Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  harmonic filter
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents performance comparison of harmonic filters for the reduction of harmonic distortion in an industrial power system, i.e., National Tobacco Enterprise, an industry found in Ethiopia. The performance comparison is done for single tuned, double tuned, high pass and Ctype harmonic filter. As a result, the double tuned harmonic filter provides a better performance than the other type of filters by giving a reduced Total Harmonic Distortion for the voltage and current waveforms. MATLAB/SIMULINK simulation results are presented for validating the analysis.
PL
W artykule przedstawiono porównanie wydajności filtrów harmonicznych do redukcji zniekształceń harmonicznych w przemysłowym systemie elektroenergetycznym, tj. National Tobacco Enterprise, przemysł znajdujący się w Etiopii. Porównanie wydajności jest dokonywane dla pojedynczego strojonego, podwójnie strojonego, górnoprzepustowego i typu C filtra harmonicznego. W rezultacie podwójnie dostrojony filtr harmonicznych zapewnia lepszą wydajność niż inne typy filtrów, zapewniając zmniejszone całkowite zniekształcenie harmoniczne dla przebiegów napięcia i prądu. Przedstawiono wyniki symulacji MATLAB/SIMULINK w celu weryfikacji analizy.
PL
Udział odbiorników nieliniowych w sieciach zasilających jest coraz większy, co powoduje niepożądany wzrost odkształcenia napięcia w sieci. Odkształcenie napięcia często jest przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania sieci, awarii i zaburzeń w pracy odbiorników, a także powoduje powstawanie dodatkowych strat energii. W artykule przedstawiono często spotykane źródła harmonicznych, a także sposoby zmniejszania ich wpływu na odkształcenie napięcia w sieci. Przedstawiono wady i zalety filtrów pasywnych oraz wybrane elementy metod projektowania filtrów dla pojedynczego odbiornika nieliniowego, a także uzasadnienie dalszego stosowania filtrów pasywnych.
EN
The participation of non-linear loads in power supply networks have been increasing, which causes unwanted growth of voltage distortions in a power supply network. Voltage distortions often causes network malfunctions, failures and disturbances in the operation of loads, as well as the formation of additional energy losses. In the article presents often seen sources of harmonics and ways to reduce their impact on network’s voltage distortions. The advantages and disadvantages of passive filters and selected elements of filter design methods for a single nonlinear load, as well as the reasons for the continued use of passive filters are shown.
PL
Aktualnie najczęściej spotykanym rozwiązaniem w układach napędowych są przekształtniki z wejściem 6-pulsowym. W artykule wskazano na zależność prądu wejściowego przekształtnika 6-pulsowego od parametrów punktu przyłączeniowego i reaktancji szeregowych. Omówiono negatywne oddziaływanie odkształcenia przebiegu prądu na pracę elementów magnetycznych. Przedstawiono wpływ filtru harmonicznych na parametry i pracę przekształtnikowego układu napędowego.
EN
Nowadays, the most common solution in the drive system are converters with a 6-pulse input. Dependency of the 6-pulse converter input current on parameters of the point of common coupling and serial reactances have been shown. The work also depicts negative impact of current wave deformations on magnetic components. The effect of harmonic filters on parameters and operation of the converter drive system have been presented.
4
Content available remote Dobór wartości znamionowych filtrów przemysłowych
PL
Parametry znamionowe układów kompensacyjno-filtrujących wyznaczane są w oparciu o harmoniczne prądów i napięć w stanach ustalonych co tyczy się głównie jednostek filtrujących o prostej topologii. Jednak w przypadku bardziej złożonych układów wymaga się, aby elementy były dostosowane do pracy zarówno w warunkach ustalonych, jak i przejściowych. Korzystając ze standardów oraz norm, w artykule omówiono procedurę doboru parametrów baterii kondensatorów i dławików układów filtrujących z pozycji ich bezawaryjnej pracy w sieciach przemysłowych.
EN
The component ratings of single-tuned or single branch harmonic filter applications are often specified based solely on a combination of steady state fundamental and harmonic voltages and currents. Although for more complex harmonic filter circuits are required to be adapted to operate as well in steady state and transient conditions. Using the standards and norms, the article discusses the procedure for selecting the ratings of capacitor banks and reactors of the filtering systems from the point of view of their trouble-free operation in industrial grids.
PL
Układy kompensacji mocy biernej oraz filtracji, oparte na kondensatorach znajdują powszechne zastosowanie w praktycznych rozwiązaniach systemów przemysłowych. Ich parametry znamionowe wyznaczane są wyłącznie w oparciu o harmoniczne prądów oraz napięć w stanach ustalonych, niemniej jednak tyczy się to głównie jednostek filtrujących o prostej topologii. Stąd, mając na uwadze bardziej złożone układy w większości przypadków istniejących lub nowoprojektowanych obiektów wymaga się, aby analizowane układy były dostosowane do pracy zarówno w warunkach ustalonych jak i przejściowych. Korzystając ze standardów oraz norm, w artykule omówiono procedurę doboru parametrów baterii kondensatorów oraz dławików układów filtrujących z pozycji ich bezawaryjnej pracy w elektrycznych sieciach przemysłowych. Zaproponowana metoda ma wspomóż działania projektowe filtrów harmonicznych.
EN
The application of harmonic filter circuit based on power capacitor banks are widely used in practical solutions in industrial systems. The component ratings of these units are often specified based solely on a combination of steady state fundamental and harmonic voltages and currents. Although, this may be adequate in single-tuned or single branch units and method may not properly rate the components for more complex applications such as multiple, single-tuned harmonic filter circuits in compensated installations. Thus, in the most cases of commonly used or newly designed circuits are required to be adapted to operate as well in steady state and transients conditions. Using the exsisting Standards, the article propose a method for determining equipment ratings parameters of the capacitor banks and air-core filter reactors according to malfunctions. The study illustrated in this paper will be used to support and improve harmonic filter realiability and design. It is hoped that ideas will be a resource for a future filter application guide being contemplated by the capacitor subcommittee.
