Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kontakt jednostronny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the present work, a tire model is derived based on geometrically exact shells. The discretization is done with the help of isoparametric quadrilateral finite elements. The interpolation is performed with bilinear Lagrangian polynomials for the mid-surface as well as for the director field. As time stepping method for the resulting differential algebraic equation a backward differentiation formula is chosen. A multilayer material model for geometrically exact shells is introduced, to describe the anisotropic behavior of the tire material. To handle the interaction with a rigid road surface, a unilateral frictional contact formulation is introduced. Therein a special surface to surface contact element is developed, which rebuilds the shape of the tire.
PL
Praca przedstawia opracowanie modelu opony w oparciu o koncepcję powłoki geometrycznie dokładnej. Dyskretyzację przeprowadzono z pomocą izoparametrycznych czworokątnych elementów skończonych. Do interpolacji wykorzystano wielomiany Lagrange’a, zarówno dla powierzchni pośrednich, jak i pola kierunku. Zastosowano formułę różniczkowania wstecznego jako metodę dyskretyzacji czasowej dla wynikowych równań różniczkowo-algebraicznych. Wprowadzono wielowarstwowy model materiału powłoki geometrycznie dokładnej by opisać anizotropowe właściwości materiału opony. W celu wyznaczenia interakcji między oponą i twardą nawierzchnią drogi wprowadzono sformułowanie jednostronnego kontaktu ciernego. Uzyskano tą drogą specjalny międzypowierzchniowy element kontaktowy, który odtwarza kształt opony.
EN
Irregularities on rolling surfaces of deformable compact bodies induce normal contact vibrations and vibro-impacts in particular. Modelling, simulation and analysis of such an excitation and the system dynamical response are the objects of the study. Parameter analysis of transient vibro-impacts induced by a single irregularity is helpful in the understanding of dynamical properties of the system. Moreover, the analysis may be helpful in experiment design for detecting defects of rolling surfaces and faults of neighbour structures suspending/supporting the rolling bodies. Simulations performed with very simple models are next compared with results obtained from simulations of the whole wagon performed by using the Adams/Rail software.
PL
Nierówności na powierzchniach tocznych zwartych, lokalnie odkształcalnych ciał powodują drgania kontaktowe, w szczególności tak zwane wibro-uderzenia. Modelowanie, symulacja i analiza takiego wymuszenia oraz dynamicznej odpowiedzi na nie są przedmiotem badań. Analiza parametryczna przejściowych wibro-uderzeń wywołanych przez pojedynczą nierówność szyny jest pomocna w zrozumieniu dynamicznych własności układu. Ponadto, może być przydatna w projektowaniu eksperymentu diagnostyki defektów powierzchni tocznych oraz sąsiednich struktur dynamicznych, tj. zawieszenia i/lub toru. Symulacje wykonane z wykorzystaniem prostego modelu o jednym stopniu swobody zostały następnie porównane z symulacjami ruchu całego wagonu za pomocą programu Adams/Rail.
3
Content available remote Numerical analysis of beams on unilateral elastic foundation
EN
Purpose: The main issue of this paper is to present results of finite element analysis of beams elements on unilateral elastic foundation received with a use of special finite elements of zero thickness designated for foundation modelling. Design/methodology/approach: Computer strength analysis with a use of Finite Element Method (FEM) was carried out. Findings: The paper presents possibilities of special finite elements of zero thickness which enable taking into consideration unilateral contact in construction-foundation interaction as well as an impact of surrounding construction environment to its behaviour. Research limitations/implications: Further researches should concentrate on taking into consideration a multi-layer aspects as well as elasto-plasticity of foundation. Practical implications: Modern engineering construction on elastic foundation analyze require not only standard analysis on Winkler (one parameter) foundation but also calculation of construction on two-parameter foundation which will take into consideration a possibility of loosing contact between construction and foundation (unilateral contact). Originality/value: The paper can be useful for person who performs strength analysis of beams on elastic foundation with a use of finite element method.
EN
The paper presents a finite element model for bending analysis of thick plates resting on two-parameter elastic foundation. The formulation of the problem takes into account the shear deformation of the plate and unilateral contact conditions between the plate and the foundation. The numerical model is based on the eigh-teen-node zero-thickness isoparametric interface element interacting with quadratic Lagrange nine-node Mindlin plate elements. A rectangular plate with free edges resting on a two-parameter elastic tensionless foundation is used to verify the accuracy of the proposed model.
PL
Przedstawiono opis pewnego modelu MES służącego do analizy zginania płyt grubych spoczywających na sprężystym podłożu dwuparametrowym. Przedstawione sformułowanie uwzględnia efekt ścinania płyty oraz warunki kontaktu jednostronnego występującego między płytą a podłożem. Model numeryczny jest oparty na 18-węzłowym izoparametrycznym elemencie skończonym o zerowej grubości. Dla potwierdzenia słuszności zaproponowanego algorytmu wybrano przykład posadowienia swobodnej płyty (bez warunków podparcia) na podłożu w warunkach kontaktu jednostronnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.