Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  centrale klimatyzacyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł zwraca uwagę na zmiany konstrukcyjne i kierunki rozwoju central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wynikające przede wszystkim ze względów energooszczędnościowych narzuconych wymaganiami norm technicznych, prawnymi i oczekiwaniami inwestorów.
PL
Reportaż z modernizacji układu klimatyzacji w budynku Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy
PL
Nowe zasady oceny efektywności energetycznej oraz wymagania wobec systemów wentylacyjnych w budynkach spowodują, że od początku przyszłego roku producenci nie będą mogli wprowadzać do obrotu urządzeń niespełniających ustanowionych dla nich minimalnych wymagań. Oznacza to, że wszystkie opracowywane obecnie projekty dla obiektów, które będą realizowane dopiero w przyszłym roku, już dziś powinny uwzględniać nowe wymagania. Efektem prowadzonych prac studyjnych w ramach projektów ENTR Lot 6 i ENER Lot 10 są opublikowane w listopadzie 2014 r. rozporządzenia Komisji Europejskiej: 1253/2014 oraz 1254/2014. W publikacji: szersze omówienie obu rozporządzeń.
PL
Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne służą do uzdatniania powietrza wentylacyjnego w celu zapewnienia właściwych parametrów powietrza w obsługiwanych pomieszczeniach. W artykule przedstawiono klasyfikację central wynikającą z ich budowy, lokalizacji, stopnia uzdatniania powietrza oraz właściwości mechanicznych.
EN
Air handling units are used for air treatment to ensure proper air parameters in rooms. In this article the classification of air handling units by their structure, air treatment, and mechanical properties is presented.
PL
W artykule porównano działanie najbardziej popularnych systemów o dwuetapowym uzdatnianiu powietrza opartych na wodzie ziębniczej oraz systemów ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego (VRF, VRV) w budynkach wielkokubaturowych.
PL
Artykuł omawia charakterystyczne funkcje nowoczesnych central wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
PL
Jak przyznaje autor projektu, zaprojektowanie wentylacji i klimatyzacji w budynku przeznaczonym dla wyższej uczelni, szczególnie technicznej, wiąże się z wieloma założeniami, które nie zawsze muszą być realizowane podczas eksploatacji budynku. Aby uniknąć późniejszych niespodzianek, projektant musi zaplanować instalacje bardzo elastyczne, tak aby mogły pracować zarówno przy małym, jak i dużym obciążeniu budynku. Z taką sytuacją mamy do czynienia w prezentowanym projekcie. Obciążenie cieplne sal wykładowych może wahać się od 5 do 100%, są one też wykorzystywane nieregularnie. Dodatkowym czynnikiem są zmienne warunki zewnętrzne. Wymaga to bardzo starannego doboru urządzeń o dużej elastyczności i niestandardowego podejścia do projektu instalacji oraz systemu regulacji. Dążąc do zapewnienia komfortu w pomieszczeniach budynku, nie można zapominać o ekonomiczności pracy klimatyzacji. Wytwarzanie chłodu nie jest tanie, zatem projektant starał się, by możliwy był jak największy odzysk ciepła w warunkach zimowych, ale także chłodu latem. Zadanie to komplikowały dwa szklane dachy, które w zależności od pory roku dają duże zyski ciepła, ale i jego spore straty. Jednak najtrudniejszym zadaniem, jakie stało przed projektantem, było satysfakcjonujące dla klienta rozwiązanie kwestii hałasów z wentylacji. Publikacja prezentuje projekt instalacji wentylacyjnych i klimatyzacji wznoszonego na terenie kampusu Politechniki Warszawskiej budynku Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych.
PL
W instalacjach tzw. wody lodowej prowadzonych wewnątrz budynków czynnikiem chłodniczym może być woda, jednak przy zewnętrznej lokalizacji jednostek wytwarzających chłód układy te powinny być wypełnione płynem niezamarzającym zimą. W Polsce najczęściej stosuje się w tym celu wodny roztwór glikolu etylenowego lub propylenowego o stężeniu 30–40%. Gęstość roztworu glikolu jest nieznacznie większa niż wody, a kinematyczny współczynnik lepkości jest w przypadku glikolu znacznie wyższy. Specyficzne właściwości fizyczne roztworu glikolu należy uwzględnić przy doborze elementów układów chłodzenia: rurociągów, pomp, zaworów regulacyjnych, zaworów bezpieczeństwa i przeponowych naczyń wzbiorczych.
