Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 19

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  DC
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents a new generation of ultra-fast hybrid switching systems (USH) for reliable, ultra-fast protection of various medium and low voltage DC systems (MVDC and LVDC). The DC switch-off takes place in a vacuum chamber (VC) cooperating with a semiconductor module using current commutation of natural or forced type. Against the background of the current state of science and technology, the paper depicts the basic scopes of USH applications and their particular suitability for operation in high magnetic energy DC circuits. In the case of DC system failures, this magnetic energy should be dissipated outside the system as soon as possible. Usually, magnetic blow-out switches (MBOS) with relatively low operating speed are used for this purpose. The article describes the theoretical basis and principles of construction of two types of novel USH systems: a direct current switching system (DCSS) and a direct current ultra-fast hybrid modular switch (DCU-HM). The DCSS family is designed for quench protection of superconducting electromagnets’ coils in all areas of application. The DCU-HM family is designed for the protection of all systems or vehicles of DC electrical traction and for related industrial applications. The conducted comparative analysis of the effectiveness of USH with respect to MBOS shows clear technical advantages of the new generation switching systems over MBOS. List of abbreviations used in the article is provided at the end.
PL
Pod koniec 2019 roku Urząd Dozoru Technicznego (UDT) odebrał pierwszą stację ładowania. Zgodnie z wytycznymi UDT, urządzenie należy zgłosić pod dozór UDT w sytuacji, kiedy spełnia wymagania dla bycia stacją ładowania, bez względu na to, czy spełnia warunki ogólnodostępności.
EN
Nitrogen-doped DLC (diamond-like carbon) coatings were produced on 316L nitrided austenitic steel in direct current and pulsed glow discharge conditions. The chemical composition, surface topography, hardness and corrosion resistance of the obtained carbon coatings were examined. The coatings varied in surface morphology, roughness and hardness. Direct current glow discharge made it possible to produce a coating characterized by lower hardness, greater thickness and higher nitrogen content. The coating featured improved corrosion resistance and adhesion compared to coatings produced in the pulsed process.
4
Content available remote Symulacja zmiennego pola magnetycznego w napędzie indukcyjno-dynamicznym
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki symulacji elektromagnetycznej modelu 2D napędu indukcyjno-dynamicznego metodą elementu skończonego oraz badania dynamiki działania typowego członu zestykowego z takim napędem, stosowanym w ultraszybkich wyłącznikach próżniowych prądu stałego. Do symulacji wykorzystano pakiet oprogramowania Ansoft Maxwell 2D, natomiast do badań dynamiki działania napędu zastosowano kamerę szybką Photron APX umożliwiającą rejestrację ruchu obiektu z prędkością 250 000 kl/s. Pole magnetyczne powstałe w wyniku przepływu prądu przez cewkę napędu łącznika indukuje prądy wirowe w dysku wykonanym z materiału przewodzącego umieszczonym w niewielkiej odległości naprzeciw cewki. Oddziaływanie tych prądów wywołuje siłę elektrodynamiczną powodującą odrzut dysku od cewki. Duże impulsowe wartości prądu cewki powodują wystąpienie dużych impulsowych wartości sił oddziaływania na dysk i elementy ruchome łącznika z nim związane. Takie działanie umożliwia uzyskiwanie dużych przyspieszeń otwierania łącznika zestykowego – bardzo krótkich czasów własnych otwierania, nieosiągalnych w łącznikach klasycznych prądu stałego Przeanalizowano wpływ materiału dysku oraz częstotliwości prądu cewki na powstającą w napędzie siłę elektrodynamiczną.
EN
In this paper, the results of research about Inductive Dynamic Drive are shown. This kind of drive is necessary component in Ultra-Fast Hybrid Circuit Breakers, where properly cooperate with a Vacuum Chamber. Due to IDD is possible to improve specifications and turn–off time of breakers used in AC or DC circuits. Phenomena in this kind of actuator are complex and hard to analyze, predict and observe. This paper shows a result of electro- magnetic analysis using a 2D model of IDD in Finite Element Method software. Influence of frequency and magnitude of energizing current to repulsion force has been investigated. Repulsion force for different material of metal disc has been calculated. Paper contain a description of laboratory where is possible to check IDD specification.
