Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  efekt Mossbauera
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Materiały multiferroiczne stanowią tworzywa nowej generacji łączące w sobie przynajmniej dwa stany uporządkowania, np. ferroelektryczny oraz ferromagnetyczny. Ze względu na swoje właściwości fizyczne stały się w ostatnim okresie przedmiotem licznych badań, zarówno teoretycznych jak i aplikacyjnych. W pracy podjęto próbę syntezy dwóch typów multiferroicznych roztworów stałych 0,7Bi0,95Dy0,05FeO3-0,3Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 oraz 0,7Bi0,95Dy0,05FeO3-0,3Pb(Fe2/3W1/3)O3. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że otrzymane materiały posiadają strukturę romboedryczną typu R3c. Stosując technikę spektroskopii mössbauerowskiej pokazano przypadkowe rozmieszczenie kationów Bi3+ oraz Pb3+ w podsieci struktury krystalicznej. Wyliczono teoretycznie oraz zaobserwowano eksperymentalnie redukcję momentu magnetycznego na atomach Fe wraz ze wzrostem zawartości Pb w drugiej strefie koordynacyjnej. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów efektu magnetoelektrycznego stwierdzono, że roztwory stałe z Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 cechują się prawie 4-krotnie większymi wartościami napięciowego współczynnika magnetoelektrycznego w porównaniu z roztworami zawierającymi Pb(Fe2/3W1/3)O3.
EN
Multiferroics are new materials that exhibit at least two types of ordering in one phase for example ferroelectric and ferromagnetic. In the last couple of years, multiferroics become a subject of many theoretical and practical studies because of their unusual properties. In the present work, two kinds of solid solutions 0,7Bi0,95Dy0,05FeO3-0,3Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 and 0,7Bi0,95Dy0,05FeO3-0,3Pb(Fe2/3W1/3)O3 were synthesized. According to x-ray studies both materials crystallized in the rhombohedral R3c structure. Mossbauer spectroscopy measurements confirmed a random distribution of Bi(3+) and Pb (3+) cations at their sublattice. A gradual reduction of iron magnetic moments with increasing Pb content in the second coordination sphere was observed. Magnetoelectric voltage coefficient was also examined and the ME parameter was almost 4 times higher for solid solutions with Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 than Pb(Fe1/2Nb1/2)O3.
2
Content available remote Pół wieku spektroskopii mössbauerowskiej
EN
The discovery of recoilless nuclear resonance scattering, principles of the Mössbauer effect, and hyperfine interactions are briefly discussed. Miniaturisation of spectrometers based on radioactive sources, extraterrestrial experiments, the use of synchrotron sources in Mössbauer experiments and development of polarimetric techniques are presented on selected examples. Some ideas connected with recoilless scattering, not realised so far, are discussed.
EN
The composition of metallic matrix in ductile iron as-cast and after austempering at temperatures of 280, 330 and 380°C (ADI) was examined. The study presents the results of these examinations obtained by Mossbauer spectroscopy. The specimens were taken from cast rods of 60mm diameter. Using calculated values of the parameters of hyperfine interactions (isomeric shift IS, quadrupole splitting QS and hyperfine effective magnetic field H), isolated by deconvolution of the experimental spectrum, the constituents of the metallic matrix were identified in terms of both quantity and quality. The measured values as well as the data compiled in literature indicate that component Z1[...]
PL
Nowe materiały otrzymywane poprzez syntezę mechaniczną są przedmiotem intensywnych badań. Metoda syntezy mechanicznej pozwala wytwarzać różne fazy nierównowagowe, takie jak: przesycone roztwory stałe, nanostruktury, fazy metastabilne krystaliczne i quasikrystaliczne oraz materiały amorficzne. Spektroskopia efektu Mossbauera jest bardzo użytecznym narzędziem w badaniu tych materiałów. Można dzięki niej śledzić proces tworzenia się danej fazy i równocześnie określić jej uporządkowanie magnetyczne. W niniejszej pracy przedstawiono przykłady zastosowania spektroskopii efektu Mossbauera w badaniach żelaza syntetyzowanego mechanicznie z niklem i niobem oraz reakcji syntezy hematytu z aluminium.
EN
New materials prepared by mechanosynthesis are the subjects of very intensive research. Mechanosynthesis is the method allowing to obtain various non-equilibrium phases, such as supersaturated solid solutions, nanostructures, metastable crystalline and quasicrystalline phases and amorphous materials. Mossbauer spectroscopy is a very useful tool for the investigation of these materials. It is possible to monitor the phase formation process and to determine the magnetic arrangement of the phase by Mossbauer spectroscopy. In this paper are presented examples of the application of the Mossbauer spectroscopy in the investigation of the iron mechanosynthesized with nickel and niobium and of the reaction of hematite with aluminium are described.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.