Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  C++ language
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available High level synthesis in FPGA of TCS/RNS converter
EN
The work presents the design process of the TCS/RNS (two's complement–to– residue) converter in Xilinx FPGA with the use of HLS approach. This new approach allows for the design of dedicated FPGA circuits using high level languages such as C++ language. Such approach replaces, to some extent, much more tedious design with VHDL or Verilog and facilitates the design process. The algorithm realized by the given hardware circuit is represented as the program in C++. The performed design experiments had to show whether the obtained structures of TCS/RNS converter are acceptable with respect to speed and hardware complexity. The other aim of the work was to examine whether it is enough to write the program in C++ with the use of basic arithmetic operators or bit–level description is necessary. Finally, we present the discussion of results of the TCS/RNS converter design in Xilinx Vivado HLS environment.
EN
Introduction and aim: Converting numbers from one number system to another is an important skill, used commonly in millions of computers all over the world. However, even a beginner programmer should face the problem of converting numbers with the support of the programming language C++. This article shall briefly described two numeral systems, and after a short programming introduction in C++ the source code would be offered which easily converts a numbers within both systems. Material and methods: After a short introduction of programming in C++, there was proposed the program source code, which easily converts a numbers within both systems. To create the program the user will need some basic knowledge of the syntax of C++, a wide range of books and courses available in the market. Results: It is presented the program is written and compiled in Orwell Dev-C++ 5.1.1.0. Conclusion: Conversion of numbers within the two most common numerical systems is widespread, so the ability to create the source code, for example, in C++.
PL
Wstęp i cel: Konwersja liczb w obrębie dwóch najbardziej rozpowszechnionych systemów liczbowych jest stosowana codziennie w milionach komputerowych umysłów na całym świecie. Jednak i początkujący programista może zmierzyć się z problemem konwersji liczb, przy wsparciu języka programowania C++. W niniejszym artykule pokrótce zostaną opisane dwa wspomniane systemy liczbowe, zaś po krótkim wstępie dotyczącym programowania w języku C++, zaproponowany oraz pokrótce opisany zostanie kod źródłowy programu, który w prosty sposób konwertuje liczby w obrębie obu systemów. Materiał i metody: Po krótkim wprowadzeniu do programowania w C++, został zaproponowany kod źródłowy programu, który łatwo przekształca liczby ciągu obu systemów. Aby utworzyć program, użytkownik musi posiadać podstawową wiedzę o składni C++, szeroki wybór podręczników i kursów dostępnych na rynku. Wyniki: Przedstawiono program napisany i skompilowany w Orwell Dev-C++ 5.1.1.0. Wniosek: Konwersja liczb w dwóch najbardziej powszechnych systemach numerycznych jest powszechne znana, to zdolność do tworzenia kodu źródłowego na przykład w C++.
PL
Tworzenie grafiki komputerowej na potrzeby symulacji oraz gier jest zadaniem dość trudnym w porównaniu z innymi dziedzinami programowania. Wymagana jest znaczna wiedza z zakresu matematyki i fizyki oraz dostęp do odpowiednich bibliotek takich jak np. DirectX. W artykule przedstawiono historię i istotne elementy grafiki komputerowej w odniesieniu do platformy MS Windows. Została pokrótce scharakteryzowana biblioteka DirectX. Użycie elementów biblioteki przedstawiono za pomocą prostego przykładu. Biblioteka została zastosowana w środowisku NET. Framework. Przykładową aplikację napisano w języku C#. Podano jego główne cechy i porównano z innymi popularnymi językami (C++, Java) w celu wykazania, że jest on nowoczesnym, wygodnym i prostym w użyciu narzędziem do tworzenia aplikacji, również graficznych.
EN
Designing computer graphics for simulations and games is quite a difficult task in comparison with other domains of software design. Not only is considerable knowledge required in the field of mathematics and physics, but also the access to proper libraries, such as DirectX, is vital. The article describes the history and the most important features of computer graphics with reference to the MS Windows platform. The DirectX library is briefly described. The usage of the library is demonstrated on a simple example. The library is used in .NET Framework environment. Example application is written in C# language. The main features of C# are shown and the language is compared with other frequently used programming languages, such as C++ and Java, to show that C# is a modern, simple and convenient tool for creating applications, also graphical ones.
PL
W pracy przedstawiono wykorzystanie języka programowania C++ wraz z dołączanymi do niego bibliotekami do tworzenia obiektów dwu i trójwymiarowych w przestrzeni wirtualnej. Na przykładzie programu "Symulacja komputerowa laparoskopowej operacji kardiochirurgicznej" przedstawiono jak wykorzystano funkcje wyższego rzędu. Sformułowano wnioski mające usprawnić proces tworzenia obiektów dla potrzeb wirtualnego świata w symulacjach komputerowych.
EN
In this work presented the utilization the programming language C ++ along with added to him libraries to creating objects two and three-dimensional in virtual space. For example program "The computer simulation of laparoscopic cardiosurgical operation" was showed how used the functions of higher-order. Having conclusions were formulated to improve the process of creating objects for needs of virtual world in computer simulations.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.