PL
Praca jest próbą spojrzenia, z punktu widzenia techniki mikrofalowej, na zagadnienia do techniki mikrofalowej nienależące: na zjawiska dotyczące mocy w sieciach energetycznych oraz na obwody prądu stałego. W pierwszym przypadku motywacją do takiego podejścia jest tocząca się wśród elektryków dyskusja dotycząca interpretacji zjawisk fizycznych,związanych z oscylacjami mocy biernej. Wychodząc z założenia, że równania Maxwella wyjaśniają wszystkie makroskopowe zjawiska elektromagnetyczne, zastosowano technikę mikrofalową do obwodów 50-hertzowych, ilustrując rozwiązania przykładami. W technice mikrofalowej do wyjaśniania zjawisk związanych z mocą używa się opisu za pomocą jedynie dwóch fal przenoszących moce czynne; nie używa się w niej pojęcia mocy biernej do opisu do zjawisk energetycznych (choć tu go użyto w celach porównawczych). Rozważania ograniczono do jednofazowych przebiegów sinusoidalnych. Podejście to pozwoliło na odkrycie zjawiska zmiany wartości współczynnika mocy (cos φ) wzdłuż jednorodnej bezstratnej linii przesyłowej. Na zakończenie pokazano, że w obwodach prądu stałego fale również istnieją, chociaż nie można ich zmierzyć. Podstawą takiego stwierdzenia jest przekonanie, że zjawiska fizyczne nie zmieniają się „nagle”; tzn., że pochodne po czasie muszą być skończone.
EN
The paper describes the use of microwave technique methods in the power phenomenon in electric power lines, which do not belong to the microwave technique at all. Starting from the assumption that Maxwell’s equations explain all macroscopic electromagnetic effects, the microwave method to the 50Hz circuits has been applied and the results have been illustrated by examples. Finally, it is explained that waves in DC circuit also exist, although, it is impossible to measure them. The reason to claim such conclusion results from the fact that physics does not change instantly.
6
Content available remote Structural, electrical and magnetic features of Kagomé YBaCo4O7 system
EN
Polycrystalline yttrium barium cobaltite (YBaCo4O7) powdered sample was prepared by conventional solid state reaction route using high purity yttrium oxide, barium carbonate and cobalt oxide. The as-prepared sample was characterized by XRD diffraction, SEM/EDAX, Raman analytical techniques, resistivity and magnetization measurements for structural, morphological, electrical and magnetic properties assessment. XRD pattern confirms the single phase formation of the sample without any impurity. SEM image shows the hexagonal growth of the crystal and EDAX spectrum reveals stoichiometric composition of as prepared sample. The variation in electrical resistivity from 90 K to 300 K follows the variable range hopping conductivity mechanism. The strong broad overlapped Raman peaks of Co–O and Y–O stretching and bending vibrations of tetrahedral CoO4 with included components of YO6 of octahedral symmetry are obtained at 542 cm-1, 486 cm-1 and 636 cm-1, 436 cm-1, respectively. DC magnetic susceptibility exhibits very weak ferromagnetism below 80 K and does not obey Curie-Weiss law.
PL
W pracy oszacowano wartość błędu jaki popełnia się zakładając adiabatyczny warunek brzegowy zamiast konwekcyjnego przy zwarciu. W tym celu porównano krzywe rozgrzewu w warunkach konwekcyjnych i adiabatycznych przy tym samym prądzie zwarcia. Badania przeprowadzono dla okrągłego szynoprzewodu DC. Zakładano przy tym różne współczynniki przejmowania ciepła z powierzchni zewnętrznej jak również rożne jego przekroje. Zagadnienie brzegowego-początkowe nagrzewania adiabatycznego rozwiązano przy wykorzystaniu funkcji Greena. Z kolei zagadnienie przy konwekcyjnym warunku brzegowym rozwiązano wykorzystując zależności wyprowadzone w dostępnej literaturze oraz superpozycję składowych pola.
EN
The value of error, which is made by assuming adiabatic boundary condition instead of a convection condition during short circuit was estimated in the paper. For this purpose the heating up curves between adiabatic conditions and convection were compared for the same shortcircuit current. The round busbar DC was studied. Different coefficients of heat transfer from the outer surface and various cross-sections were assumed. The adiabatic boundary-initial problem was solved by using Green's functions. On the other hand, the convection boundary problem was solved using relations were derived in the available literature and the superposition of the field components.
