Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dystorsje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents exemplary static equilibrium paths of an element strengthened while under load. A steel-concrete composite beam was analyzed. The study discusses the effect of strengthening method, initial load values, welding stress, concrete shrinkage and introduction of additional control of distortion state on the course of static equilibrium path. Results calculated in numerical FEM simulation were verified with experimental data and were found to be consistent.
PL
W pracy zaprezentowano przykładowe ścieżki równowagi statycznej elementu wzmacnianego pod obciążeniem. Analizie poddano belkę zespoloną stalowo-betonową. Omówiono wpływ metody wzmacniania, wartości obciążeń wstępnych, naprężeń spawalniczych, skurczu betonu oraz wprowadzenia dodatkowego sterowania stanem dystorsji na przebieg ścieżki równowagi statycznej. Wyniki uzyskano na drodze symulacji numerycznych MES a następnie ich słuszność zweryfikowano w badaniach doświadczalnych.
2
Content available remote A Nonlinear Turbulence Model for Simulating a Flow in a Square Duct
EN
The aim of this paper is a priori evaluation and improvement of an explicit algebraic Reynolds stress model (EASM) which has been devised by Shih et al. (1995). This model which accounts for anisotropy is used to compute the turbulent flow through a square duct. It is based on a quadratic stress-strain relation which is obtained by applying the constraint of rapid distortion theory and the realizability constraint. The Reynolds number based on the averaged velocity and on the height of the duct is 4800. hi order to handle wall-proximity effects in the near-wall region, damping functions are implemented in the ShihM. Direct numerical simulation (DNS) of the Navier-Stokes equations is available for this case. The comparison of the ShihM results with these accurate simulations shows good agreements. The aspects of the state of such turbulent flow is summarized by the map of the second and third invariants of the Reynolds stress tensor.
PL
Publikację poprzedza rys historyczny kształtowania przekryć drewnianych. Pierwszą znaną autorom okazała się monografia [1], wydana drukiem w roku 1948. Procesy zmian w kształtowaniu i wykorzystaniu drewna systematyzujące metody obliczeń opracowano w normie [2] z roku 1964 a dziewięć lat później zmieniono przepisy w normie [3], obowiązującej od roku 1973. Okazało się, że technologia rozwoju materiałów produkowanych w przemyśle drzewnym wyprzedziła przepisy normatywne, bowiem dopiero w roku 1981 wydano normę [4], w której określono warunki stosowania płyt wiórowych płasko prasowanych. Autorzy prezentują na tym tle wyniki własnych analiz i badań przekryć z płyt drewnopochodnych w zakresie wpływów pozastatycznych na zmiany stanów naprężeń i przemieszczeń.
EN
The paper is preceded by a historical outline of the formation of wood surfaces. The first publication that the authors got acquainted with was the monograph [1] published in 1948. The processes of changes in formation and usage of wood, which systematized the methods of calculations were worked up in the norm [2] in 1964 and ten years later the regulations were changed in the norm [3] that was valid since 1973. It turned out that technology of development of materials used in wood industry outpaced normative regulations, as just in 1981 a norm [4] was published, in which specific conditions of chipboarded plates were applied. Consequently, the authors present the results of their own analysis and research of plate roofs made of wood base materials as far as the influence of non-static effects on the change of stresses and displacements is concerned.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.