PL
W poprzedniej części artykułu ("RI" nr 3/2011) przedstawiono za pomocą metody graficznej różnice w oszczędnościach energetycznych pomiędzy dwoma rozwiązaniami free coolingu: bezpośredniego i pośredniego. Jak wiadomo, zastosowanie wszelkich metod przekazywania ciepła w sposób pośredni (wymienniki i ciecze pośredniczące) powoduje straty energetyczne. Na konkretnym przykładzie potwierdzono, że zastosowanie metod free coolingu pośredniego również powoduje takie straty. Jednak czy wszystkie rozwiązania free coolingu bezpośredniego umożliwiają najwyższe oszczędności energetyczne? Artykuł omawia rozwiązania free coolingu bezpośredniego i jego metody, przytacza ich porównania analityczne oraz przedstawia wnioski, w tym także wynikające także z lektury pierwszej jego części (RI nr 3/2011).
PL
Autor wyjaścia czym jest free cooling, charakteryzuje pracę takiego układu, porównuje free cooling pośredni i bezpośredni.
PL
W artykule omówione zostały wybrane cechy monoblokowych central typu rooftop, które umożliwiają osiąganie bardzo wysokiej efektywności energetycznej, a także dodatkowe wyposażenie, które charakteryzuje najnowsze centrale dachowe tego typu.
PL
Artykuł traktuje o różnych rozwiązaniach konstrukcyjnych monoblokowych central dachowych typu rooftop.
PL
Publikacja przedstawia przykłady konstrukcji monoblokowych central dachowych typu rooftop dla pomieszczeń o wysokiej frekwencji osób (z 80 i 100-proc. udziałem powietrza swieżego) oraz central współpracujących z systemami WLHP.
PL
Publikacja zawiera najważniejsze informacje dotyczące central klimatyzacyjnych.
PL
Nawilżanie powietrza w centralach klimatyzacyjnych odbywa się przez bezpośredni wtrysk pary wodnej lub także bezpośredni kontakt powietrza z wodą w aparatach kontaktowych zwanych komorami zraszania lub komorami o powierzchniach zraszanych. Wilgotność powietrza wpływa na warunki komfortu cieplnego człowieka. Wilgotność względna powietrza w granicach 30-60% ma niewielki wpływ na odczucia cieplne człowieka. Przy wilgotności względnej powyżej 70% para wodna może lekko wykraplać się na zimnych przegrodach. Skażenia mikrobiologiczne w zależności m.in. od wilgotności powietrza urządzeń technologicznych i instalacjach m.in. klimatyzacyjnych mają wpływ na rozwój bakterii chorobotwórczych. Pomijając aspekty ekonomiczne, nawilżanie parą powietrza w centralach klimatyzacyjnych ma znacznie wiele zalet w porównaniu do nawilżania wodą. Nawilżanie wodą powietrza nawiewanego przez urządzenie klimatyzacyjne nie jest sterylne (nie należy stosować w niektórych procesach technologicznych produkcji żywności) w przeciwieństwie do nawilżania parą wodną.
PL
W publikacji omówiono sposób postępowania przy obliczeniach wymaganego strumienia powietrza nawiewanego oraz konfiguracja urządzeń w centrali klimatyzacyjnej odpowiedzialnych za proces poszczególnych przemian uzdatniania powietrza.
PL
Artykuł zawiera spostrzeżenia i wnioski odnoszące się do trzech dość wymiernych czynników stałych kosztów eksploatacji central wentylacyjno-klimatyzacyjnych: rocznych kosztów energii elektrycznej, kosztów energii cieplnej (i chłodniczej) oraz kosztów wymiany filtrów powietrza i pozostałych czynników. Z przeprowadzonej w tekście analizy wynika, że są one w istotny sposób zależne od wielkości wybranego przekroju poprzecznego centrali.
PL
W numerze Rynku Instalacyjnego 4/08 (s. 106.) zaprezentowano pierwszych sześć programów certyfikacji. Niniejsza (i ostatnia) część omawia pozostałe grupy. W artykule zachowano ciągłość numeracji tabel.
PL
W niniejszej publikacji przedstawiono analizę zintegrowanych urządzeń i systemów klimatyzacyjnych takich jak rooftopy orza centrale klimatyzacyjne wypoasażone w chillery. W oparciu o rozwiązania techniczne porównano parametry pracy i ich walory użytkowe. Zwrócono uwagę na celowość przeprowadzenia rachunku techniczno-ekonomicznego uwzględniającego aspekty inwestycyjne i eksploatacyjne, którymi powinien kierować się inwestor podejmujący decyzję o wyborze urządzenia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.