EN
In this paper the influence of temperature on the 3-D surface morphology of titanium nitride (TiN) thin films synthesized by DC reactive magnetron sputtering has been analyzed. The 3-D morphology variation of TiN thin films grown on p-type Si (100) wafers was investigated at four different deposition temperatures (473 K, 573 K, 673 K, 773 K) in order to evaluate the relation among the 3-D micro-textured surfaces. The 3-D surface morphology of TiN thin films was characterized by means of atomic force microscopy (AFM) and fractal analysis applied to the AFM data. The 3-D surface morphology revealed the fractal geometry of TiN thin films at nanometer scale. The global scale properties of 3-D surface geometry were quantitatively estimated using the fractal dimensions D, determined by the morphological envelopes method. The fractal dimension D increased with the substrate temperature variation from 2.36 (at 473 K) to 2.66 (at 673 K) and then decreased to 2.33 (at 773 K). The fractal analysis in correlation with the averaged power spectral density (surface) yielded better quantitative results of morphological changes in the TiN thin films caused by substrate temperature variations, which were more precise, detailed, coherent and reproducible. It can be inferred that fractal analysis can be easily applied for the investigation of morphology evolution of different film/substrate interface phases obtained using different thin-film technologies.
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8113--8120, CD2
PL
Offshorowy przemysł naftowy posiada swój własny system logistyczny odpowiadający potrzebom złożonych operacji w nieprzyjaznym morskim środowisku. Logistyka offshorowa jest odpowiedzialna za dostarczanie materiałów konstrukcyjnych, różnych ładunków masowych i kontenerów, zaopatrzenie w paliwo a także przewożenie personelu z brzegu na odległe pola naftowe i z powrotem. Ładunki są przewożone za pomocą specjalnych statków zaopatrzeniowych oraz holowników wielozadaniowych. Najbardziej wydajnym środkiem transportu ludzi są helikoptery pasażerskie. W umiarkowanych strefach klimatycznych szybkie jednostki pasażerskie są używane jako tańszy zamiennik dla transportu helikopterowego. Przemysł offshorowy należy do grupy obarczonej wysokim stopniem ryzyka gdzie sytuacje awaryjne często mają miejsce. W 1988 roku eksplozja platformy Piper Alpha na Morzu Północnym spowodowała śmierć 167 pracowników. Przeprowadzone po katastrofie śledztwo zaowocowało istotnym wzrostem bezpieczeństwa w przemyśle offshorowym oraz ulepszonymi metodami ratownictwa. Łańcuch logistyczny został rozciągnięty na ewakuację ludzi w sytuacji zagrożenia życia. Typowe metody ratownictwa morskiego są niewystarczające dla potrzeb morskich pól naftowych. Przemysł offshorowy zmuszony był opracować własne standardy ratownictwa oraz stworzyć odpowiedni sprzęt ratowniczy. Na Morzu Północnym przemysł offshorowy stworzył swój własny system ratownictwa. System okazał się bardzo skuteczny i dalej jest rozwijany, aby dotrzymać kroku zmianom w infrastrukturze Morza Północnego. Wsparcie finansowe dla ‘Jigsaw’ zapewnia morskie górnictwo naftowe Morza Północnego.
EN
Offshore petroleum industry has its own logistic system created to meet requirements of industry complex operations in hostile marine environment. Offshore logistic is responsible for supplying installations with construction materials, variety of bulk and packaged goods, refuelling and personnel movement. Purpose built offshore supply vessels and multipurpose tugs are primary means of transportations. Most efficient way of workers movement to and from distant offshore fields are public transport helicopters. In moderate climatic environment sometimes fast crew boats are used as cheaper replacement for helicopters. Offshore industry belongs to high risk industries where emergency situations are frequent. In 1988 explosion of North Sea rig Piper Alpha resulted in death of 167 offshore workers. Enquiry conducted after this catastrophic event led to radical improvement in offshore safety and rescue methods. Extension of logistic chain is responsible for personnel evacuation if workers life is endangered. Typical search and rescue methods applicable for commercial shipping are insufficient for offshore fields. Offshore industry had to set up its own industry standards and develop specific types of rescue equipment. At North Sea oil and gas industry created its own SAR system known as project ‘Jigsaw’. System became very successful and still is being modified to keep pace with changes in North Sea infrastructure. Financial support for ‘Jigsaw’ provides North Sea offshore industry.
