Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda biometryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Biometric solutions are increasingly used in logistics. The paper presents the reasons of ensure effective control of animals that must be identified using techniques and equipment, cheap and difficult to counterfeit. It describes how such an animal identification can be provided by biometric methods. It presents the genesis of biometrics, general characteristics of biometric methods, and examples of biometrics applications. It describes the functionality of biometric, measures and effectiveness of biometrics. It specifies characteristics of systems for identifying animals with regard to biometric methods for farmed animals. It describes face recognition methods adapted for animals, analysis of dermatoglyphic patterns, commercial retina recognition biometric technology for animals and prototype of biometric farmed animal identification system that uses eye iris for identification purposes.
PL
Rozwiązania biometryczne znajdują coraz częściej zastosowanie w logistyce. Artykuł przedstawia przyczyny rozwoju systemów skutecznej kontroli zwierząt, które muszą być identyfikowane za pomocą technik trwałych, tanich i trudnych do sfałszowania. Opisano w nim, jak taki sposób zwierzę może być zidentyfikowane za pomocą metod biometrycznych. Przedstawiono genezę biometrii, ogólną charakterystykę metod biometrycznych oraz przykłady zastosowań. Opisano funkcjonalność biometryczną, miary skuteczności metod biometrycznych oraz opisano moduły przetwarzania biometrycznego. Określono specyfikę systemów dla identyfikacji zwierząt z uwzględnieniem metod biometrycznych dla zwierząt hodowlanych. Opisano adaptowaną metodę rozpoznawania twarzy, metody analizy wzorów dermatoglifów, komercyjny system biometryczny rozpoznawania siatkówki oka oraz przedstawiono opis systemu i wyniki wstępnej identyfikacji biometrycznej wykorzystując analizę tęczówki oka zwierząt hodowlanych.
PL
W artykule przestawiono aktualne zaawansowanie technologii mającej na celu ochronę danych i informacji przed nieupoważnionym dostępem. Autorzy zaprezentowali częściowe wyniki badania oraz procesu implementacji biometrycznego w oparciu o obraz linii papilarnych naświetlające dalszą drogę rozwoju tej technologii.
EN
In the article the current state of the art in the area of solutions providing protection of assets from unauthorized access was presented. Authors described the key results of implementation and examination of biometric system based on fingerprint characteristics.
PL
Coraz bardziej popularną i często implementowaną metodą w nowoczesnych systemach ochrony i przesyłu informacji jest wykorzystanie cech biometrycznych osoby logującej się do danego systemu sieci informatycznej w procesie identyfikacji. W artykule poddano testom modułowy trójstopniowy system ochrony rozproszonej sieci informatycznej z wykorzystaniem silnego i alternatywnego uwierzytelnia w oparciu o biometrię. W czasie prowadzonych testów poddano analizie kilka z metod uwierzytelniania użytkowników w sieci.
EN
More and more popular and often implemented method in modern systems of protection and the utilization the features is the transfer of information the person s log in to given system of computer net in process of identification biometrics. It in article was designed and analysis was subjected the module three-stage system of protection distracted computer net from utilization strong and alternative it authenticates. The analysis was subjected in time projecting the system several of methods of authenticating in net the users.
PL
W zabezpieczeniu systemów płatniczych technikami biometrycznymi, zarówno w usługach finansowych, jak i w opiece społecznej, chodzi o sprawdzenie uprawnień klienta. W systemach bankowych główny nacisk położony jest na weryfikacje transakcji, a w opiece społecznej - bezpieczną rejestrację. W artykule zwrócono uwagę na stoiska sprzedaży i bankomaty, a przede wszystkim zabezpieczenie kart płatniczych, najczęściej inteligentnych (elektronicznych).
PL
W artykule omówiono cywilne zastosowania biometrycznych metod identyfikacji bez względu na stosowane techniki. Przegląd obejmuje tworzone w różnych krajach systemy dokumentów osobistych wykorzystujące biometrię; systemy takie, tworzone specjalnie do głosowania (zarówno w wyborach powszechnych jak i w ciałach ustawodawczych); wykorzystywane przez organa imigracyjne; do różnych celów w więzieniach, w tym do kontroli zwalniania warunkowego; oraz nowe zastosowania w tej dziedzinie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.