Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  energia kinetyczna turbulencji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę przepływu powietrza w pobliżu ociosu wyrobiska górniczego prowadzonego w obudowie typu ŁP. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych eksperymentalnych pochodzących z ulepszonego wielopunktowego systemu pomiarowego opartego na termoanemometrach trójwłóknowych. W zmodyfi kowanym rozwiązaniu, system umożliwiał pomiar zmienności składowych czasowych wektora prędkości w dowolnie długim przedziale czasu, z częstotliwościami próbkowania sięgającymi do 20 kHz na kanał (włókno). Ulepszone parametry akwizycyjne systemu umożliwiły otrzymanie pełniejszego obrazu turbulentnego przepływu powietrza. Omawiany w pracy eksperyment został przeprowadzony w obszarze przyociosowym wybranego wyrobiska Kopalni Doświadczalnej „Barbara”. Mierzono w punktach leżących w przekroju poprzecznym wyrobiska, usytuowanym w połowie szerokości łuku obudowy. Pomiary odbyły się w warunkach ustabilizowanego przepływu powietrza wentylacyjnego, z wyłączeniem zakłóceń powodowanych przez normalny ruch kopalni. Podczas pomiarów zarejestrowano czasowe przebiegi zmienności składowych wektora prędkości w dwóch seriach składających się z 11 obserwacji sześćdziesięciosekundowych oraz dwie dłuższe – dziesięciominutowe.
EN
The paper describes air flow analysis form data gattered in the vicinity of a mine heading’s sidewall. Analysis was built upon experimental data which was acquired from updated multi point system. System consists of 3D-wire thermoanemometers. In modified solution the system was enhanced for better frequency sampling 20 kHz per wire, what it allowed to measure velocity vector components in much better quality. Updated acquisition parameters helped us to get wider spectrum of turbulent phenonena in the air flow. The experiment was prepared and run in KD Barbara experimental mine. The measurements was carried out in horizontal line in a cross section through arch of ŁP-type arch support. During the measurements the air flow was stabilized, excluding interference flows from normal work of mine. Eleven observations for 1 minute and two observations for 10 minutes was acquired.
PL
Celem pracy jest numeryczne oszacowanie wpływu wysokości obrzeża na pole prędkości i pole ciśnienia w kanale przepływowym za krawędzią wylotową łopatki turbiny gazowej. Zamodelowano turbulentny przepływ powietrza w prostokątnym tunelu aerodynamicznym, który rozwiązano za pomocą metod numerycznych wykorzystując moduł ANSYS Workbench. Porównano izolinie prędkości otrzymane na drodze obliczeń komputerowych z wartościami prędkości uzyskanymi na podstawie pomiarów eksperymentalnych dla różnych wymiarów geometrii powierzchni obrzeża łopatki. Dodatkowo przedstawiono także izolinie energii kinetycznej turbulencji oraz rozkład ciśnienia statycznego w różnych wysokościach kanału przepływowego. Otrzymane wyniki pozwoliły na analizę wpływu kształtu powierzchni górnej łopatki na intensywność zawirowań za łopatką turbiny gazowej
EN
The flow through the gas turbine blade cascade is investigated numerically in the paper. The aim of the study is to estimate the impact of the rim height to the tip leakage flow rate and the velocity or pressure fields in the gas flow channel after the gas turbine blade cascade. Turbulent air flow in a rectangular wind tunnel is modeled and then is solved by means of numerical methods using ANSYS Workbench module. The velocity field, located at the cascade outlet, is compared to the experimental measurements. Additionally, the turbulence kinetic energy and pressure distribution at different channel sections are added. The results allow analyzing the impact of the shape of the blade tip on the intensity of turbulence in a gas turbine interblade channel.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.