PL
Artykuł przedstawia ogólny opis, dane techniczne, elementy wyposażenia oraz podstawowe korzyści wynikające z korzystania z tyrystorowej przetwornicy przewoźnej EL-TPP1. Przetwornica została zaprojektowana i zbudowana przez firmę ELCAM Sp. z o.o. na zlecenie Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Zakład „Centralny Zakład Odwadniania Kopalń”.
PL
Przedstawiono napędy prądu stałego stosowane w maszynach i urządzeniach technologicznych. Omówiono budowę i zasadę działania napędów z komutatorem mechanicznym (ze szczotkami) i elektronicznym (bezszczotkowe). Przedstawiono najważniejsze cechy eksploatacyjne układów napędowych prądu stałego. Oceniono pięć najważniejszych cech eksploatacyjnych napędów, podkreślając szeroką rozpiętość regulacji prędkości i bardzo dobre właściwości dynamiczne.
EN
DC drives are shown on machinery and process equipment. The construction and operation of a mechanical commutator motors (with brushes) and electronics (brushless). The paper presents the main features of supplies DC power circuits. Rated operational characteristics of the five most important drives, highlighting a wide range speed and excellent dynamic properties.
PL
W artykule opisano wybrane aspekty matematycznego modelowania zagadnień związanych z wyborem lokalizacji centrum dystrybucyjnego. Wskazano główne czynniki, które należy uwzględnić przy budowie modeli optymalizacyjnych. Modele te pozwalają porównywać przewidywaną opłacalność funkcjonowania planowanego centrum dystrybucyjnego.
EN
This paper presents selected aspects of mathematical modelling of the location of distribution centre. The main factors that one should consider to create optimization models are indicated. These models permit to compare the foreseen profitability of the planned distribution centre functioning.
PL
W artykule opisano skutki występujące w organizmie człowieka powodowane działaniem prądu stałego. Uwzględniono wpływ czynników środowiska na wartość rezystancji ciała człowieka.
EN
The paper presents the influence of the direct current on a human organizm. The influence of the climate, environment and the electrocuton voltage value on the human body resistance is taken into consideration.
PL
W sprzęcie, szczególnie wojskowym, stosowane są odbiorniki napięcia przemiennego 400 Hz i napięcia stałego. Dotychczas stosowane dwa generatory i dwie sieci zasilające (AC i DC) są rozwiązaniem nieekonomicznym (niskosprawnym) i trudnym technicznie. Praca niniejsza dotyczy badań zmierzających do wykorzystania tylko jednego generatora AC i jednej sieci prądu przemiennego 400 Hz do zasilania wszystkich urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Zasilanie dbiorników pokładowych wymaga zastosowania przekształtników dostosowujących.
EN
In electrical equipments, especially in military range, the 400 Hz AC or DC load were used. Two generators and two power grids used recently are not economical (low efficiency) and difficult at technical range. This paper refers to the investigations that lead to the only one AC generator and 400 Hz AC grid usage for the supplying of all electrical and electronic equipments. The deck equipments supply needs the fitting converters usage.
15
Content available remote Development of a BLDC motor drive with improved output characteristics
EN
A brushless DC (BLOC) motor controI based on rotor position sensing scheme is discussed in this paper. A PIC microcontrolIer is employed to generate pulse width modulation (PWM) signals for driving the power inverter bridge. Parameters required for power PWM generations have been programmed, which provide flexible and online source code modifications in accordance with the motor and circuit requirements. Hardware implementation and simulation results show the effectiveness of the developed motor drive. The flexibility offered by the developed motor controI and drive enables the implementation of difference controI algorithms for improving the output characteristics of the BLDC motor.
PL
W artykule przedstawiono sterowanie silnikiem bezszczotkowym OC bazujące na czujnikach pozycji wimika. Mikrokontroler jest wykorzystywany do wytwarzania sygnału PWM zasilającego przekształtnik. Parametry wymagane do generacji sygnału PWM są programowane w zależności od wymagań silnika i napędu. Badania modelu i symulacje pokazują skuteczność zaproponowanej metody.
