Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  świadectwo efektywności energetycznej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Białe certyfikaty. Źródło wsparcia inwestycji proefektywnościowych
PL
W dzisiejszych czasach branża przemysłowa boryka się z wieloma barierami, które w dużej mierze stanowią koszty prowadzenia działalności, jak i wymogi środowiskowe ustalone przez normy unijne, często zabójcze dla mniejszych przedsiębiorstw. Nieustannie rosnąca cena uprawnień do emisji CO2 skutkuje znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej. Warto zauważyć, że głównym priorytetem firm jest zwiększenie wydajności zakładu, a tym samym generowanych zysków.
2
EN
The article presents the case study of the comprehensive diagnosis of an existing residential building with natural ventilation. The results of quick diagnostics of thermal insulation of the building, the heating system, ventilation, domestic hot water preparation and the quality of the environment in the rooms were presented. Based on the data obtained by measurements, the energy performance of the building was prepared using the building certification calculation method. The energy performance of the building was also prepared using the developed method of determining energy performance based on measurements.
PL
Poprawne przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsiębiorstwie, niezależnie od obowiązku wynikającego z Ustawy o efektywności energetycznej, prawie zawsze przyniesie obniżenie kosztów zużywanych mediów i często pozwoli uzyskać dodatkowe przychody ze sprzedaży świadectw efektywności energetycznej. Wdrożenie zaleceń audytu energetycznego wraz z wprowadzeniem Systemu Zarządzania Energią (SZE) jest najlepszym rozwiązaniem, przynoszącym największe korzyści, i to nie tylko finansowej.
PL
Zwiększenie efektywności energetycznej stanowi obecnie jeden z głównych celów polskiej i unijnej polityki energetycznej. Uzyskaniu oczekiwanej oszczędności energii służyć mają liczne projekty o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym, wspierające inicjatywę podejmowania przedsięwzięć proefektywnościowych. Poprawa efektywności energetycznej w dużej mierze uzależniona jest od aktywności odbiorców końcowych. Współczesne uwarunkowania rynkowe coraz częściej wymuszają konieczność wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, które pozwalają na osiągnięcie założonych celów. Za takimi rozwiązaniami powinny nadążać regulacje prawne. Autorki artykułu podejmują próbę analizy zagadnienia związanego z funkcjonującym od paru lat w Polsce systemem wsparcia efektywności energetycznej. 1 października 2016 r. wejdą w życie przepisy nowej ustawy o efektywności energetycznej, zgodnie z którą potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej jest świadectwo efektywności energetycznej. Świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje jednak dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju, jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii w ilości mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku. Niniejszy artykuł ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy na gruncie krajowych i unijnych regulacji prawnych możliwe jest przyznanie świadectwa efektywności energetycznej podmiotowi reprezentującemu kilka niezależnych podmiotów, u których realizowane są przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, przy założeniu, że dopiero suma oszczędności u pojedynczych, niezależnych podmiotów przewyższa wymóg ilościowy określony na poziomie 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku.
EN
Increasing energy efficiency is now one of the main objectives of the Polish and EU energy policy. To obtain the expected energy saving numerous projects supporting the initiative of making pro-efficiency projects are implemented at the national and international level. Improving energy efficiency largely depends on the activity of the end users. Today’s market conditions are increasingly forcing the necessity of introducing innovative solutions that allow the expected goals to be achieved. Regulations should follow such solutions. The authors of the article attempt to analyze issues related to the energy efficiency support system functioning for the past several years in Poland. On October 1, 2016 the new Act on Energy Efficiency will enter into force. Under this Act, energy efficiency certificate will constitute the confirmation of the planned amount of final energy to be saved that results from the venture or ventures of the same kind used to improve energy efficiency. An energy efficiency certificate will not be issued for the venture or ventures of the same kind if the amount of the energy saved due to their implementation is less than the yearly average of 10 tons of the oil equivalent. This article aims to answer the question of whether, under national and EU legislation, energy efficiency certificates may be granted to an entity representing several independent entities, which are implementing energy efficiency ventures, assuming that only the sum of the savings of each independent entity exceeds the quantity requirement determined as the yearly average of 10 tons of the oil equivalent?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.