Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The method of constructing the mathematical model for visualization the recurrent laryngeal nerve positioning during neck surgery is described in this paper. Proposed model shows the dependence between the amplitude of information signal as response on stimulation the recurrent laryngeal nerve and the coordinates of stimulation point based on interval data analysis.
PL
Poniższy artykuł opisuje metodę konstrukcji modelu matematycznego do wizualizacji, podczas operacji, położenia nerwu krtaniowego wstecznego. Proponowany model pokazuje zależność między amplitudą sygnału informacyjnego, jako odpowiedzią na symulacje nerwu krtaniowego wstecznego a współrzędną punktu symulacji bazującego na interwałowej analizie danych.
EN
In this article the algorithm for automated detection of non-relevant or wrong information on websites is introduced. The algorithm extracts the semantic information from the webpage using third party software and compares the semantic information with the reliable resources. Reliable information is identified by the means of majority voting or extracted from reliable databases.
EN
In this work the task of modeling processes of anaerobic microbiological fermentation with keeping the balance on the stages of hydrolysis and acidogenesis was considered. It was proposed and justified to build the model at the stage of acidogenesis in the form of interval difference operator (IDO). The structure identification method of IDO on the principles of honey bee colony functioning in the food search process, which provides the possibility of obtaining simple IDO structures with specified prognostic properties relative to existing methods, was substantiated.
4
EN
The method of structure identification of interval discrete dynamic models, based on principles of the bee colonies functioning is represented. An example of the implementation of method for modeling of air pollution by harmful vehicle emissions is considered.
EN
One of main parameters of a device is its functional suitability. In the course of the device operation, the device components change their parameters under influence of environment; this process is called aging. Under such conditions, the problem of evaluating functional suitability of the device emerges that needs to be solved taking into account real processes of its aging.
PL
W pracy omówiono problem zmian funkcjonalności urządzenia ze względu na technologiczne odchylenia parametrów od wartości nominalnych i procesów starzenia.
6
Content available remote Mathematical modeling of Website quality characteristics in dynamics
EN
The article offers a set of dynamic models of prognosing the Website attendance. The numerical experiments were conducted to identify these models. It allowed to structure an adequate model to prognoze overall and target attendance, basing on the analysis of the business processes’ characteristics of an object, that this Website represents.
EN
The application of radial basis function networks (RBFN) for identification the recurrent laryngeal nerve (RLN) in a surgical wound was proved in this paper. The intelligent classifier based on artificial neural network with radial basis functions (RBF) was created. The task of identification the recurrent laryngeal nerve during thyroid surgery in the process of classification the information signals from different patients is considered.
EN
Estimation the radio-electronic device’s reliability by the efficiency probability has been research in this paper. The approach based on interval data analysis proposed. Its low calculable complexity in comparing to the known methods has been shown.
PL
Artykuł przedstawia sposób oszacowania bezawaryjnego czasu pracy urządzeń radioelektronicznych. Zaproponowana metoda bazuje na analizie interwałowej charakterystyk wyjściowych urządzeń. W artykule wykazano również niski koszt obliczeniowy prezentowanego podejścia w stosunku do innych metod.
EN
The task of identification the recurrent laryngeal nerve during thyroid surgery based on spectral analysis of the information signal is presented. A method based on the nerve reaction to the stimulation of the surgical wound by the alternated current was considered.
PL
Celem autorów jest opracowanie metody identyfikacji położenia nerwu krtaniowego w czasie operacji tarczycy. Rozpatrzono metodę opartą o stymulację pola operacji przez prąd przemienny.
EN
The methods of the tolerance ellipsoidal estimation for the tasks of synthesis of the tolerances to parameters of radio-electronic circuits and possibility of its parallelization are considered. These methods are the result of the task of estimation the solutions of an interval system of linear algebraic equations (ISLAE) which is built according to given criteria of optimality. The numerical algorithm is proposed for solving the tolerance ellipsoidal estimation tasks with a possibility of parallelization.
11
Content available remote Interval Model for Identification of Laryngeal Nerves
EN
The method of solving the problem of laryngeal nerves identification during the surgical operations on a thyroid is offered in paper. In basis of method is the idea of laryngeal nerve excitation by an alternate current with optimally determined frequency and identification of laryngeal cords vibrations. The method of identification foresees the construction of interval model which represents conductive properties of environment of surgical operations.
PL
W artykule zaproponowano metodę identyfikacji nerwów krtaniowych w trakcie operacji chirurgicznych tarczycy. Metoda polega na pobudzeniu nerwów za pomocą prądu przemiennego o odpowiednio dobranej częstotliwości i wykrywaniu spowodowanych tym pobudzeniem drgań strun głosowych. Na podstawie tych danych tworzony jest model interwałowy, który pozwala wykryć obszar, w którym możliwa jest operacja chirurgiczna.
PL
W pracy przedstawiono charakterystyki i optymalizację zasilacza magnetycznego wysokiej częstotliwości rzędu 100kHz, pracującego w trybie przełączania. Podstawowym elementem zasilacza jest rdzeń magnetyczny wykonany z materiału amorficznego o prostokątnej charakterystyce magnesowania. Przeprowadzono analizę układu i wyznaczono charakterystyki przenoszonej energii dla rdzeni magnetycznych o różnych wymiarach.
EN
A task of estimation of weight-dimensional characteristics of magnetic core of high-frequency magnetic amplifier by construction of interval model of universal power characteristic on the experimental data is considered in this paper.
EN
The problem of identification of "input-output" dynamic model of electrical circuit on the basis of interval data is considered. The method of interval parameter's identification of dynamic system is proposed. The results of proposed method used for modeling of electrical circuit ol transformer are shown.
PL
W pracy przedstawiono problem identyfikacji dynamicznego modelu obwodu elektrycznego na podstawie danych interwałowych. Zaproponowano metodę identyfikacji interwałowych parametrów systemu dynamicznego. Zaprezentowano wyniki zastosowania przedstawionej metody do modelowania obwodu elektrycznego transformatora.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.