16
Content available remote Znaczenie wspólnej szyny DC w wielogąsienicowych układach jazdy
PL
W artykule przedstawiono prblematykę związaną z zastosowaniem przemienników częstotliwości w układach napędowych gasiennic koparek w Kopalni węgla brunatnego. W układach wielogąsiennicowych, przy sztywnym zamocowaniu do ramy wszystkich napędów, w trakcie wykonywania skrętu istotnym problemem jest oddawanie energii generowanej w silnikach napędzających wewnętrzne gąsiennice. Problem ten przedstawiono na przykładzie zmodernizowanego układu koparki SRs-1200.
EN
Some problems connected with the use of frequency inverters in multitrack drives of excavators working in Coal Mines are discussed. In multitrack systems where all drives are rigidlu fastened with the frame, the energy is generated in inner drives during turns. Returning this energy is important problem. Solution of this problem is discussed with the example of excavators Srs-1200 modernised drive.
17
Content available remote Tyrystorowy przerywacz prądu stałego bez przepięć komutacyjnych
PL
W artykule przedstawiony został matematyczny opis tyrystorowego przerywacza . u stałego w układzie bez przepięć komutacyjnych. Analiza matematyczna - obejmuje prądy i napięcia na obciążeniu oraz w obwodzie komutacji wymuszonej. Opis matematyczny procesu przeładowania przygotowawczego i procesu komutacji . ran ego układu przerywacza powstał w oparciu o przeprowadzoną przez autora analizę czasową z wykorzystaniem metody operatorowej i stanowi uzupełnienie materiału dydaktycznego.
EN
The paper presents a mathematical description of a thyristor DC circuit breaker in the system which is free of commutational overvoltage. The mathematical analysis includes currents and voltages at load and in the circuit of forced commutation. To develop the mathematical description of the process of preparatory overcharge and the process of commutation of a breaker system the author carried out a time analysis with the operational method. The description supplements the didactic material.
EN
A d.c. series motor supplied by the transistor chopper at high frequency of transistor switching (higher than 10 kHz) is a new kind of traction vehicle drive when considering its electromechanical characteristics and properties dealing with the braking operation with power recuperation. So far electrical parameters of the motor have not been identified for such high frequencies of switching. The purpose of this paper is to identify the above parameters of the tramway motor LT220, 40 kW, 300 V, 1890 r.p.m. To increase the accurary of the impedance mapping the parameters of the functions are determined in an experimental way for the given type of a motor.
PL
Silnik szeregowy prądu stałego zasilany z łącznika tranzystorowego, przy wysokiej częstotliwości przełączania tranzystorów, większej od 10 kHz, stanowi, z uwagi na swoje charakterystyki elektromechaniczne i właściwości, w szczególności dotyczące pracy hamulcowej z rekuperacją energii, jakościowo nowy rodzaj napędu pojazdu trakcyjnego. Dla tak wysokich częstotliwości przełączania parametry elektryczne silnika nie zostały dotychczas zidentyfikowane. Identyfikacja tych parametrów przeprowadzona na przykładzie silnika tramwajowego LT 220; 40 kW; 300 V; 1890 obr/min, jest tematem tego referatu. W celu podwyższenia dokładności odwzorowania impedancji, parametry tych funkcji wyznacza się eksperymentalnie dla danego typu maszyny.
19
Content available remote Wspomagana komputerowo analiza czasowa obwodów elektrycznych E,I,R,L,C
PL
W artykule przedstawiono metodę obliczania obwodów elektrycznych typu E,I,R,L,C w stanach nieustalonych z wykorzystaniem techniki komputerowej. Metoda oparta jest o wybrane przez autora modele stowarzyszone indukcyjności i pojemności, co pozwala sprowadzic problem obliczeniowy do wielokrotnego rozwiązywania obwodu prądu stałego w stanach ustalonych zmodyfikowaną metodą potencjałów węzłowych. Treść merytoryczną zilustrowano symulacją przykładowego obwodu elektrycznego. Prezentowany w artykule program symulacyjny przeznaczony jest zarówno do obliczeń inżynierskich jak i do wykorzystania w dydaktyce w zakresie przedmiotów elektrotechnicznych.
EN
The paper presents a computer based method developmed to calculate electrical circuits in the transient states. It is based on associated induction models selected by the author, which enables bringing the computation problem to multiple solving of DC circuit in steady states with a modified node potentials method. The subject matteris illustrated by means of a simulation example of an electric circuit. The simulation program presented in the paper has been developed for both engineering calculations and program developed for didactic purposes at the Ship Electrical Engineering Division
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.