Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasada wariacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zasada wariacyjna magnetostrykcji
EN
The paper shows how to transform a given nonlinear boundary problem of magnetostriction into a variational formulation. A sufficient condition for the construction of variational principle is formulated in the theorem of VAINBERG. The results obtained in this work can become the theoretical basis to formulate the numerical solutions of different scientific and engineering problems connected with magnetostrictive materials.
2
Content available remote Twierdzenie wariacyjne gradientowej termodyfuzji lepkosprężystej
EN
The variational theorem is derived for the boundary problems of gradient thermomechanics. Heat and mass flows coupled with a mechanical problem are analysed in the work within a framework of the gradient theory.
3
Content available remote Zasada wariacyjna elektrostrykcji
EN
The paper shows how to transform a given nonlinear boundary problem of electrostriction into a variational formulation. A sufficient condition for the construction of variational principle is formulated in the theorem of VAINBERG. The results obtained in this work can become the theoretical basis to formulate the numerical solutions of different scientific and engineering problems connected with electrostrictive materials.
4
Content available remote Stationary action principle and particular solutions for long line equations
EN
The recently developed by both authors a method for deriving telegraph equation from the stationarity principle of the action functional I[u], under a particular form of the non-commutativity of operations od partial differentiation and taking variation, is further elaborated. The variational principle applied for field equations gives the availability of analytical or approximate solution of the equations. In the paper particular forms of solutions of the long line equation are searched.
PL
Wartykule kontynuuje sie ostatnio rozwijana przez dwójkę autorów metodę wyprowadzania równań linii długiej z zasady stacjonarności działania I[u] przy szczególnej postaci nieprzemienności operacji różniczkowania i brania wariacji. Zasada wariacyjna zastosowana do równań pola pozwala uzyskać warunki na analityczne albo przybliżone rozwiązania. W artykule poszukuje się rozwiązań szczególnych i przybliżonych. (Zasada stacjonarnosci działania i rozwiązania szczególne równań linii długiej)
EN
A description of stable working conditions for spinning two-strand yarn is given. A theoretical model underlying Sirospun yarn spinning is also given. Based on the variational formulation established for the coupled oscillators arising in two-strand yarn spinning, a simple analytical model for the forces that determine the nonlinear oscillation during the yarn spinning, as a function of inlet velocities, strand-spacing, and forces acting on the strands is proposed, which reveals that resonance occurs when the convergence angle is near 127 degrees.
PL
Opisano stabilne warunki pracy dla przędzenia dwóch wiązek włókien. Przytoczono teoretyczny model opisujący przędzenie typu Sirospun. Na podstawie układów równań opisujących sprzężone oscylatory, powstające przy formowaniu przędzy z dwóch wiązek, zaproponowano zastosowanie prostego analitycznego modelu działania sił, które określają nieliniowe oscylacje, powstające przy przędzeniu nitki, jako funkcje prędkości wejściowych, odległości pomiędzy wiązkami i sił działających na wiązki. Stwierdzono, że rezonans występuje przy kącie zbieżności wiązek 127°.
6
Content available remote O fizyce matematycznej i niektórych korzyściach płynących z jej uprawiania
EN
The role of mathematical physics in the process of discovering fundamental laws of physics is analyzed. Affine formulation of general relativity theory is briefly sketched as an example of a mathematically motivated discovery in theoretical physics.
EN
A formulation of thermodynamical theory of magnetically active, anisotropic materials admitting coexistence of the superconductivity and magnetic order is proposed. The theory is based on the Ginzburg-Landau approach extended to multi-component order parameters and the states of thermodynamic quasi-equilibrium far from the superconducting phase transition. The field equations are derived under assumption of the U(1) gauge invariance. The questions of exact anisotropic similarity transformations as well as approximate anisotropic scaling are discussed.
EN
The micropolar continuum theory is applied to superconductors of type II containing a vortex lattice. The classical electrodynamic theory of micropolar continua is supplemented by quantum-mechanical notions describing the phenomenon of superconductivity. A variational principle for dissipative processes taking place in high-temperature superconductors is formulated. The electromagnetic, mechanical and thermal fields interactions in superconductors are considered. Finally, the complete system of field equations describing these interactions is obtained together with the constitutive relations and the jump conditions on the discontinuity surface.
PL
Przedstawiono zarys teorii i zastosowań termodynamiki nierównowagowej, istotnych dla techniki procesowej. Naświetlono znaczenie dyscypliny, związek z inżynierią procesową, główne reprezentacje i kierunki teorii oraz zasadnicze wyniki. Rozważono zastosowania w układach fizykochemicznych i biologicznych: optymalnie sterowane operacje jednostkowe, procesy w maszynach cieplnych, nieliniowy ruch ciepła, zjawiska relaksacyjne i samo-propagujące fronty reakcyjno-dyfuzyjne. Podkreślono własność ekstremalnego zachowanie się układu termodynamicznego w obecności ograniczeń, która prowadzi do równań kinetycznych, praw zachowania i optymalnych parametrów (zasady wariacyjne i optymalizacja). Omówiono także perspektywy dyscypliny i wyzwania na przyszłość.
EN
The paper outlines the theory and applications of nonequilibrium thermodynamics essential in chemical engineering. We focus on the significance of the discipline, its link with the process engineering, main representations and directions of the theory, and basic results. Applications in physiochemical and biological systems are considered which involve: optimally controlled unit operations, processes in thermal machines, nonlinear heat transfer, relaxation phenomena and self-propagating reaction-diffusion fronts. We stress the property of extremum behaviour of the thermodynamic system in presence of constraints, which leads to kinetic equations, conservation laws and optimal parameters (variational principles and optimization). Discussed are also perspectives of the discipline and its future challenges.
EN
The variational principle for micropolar continua interacting with thermal, electromagnetic and mechanical fields is formulated. The potential character of the electromagnetic fields (E, B) and the conservation of electric charge, mass and microinertia are postulated. The remaining equations and the boundary conditions are obtained from the variational principle. The expression for the entropy production is obtained too. We conclude that the proposed variational principle describes both the thermodinamically reversible and dissipative processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.