Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  electromagnetics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The polarized electromagnetic waves have significant impact on the performance of adaptive antenna arrays. In this paper we investigate the effect of polarized desired and undesired signals on the performance of electronically steered beam adaptive antenna arrays. To achieve this goal, we built an analytical signal model for the adaptive array, in order to analyze, and compare the effect of polarized signals on the output SINRs (signal to interference plus noise ratios) of single-dipole, and cross-dipole adaptive antenna arrays. Based on a proof-of-concept experiment, and on MATLAB simulation results, it will be shown that cross-dipole adaptive antenna arrays exhibit better performance in comparison with single-dipole adaptive antenna arrays in presence of randomly polarized signals. However, single-dipole arrays show better performance under certain operating conditions.
PL
W artykule przedstawiono historię elektrodynamiki i głównych jej twórców. Nauka ta powstała właściwie w okresie kilku jesiennych miesięcy 1820 roku i nie ma chyba w rozwoju całej elektrofizyki innej dziedziny, która rozwinęła się w tak błyskawicznym tempie. Wiele odkrytych, głównie w sposób doświadczalny, praw funkcjonuje w dzisiejszej teorii pola elektromagnetycznego, chociaż wówczas nie było obecnie używanych wielkości i ich jednostek. Niniejsze opracowanie jest skrótem wystąpienia autora na XX V Opolskich Dniach Elektryki w dniu 14 marca 2017r.
EN
The history of electrodynamics and its main creators have been presented in the article. The science came into being actually during several autumn months in 1820 and probably in the development of the whole electro-physics there was no other domain which developed with such tremendous speed. Many laws discovered chiefly experimentally function in today’s electromagnetic field theory, although previously there were no quantities and their units which are used at present. This study shortens the author’s speech delivered on the XXVII Opole Electricity Days on the J March 2017.
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną rozdzielnicy niskiego napięcia zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Zaprezentowano podejście do analizy sprężonej składającej się z dwóch etapów, tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej i przeniesieniu ich do analizy CFD. Na etapie analizy elektromagnetycznej obliczono straty ciepła Joule'a, jako wynik grzania rezystancyjnego w przewodnikach miedzianych oraz ciepła wyindukowanego na elementach stalowych obudowy (prądy wirowe). Analiza elektromagnetyczna uwzględnia również zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia pomiędzy przewodnikami różnych faz. Straty ciepła wykorzystane są jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania i konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium firmy Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
EN
Paper presents thermal analysis of low voltage motor control center column which contains main unit with air circuit breaker. Described is two-stage simulation approach which includes solution of electromagnetic field and CFD analysis coupled together. The result of electromagnetic simulation, which is the first step of this combined approach, is heat loss generated as the result of Joule heating and induction of eddy currents on sheet metal parts of the enclosure. Heat loss is an input for further CFD simulation which is the final stage of analysis. CFD simulation is used to calculate radiation and natural convection. Results of conducted simulation were compared to real thermal test ran in Rockwell Automation laboratory according to IEC 61439-1 standard.
PL
Głównym celem pracy było stworzenie dokładnego modelu matematycznego zjawiska topienia metalu w piecu indukcyjnym z tradycyjnym tyglem. Podstawowym elementem modelu matematycznego było dwukierunkowe sprzężenie między polem elektromagnetycznym a dwufazowym polem cieplno-przepływowym. Model elektromagnetyczny pozwolił na wyznaczenie dwóch wielkości: gęstości siły Lorentza oraz wyindukowanych prądów wirowych w kąpieli. Pierwsza z nich stanowi człon źródłowy w równaniach pędu Naviera-Stokesa, natomiast druga to ciepło Joule’a, czyli człon źródłowy równania energii. Sprzężenie zwrotne było realizowane w przypadku zmiany kształtu powierzchni swobodnej kąpieli, co ma istotny wpływ na rozkład pól elektromagnetycznych w badanej przestrzeni. Wyniki symulacji numerycznych zostały porównane z wynikami pomiarów na stanowisku tygla ceramicznego. Stworzony model numeryczny pozwoli na optymalizację procesu topienia metalu w piecu indukcyjnym.
EN
The main purpose of this work was to develop numerical model of a crucible for metal melting process in an induction furnace. To mathematically describe the physical processes in a furnace, mutual interaction of electromagnetic and thermo-fluid fields needs to be considered. The coupled mathematical model of metal melting and rectification was implemented using two commercial codes: Ansys Mechanical APDL for electromagnetic field and Ansys Fluent for thermal and flow fields. The most important factors for this kind of modelling is a shape of free surface of the liquid metal, flow field in the melt, heat transfer in the crucible and transport of components in the liquid metal and further in the inert or protective atmosphere over crucible. Final results from CFD approach was compared to the experimental data. Developed mathematical model will be used to optimize metal melting process in induction furnace.
EN
In electric and electromagnetic techniques, it is well known that the principle of equivalence poses a problem in the interpretation of subsurface layers. This means the inversion problem can provide the conductivity-thickness product more confidently than the individual parameters - conductivity and thickness - separately. The principle of equivalence corresponds to the middle layer in a three-layer earth structure. In order to resolve this problem, we have touched upon the different formulae of apparent resistivity proposed by earlier workers considering the real and imaginary parts of the impedance tensor and designed a new formula to compute apparent resistivity for different models. We observed that the application of our new formula for apparent resistivity using the combination of real and imaginary parts of the impedance has a better resolution as compared to earlier conventional formulae of apparent resistivity. These results have been demonstrated through both forward and inverse modeling schemes.
6
Content available remote New trends in optimization in electromagnetics
EN
This paper reviews recent advances in optimisation of electromagnetic problems. CAD assisted optimal design often necessitates repetitive usage of numerically intensive field computation where cost-effective approaches are required. Modern algorithms increasingly rely on surrogate modelling, kriging-assisted methods, pareto-optimality and design sensitivity.
PL
Nowoczesne metody projektowania oparte na wspomaganiu komputerowym z wykorzystaniem numerycznego oblicznia pól elektromagnetycznych wymagają skutecznych, a przede wszystkim szybkich i efektywnych metod optymalizacyjnych. Ostatnie lata przyniosły eksplozję nowych podejść i algorytmów. Artykuł jest próbą uogólnienia efektów ostatnich badań – w tym również dorobku autora – ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć i spodziewanych nowych rozwiązań.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.