Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mycorrhization
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research estimated the effect of sewage sludge fertilization of soil (seriously contaminated with heavy metals) and simultaneous mycorrhization of sunflower and willow roots on the biomass obtained yields. The experiment was carried out under controlled conditions in a large-size phytotron chamber. The process was conducted for 3 months at a temperature ranging from 25 °C (day) to 17 °C (night), photoperiod of 16/8, and humidity from 60 to 90%, using sewage sludge from pulp industry and mycorrhizal fungi occurring naturally (endo- and ectomycorrhiza). The plants were grown on the soil from the terrain of zinc mill (Miasteczko Śląskie). It was found that the addition of 30% (w/w) of sewage sludge caused approximately a six-fold increase of willow biomass production (mainly above ground) and the use of mycrorrhizal fungi only (two strains) caused a one- and three-fold increase of willow biomass. The mycrorrhizal roots of sunflower allowed almost 0.5-fold increase in its biomass. The biomass of this plant increased five-fold and even thirteen-fold as a result of adding sewage sludge at the respective rates of 20% (w/w) and 30% (w/w). Simultaneous root mycorrhization and sewage sludge added as above caused additional increase in sunflower crops by 18 and 38%, respectively
PL
Określono, jak nawożenie osadami ściekowymi gleb zanieczyszczonych metalami i równoczesna mikoryzacja korzeni słonecznika zwyczajnego i wierzby wiciowej wpływają na wielkość biomasy obu roślin. Doświadczenie wazonowe przeprowadzono w warunkach sterowanych w wielkogabarytowej komorze fitotronowej. Trwało ono trzy miesiące w temperaturze 25 °C (dzień) i 17 °C (noc) z zaindukowanym fotoperiodem 16/8 i wilgotności od 60 do 90%. W badaniach wykorzystano osady ściekowe pochodzące z oczyszczalni przy zakładach płyt pilśniowych oraz grzyby mikoryzowe z izolatów naturalnie występujących symbioz (ekto- i endomikoryza). Rośliny uprawiano na zdegradowanej glebie pochodzącej ze strefy oddziaływania huty cynku i ołowiu w Miasteczku Śląskim. Stwierdzono, że 30% (w/w) dodatek osadów ściekowych spowodował średnio 6-krotny przyrost biomasy wierzby (głównie części nadziemnej), natomiast zaszczepienie jej korzeni dwoma szczepami grzybów mikoryzowych (podłoże bez dodatku osadów ściekowych) zwiększyło biomasę odpowiednio jedno- i trzykrotnie. Jednak mikoryza miała wpływ na ograniczenie przyrostu roślin. Mikoryza korzeni słonecznika zwiększyła przyrost biomasy o około 0.5 raza, dodatek osadów ściekowych zaś w stosunku 20% (w/w) ok. 5 razy, a 30% (w/w) ok. 13 razy. Zaszczepienie korzeni mikoryzą i dodatek do gleby osadów ściekowych w wyżej wymienionych proporcjach spowodowały jeszcze intensywniejszy przyrost biomasy - odpowiednio o 18% i 38%.
PL
Znaczenie podejmowanych badań wynika z możliwości wykorzystania gatunku Pinus, do którego należą: sosna żółta, sosna czarna, kosodrzewina, w architekturze krajobrazu, a także sosna zwykła przy zalesieniach w lasach i na gruntach porolnych. Przeprowadzono badania nad zastosowaniem grzybni ektomikoryzowej wegetatywnej i nawożenia nawozami o spowolnionym działaniu na różnych poziomach nawożenia, tj. 2, 4 i 6 gram na kontener 3-litrowy, w celu optymalizacji dawki nawozu. Bardzo istotny jest moment załamania się przyrostu rośliny, spowodowany wysokością zastosowanej dawki nawozu.
EN
The importance of undertaken research results from potential of using the Pinus species, to which the following belong: western yellow pine, Austrian pine, and dwarf mountain pine, in landscape architecture, and Scotch pine for afforestation in forests and former farmlands. The research covered the issue of using vegetative ectomycorrhizal mycelium and fertilization with slow-release fertilizers at different fertilizing levels, that is 2, 4 and 6 grams per 3-litre container, in order to optimize the dose being applied. The moment of plant growth breakdown due to the applied fertilizer dose size is very important.
PL
W wyniku kilkuletnich badań mikoryzacji roślin ogrodniczych dokonano wyznaczenia wpływu czasu miksowania na żywotność grzybni, tempa rozrostu grzybni, doboru różnych gatunków grzybni, sposobu mikoryzacji w zależności od wielkości roślin poprzedzonej opracowaniem igieł dwuotworowych i doborem urządzeń technicznych. Wyniki badań umożliwiły opracowanie technologii mikoryzacji masowej produkcji ogrodniczej jak też wierzby przeznaczonej na cele energetyczne. W prezentowanej kompleksowej technologii uwzględniono urządzenia techniczne do sporządzania szczepionki mikoryzowej, transport, aplikacje szczepionki. Jednocześnie w technologii uwzględniono nawożenie precyzyjne nawozami granulowanymi specjalistycznymi, nawożenie dolistne nawozami ciekłymi specjalistycznymi.
EN
Studies of mycorrhization of horticultural plants conducted over several years have resulted in the determination of the effects of mixing time on the viability of mycelium, mycelium growth rate, the choice of various mycelium species, and the method of mycorrhization depending on plant size, preceded by the development of dual-channel needles, and selection of technical equipment and determination of its working parameters. The results of these studies have made it possible to develop mycorrhization technologies for use in the mass production of horticultural plants, as well as in the production of energy willow. The comprehensive technology presented here includes equipment for the preparation, transportation and application of mycorrhizal inoculum. It also includes precise fertilization with specialized granulated fertilizers and foliar fertilization with specialized liquid fertilizers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.