Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  excavation wall
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Na bezpieczeństwo głębokich wykopów fundamentowych wpływ ma zarówno projektowanie, jak i wykonawstwo robót. W praktyce największe znaczenie ma ograniczenie przemieszczeń obudowy wykopu i gruntu za ścianą, które zależą od sztywności całego systemu, warunków gruntowo-wodnych oraz technologii i sposobu wykonania robót. Przedstawiono własne rozwiązania projektowe, wdrożone podczas wykonywania wykopów tunelu pod Martwą Wisłą na podstawie rozbudowanego planu zapewnienia jakości.
EN
Safety of large excavation pits depends on design and executional aspects. In practice, it is most important to limit displacements of excavation walls and of the supported ground, which depend on the rigidity of the system adopted, soil and ground water conditions, and applied technology and method of execution of respective works. Presented are the solutions adopted for the Tunnel Project under the Dead Vistula, based on implemented OC/QA plan.
2
PL
Referat prezentuje analizę stateczności skarpy wykopu o głębokości 6 m projektowanego w celu wykonania odwodnienia wokół istniejącego budynku. Na etapie projektowania robót ziemnych rozważano kilka wariantów nachylenia skarpy i jej zabezpieczenia grodzicami stalowymi. Stateczność analizowano metodą elementów skończonych. W ich wyniku wybrano i zrealizowano optymalny wariant wykonania wykopu.
EN
The paper presents stability analysis of 6 m deep excavation planned in the vicinity of an existing building. The excavation was planned for the construction of perimeter drainage. Several variants of excavation wall inclination and sheet piling protection have been analyzed. Stability of the excavation wall has been checked for all variants. Based on the results of FEM analyses the optimum variant has been chosen and performed.
PL
Przeanalizowano 18 realizacji w gruntach czwartorzędowych. Obiekty znajdowały się w gęstej zabudowie miejskiej. Obudowę wykopów stanowiły ściany szczelinowe. Omówiono wyniki pomiarów przemieszczeń tych ścian i przeanalizowano je z uwzględnieniem warunków geotechnicznych oraz metod rozparcia.
EN
In the paper 18 cases of deep excavations executed in Quarternary soils (silty sands, silty clays, clayey sands and Pliocene clays) in Warsaw are presented. All of the cases were executed in urban areas that is why excavation walls were protected by means of diaphragm walls and measurements of displacements of these walls were performed. The results of measurements are presented and discussed in relation with geotechnical conditions, methods of construction and support system.
4
Content available remote Demontowalne kotwy BBV
PL
Kotwy gruntowe są w wielu przypadkach jedynym sposobem zapewniania stateczności ścian wykopów głębokich. Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie kotew demontowanych, które umożliwiają łatwy i szybki demontaż całego, bądź części systemu. W artykule opisano: 1 - Kotwy demontowalne BBV – typ CR (Completely Retreatable); 2 - Kotwy demontowalne BBV – typ PR (Partially Retreatable).
EN
Deep excavation walls can be analyzed and calculated by using classical methods (currently rarely in use due to their many simplifications) or numerical methods. Among the numerical methods we can distinguish a simplified approach, in which the interaction between soil and a wall structure is modelled by a system of elasto-plastic supports, and the finite-element method (FEM) in which the soil is modelled with mesh of elements. It is a common view that if we want to analyze only wall constructions, the first, simplified method of calculation is sufficient. The second method, FEM, is required if we want to further analyze the stress and strain states in the soil and the influence of the excavation on the surrounding area. However, as it is demonstrated in the paper, important differences may appear in the calculation results of both methods. Thus, the safety design of a deep excavation structure depends very much on the choice of calculating method.
PL
Obudowy głębokich wykopów można analizować i obliczać przy użyciu metod standardowych (analitycznych - obecnie nie stosowanych ze względu na znaczne uproszczenia) lub numerycznych. Wśród metod numerycznych możemy wyróżnić rozwiązanie uproszczone, w którym współpraca pomiędzy gruntem i ścianą obudowy wyrażona jest za pomocą systemu podpór sprężysto-plastycznych oraz metodę elementów skończonych (MES), w której grunt modelowany jest za pomocą siatki elementów. Powszechnie uważa się, że do analizy samej konstrukcji obudowy wystarczająca jest metoda pierwsza, uproszczona. Druga metoda, MES, jest wymagana wówczas gdy dodatkowo chcemy przeanalizować stany naprężenia i odkształcenia w ośrodku gruntowym oraz określić oddziaływanie wykopu na otoczenie. Jednak jak pokazano w artykule, w wynikach obliczeń z obu metod mogą pojawić się znaczne rozbieżności. Bezpieczeństwo projektowania konstrukcji obudów głębokich wykopów w dużym stopniu zależy więc od wyboru metody obliczeniowej.
PL
Podstawowym obecnie problemem związanym z projektowaniem i budową głębokich wykopów jest ocena i prognoza przemieszczeń obudowy i przyległego terenu oraz wpływ wykopu na otoczenie. Oddziaływanie budowy na obiekty sąsiednie, bezpieczeństwo realizacji prac zależy od przyjętego rodzaju obudowy, adekwatnego do istniejących warunków geotechnicznych oraz od metody prowadzenia prac budowlanych w wykopie.
PL
Obudowy głębokich wykopów to jeden z najpopularniejszych w Polsce obszarów wykorzystania grodzic. Artykuł w całości poświęcony jest zabezpieczeniu wykopu pod budowany we Wrocławiu budynek "SkyTower". Do zabezpieczenia wykopu pod tę inwestycję wykorzystano grodzice AZ20-700 firmy ArcelorMittal.
PL
W artykule omówiono zastosowanie inklinometru automatycznego do ciągłego monitoringu przemieszczeń obudowy głębokiego wykopu. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników badań zrealizowanych na budowie parkingu podziemnego różnymi metodami pomiarowymi. W podsumowaniu przedstawiono wady i zalety zastosowanych rozwiązań.
EN
The paper describes the application of an automatic inclinometer chain for continuous monitoring of displacements of a deep excavation wall. The analysis has been carried out in order to compare the results of measurements taken during an underground car park construction, using different measuring methods. Advantages and disadvantages of these methods have been presented in the summary.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.