różne surowce.
EN
With knowledge of recipes and approaches to develop a formulation of silicone plaster, methods for determining the composition of the paint and plaster based on appropriate quality silicone emulsions. The principle formulated silicone plaster recipes and presents the results of comparative studies of plaster prepared from recipes determined in different ways based on different raw materials.
3
Content available remote Elewacyjne pocienione wyprawy tynkarskie
PL
W artykule przedstawiono analizę poprawności metod badawczych i wymagań dotyczących produkcji oraz wprowadzania do obrotu folii w płynie. Opisano zawarte w dokumentach normatywnych błędy oraz zaproponowano sposoby ich poprawienia.
EN
The article presents an analysis of the correctness of test methods for requirements regarding production and introduction of liquid film products to the market. Errors found in the norms are described and methods of their correction are proposed.
PL
W artykule omówiono rodzaje hydroizolacyjnych wyrobów polimerowych typu folia w płynie stosowanych do wykonywania powłok wodoszczelnych w budownictwie. Przedstawiono najczęstsze problemy jakościowe polimerowych powłok wodoszczelnych i przyczyny ich występowania. Określono wymagania jakościowe zawarte w krajowych i europejskich zaleceniach technicznych, nakreślono błędy w wymaganiach i sposobach prowadzenia badań oraz ocen jakości, a także wskazano sposoby naprawienia tych błędów.
EN
The article discusses the types of waterproofing polymer products (liquid foil) used to make waterproof coatings in construction. The most frequent quality problems of watertight polymer films and their causes were presented. The qualitative requirements included in national and European technical recommendations were defined and errors in the requirements and methods of testing and quality assessment were pointed out. Ways to fix these errors were identified.
PL
W artykule przybliżono problematykę jakości środków gruntujących i farb podkładowych oraz zasadność gruntowania w zależności od podłoża. Wskazano na błędy i nieścisłości polskich norm oraz obalono niektóre mity dotyczące właściwości tych wyrobów.
EN
The article approaches the quality problems of primer paints and dispersion primers, as well as the problem of substrate priming validity, depending on the type of substrates. The article also identifies flaws and omissions found in the Polish Norms, as well as tackles some myths surrounding the aforementioned products.
PL
Artykuł wprowadza w problematykę badań pewnej klasy teleinformatycznych ataków na systemy komputerowe chronione zaporą sieciową (firewallem). Przedstawiono odpowiednią procedurę badawczą. Do artykułu dołączono dwa wybrane protokoły zopisywanych badań.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.