EN
The practice of operating reactive power compensation systems involving passive multiple filter circuits (FC) configured by single–tuned filters has shown, that it’s energizing can cause damage of the filter components. Impact of feasible FC configurations, including FC with a C–type filter, on switching overvoltages and overcurrents under the harmonic filters energizing were analyzed. Influence of the filters tuning on transient behavior has been shown. The transient analysis has been carried out by simulating of the FC within Matlab/Simulink software.
PL
Wielokrotne komutacje technologiczne transformatorów piecowych mogą stać się przyczyną uszkodzenia transformatora systemowego i innych urządzeń sieci zasilającej. Na przykładzie modelu jednostki piecowej z układem SVC zrealizowanego w pakiecie Matlab/Simulink, zbadano procesy przejściowe w obwodach systemu zasilającego podczas włączenia trasformatora pieca łukowego. Omówiono wpływ charakterystyk impedancyjnych systemu zasilającego na charakter zachodzących procesów oraz wartości przepięć i przetężeń na kondensatorach i dławikach filtrów SVC.
EN
The practice of operating AC electrical arc furnace power supply systems has shown that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the system transformer and other system equipment. To examination of the transients under furnace transformer energizing a model of an arc furnace unit consisting SVC within Matlab/Simulink software was developed. The supply system impedance characteristics impact on the transient nature and on the overvoltage and overcurrent magnitudes of the SVC filter capacitors and reactors has been shown.
8
Content available Transients impact on power filter circuit sizing
EN
The practice of operating multiple single-tuned filters in AC electrical arc furnace power supply systems has shown, that frequent energizing unloaded furnace transformer can cause damage of the filters. To examination of supply and filter system configuration impact on switching transient and dynamic overvoltages and overcurrents, an example of 50 MVA arc furnace unit was chosen. The transient analysis has been carried out by simulating within Matlab/Simulink Software. Using ANSI/IEEE Standards paper focuses on the selections of ratings for capacitors and air-core reactors used in multiple single-tuned harmonic filters configurations. Comparison of filter reactor and capacitor bank design based on steady state operation and transformer energizing was shown.
9
Content available Long lasting transients in power filter circuits
EN
The practice of operating AC electrical arc fumace power supply systems has shown that energizing unloaded fumace transformer can cause long lasting transients in filter circuits of static VAR compensators used in the supply systems. Examination of the supply system configuration impact on switching transient behaviour has been carried out by example of a 50 MVA arc fumace unit. The transient analysis has been carried out through simulating by Matlab/Simulink software.
10
Content available remote Harmonic current impact on transient overvoltages during filter switching-off
EN
This paper focuses on the features of power filter switching-off in industrial power supply systems. The filter switching-off behavior under a large amount of a harmonic current component has been analyzed. The effect of harmonic current content in interrupting current, filter order tuning and switching condition are considered in the analysis. Finally, several oscillograms of simulated cases are included to show main points of the investigation.
PL
W artykule przedstawia sie charakterystyczne cechy wyłączenia filtrów mocy w sieciach zasilających zakłady przemysłowe. Przeprowadzono analizę przebiegu wyłączenia przy dużym udziale harmonicznych w prądach filtrów. W badaniach uwzględniono wpływ wartości prądów harmonicznych w przerywanym prądzie, rzędu strojenia filtru oraz warunków wyłączenia. Przedstawiono niektóre przebiegi symulacyjne charakteryzujące problem.
PL
W artykule przedstawiono wpływ pracy filtrów wyższych harmonicznych na jakość energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym statku handlowego wyposażonego w elektryczny napęd śruby okrętowej. Zaprezentowane w artykule przebiegi napięcia zostały zarejestrowane na chemikaliowcu o pojemności brutto 14900 RT oraz mocy maszyn 6500 kW.
EN
In article presented influence of passive harmonics filter at power quality in electric system of cargo ship with electrical propulsion. Presented waveforms was registered on board of chemical cargo ship, gross tonnage 14900 and engine power 6500 kW.
12
Content available remote Pasywne filtry wyższych harmonicznych. Wybrane zagadnienia
PL
Ciągły wzrost liczby odbiorników nieliniowych dużej mocy instalowanych w przemyśle sprawia, że pasywne filtry wyższych harmonicznych (wh) są nadal powszechnie stosowanym sposobem redukcji odkształcenia napięcia w punkcie ich przyłączenia. Opracowano wiele układów filtrów pasywnych LC, o różnych strukturach i różnych charakterystykach eksploatacyjnych. Nadal jednakże prosty filtr jednogałęziowy dominuje w zastosowaniach przemysłowych, a z całą pewnością stanowi podstawę dla zrozumienia działania bardziej rozbudowanych struktur filtracyjnych.
13
Content available remote Pasywne filtry wyższych harmonicznych - cz. II Wybrane zagadnienia
PL
Ciągły wzrost liczby odbiorników nieliniowych dużej mocy instalowanych w przemyśle sprawia, że pasywne filtry wyższych harmonicznych (wh) są nadal powszechnie stosowanym sposobem redukcji odkształcenia napięcia w punkcie ich przyłączenia. Opracowano wiele układów filtrów pasywnych LC, o różnych strukturach i różnych charakterystykach eksploatacyjnych. Nadal jednakże prosty filtr jednogałęziowy dominuje w zastosowaniach przemysłowych, a z całą pewnością stanowi podstawę dla zrozumienia działania bardziej rozbudowanych struktur filtracyjnych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.