Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  patternator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the effect of the selected operating parameters of the two types of orchard sprayers on vertical distribution (expressed as spray percentage share in 50-cm segments) and quantitative changes in vertical distribution of spray measured on a vertical separator of drops. The study included measurements of vertical distribution of spray for two different settings of nozzles, two types of nozzles and two fan rotational speeds. Vertical distribution of spray depended significantly on the spray emission system, the configuration and the type of nozzles and in the slightest degree on the fan rotational speed. The smallest share of liquid fell on the edge segments (≤ 5.22%) and the largest on the middle ones – 29.33%. The change in the configuration of nozzles significantly affected the change in the spray vertical distribution (by the spray displacement between the 50-cm segments). The greatest changes in vertical distribution of spray – as affected by the nozzle configuration change – was observed for the sprayer with the horizontal spray emission with a maximum change in one segment of 14.0% (an average of 7 segments: 5.38%).
PL
Celem pracy było określenie wpływu wybranych parametrów roboczych dwóch typów opryskiwaczy sadowniczych na pionowy rozkład i ilościowe zmiany rozkładu pionowego cieczy - wyrażanego jako procentowy udział cieczy w 50-centymetrowych segmentach. Pomiary prowadzono na pionowym separatorze kropel. Zakres pracy obejmował pomiary rozkładu pionowego cieczy dla dwóch różnych sposobów ustawienia rozpylaczy, dwóch typów rozpylaczy i dwóch prędkości obrotowych wentylatora. Pionowy rozkład cieczy zależał istotnie od zastosowanego systemu emisji cieczy, konfiguracji rozpylaczy i typu rozpylaczy, a w najmniejszym stopniu od prędkości obrotowej wentylatorów opryskiwaczy. Najmniejszy udział cieczy przypadał na dwa skrajne segmenty (≤5,22%), a największy na segmenty środkowe - 29,33%. Zmiana konfiguracji rozpylaczy istotnie wpływała na zmiany pionowego rozkładu cieczy poprzez przemieszczenie cieczy między pionowymi 50-centymetrowymi segmentami. Największe zmiany pionowego rozkładu cieczy w wyniku zmiany konfiguracji rozpylaczy obserwowano dla opryskiwacza o poziomej emisji cieczy - średnio: 5,38%, maksymalnie w jednym segmencie: 14,0%.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.