Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  żeliwo z grafitem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i struktury odlewów z żeliwa z grafitem kulkowym, poddanych dwustopniowemu hartowaniu izotermicznemu w złożu fluidalnym. Ustalono, iż metoda dwustopniowego hartowania izotermicznego umożliwia uzyskanie materiału o dobrej kombinacji własności wytrzymałościowych i plastycznych, jakkolwiek okazały się one dalekie od oczekiwanych. Przede wszystkim stwierdzono, iż złoże fluidalne nie jest ośrodkiem o własnościach termofizycznych na tyle dobrych, by zapewnić chłodzenie z wystarczającą prędkością próbek o module 4mm oraz, że rozkład temperatury w przestrzeni pieca fluidalnego nie gwarantuje otrzymania powtarzalnych wyników.
EN
The results of mechanical properties and structure investigations of fluid bed two stage austempring of ductile iron castings are presented. It was concluded, that the method of two stage austempering allowed to produce the material exhibiting good strength and ductility, however these were far from authors expectations. As a first we concluded that fluid bed thermal properties were not sufficient to secure the quenching intensity high enough for ductile iron casting o volume to surface ratio (modulus) equal 4 mm. Apart from this we concluded, that the temperature distribution in the space of fluid bed furnace we used for isothermal quenching of ductile iron casting did not warranty the reproducible results.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań strukturalnych żeliwa hartowanego izotermicznie w złożu fluidalnym jedno- i dwustopniowo oraz badań uzupełniających własności mechanicznych i struktury żeliwa hartowanego dwustopniowo w stopionej cynie i oleju. Analiza pierwszych umożliwiła wyjaśnienie przyczyn niepowodzenia dwustopniowego hartowania izotermicznego w złożu fluidalnym. Wyniki badań żeliwa hartowanego dwustopniowo w ciekłej cynie i oleju potwierdziły przewidywania odnośnie do możliwości oddziaływania na własności plastyczne żeliwa ADI na drodze dwustopniowego hartowania izotermicznego.
EN
In this part the results of structure investigations of ductile iron after one-step and two- step fluid-bed austempering are presented. Moreover, the results of additional experiment, enclosing tensile testing and structure observations of two-stage austempering in molten tin and hot oil are included. The analysis of the first allowed to explain the failure of two-stage austempering in fluid bed bath. The results of investigations of two-stage austempering in molten tin and then in hot oil proved the theoretical anticipations concerning the possibility to influence of two-stage austempering on the elongation of ADI.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych oraz strukturalnych żeliwa z grafitem sferoidalno - wermikularnym hartowanym izotermicznie przez 1.5h w temperaturze 300°C (wariant A) oraz 1,0h w temperaturze 350°C (wariant B). W dalszej kolejności żeliwo wyżarzano izotermicznie do 1000h w temperaturze 250°C (wariant A) oraz 300°C (wariant B) celem określenia zmian mikrostruktury i własności mechanicznych pod wpływem oddziaływania wysokiej temperatury. W wyniku badań ustalono, że żeliwo ma osnowę iglastą, charakterystyczną dla żeliwa ADI, jednak obecność grafitu wermikularnego przyczynia się do istotnego zmniejszenia własności mechanicznych, zwłaszcza własności plastycznych żeliwa. Własności te nie zmieniają się jednak zasadniczo podczas wyżarzania w podwyższonej temperaturze.
EN
The results of structural and mechanical properties investigations of iron with mixed graphite isothermaly guenched at the temperature 300°C (type A) and 350°C (type B). The quenched test casting, the matrix of which was ausferrite, were isothermaly annealed at the temperature 250 (A) and 300 (B) up to 1000h. The long term annealing caused decrease the strength properties of iron accompanied with some increase of ductility. Finally it was concluded that the mechanical properties of iron with mixed graphite ist determined by the shape, size and distribution of compacted graphite.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.