Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wysoczyzna morenowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a statistical approach to landslide susceptibility modelling using the GIS-based spatial data analysis. The area of investigation is an urban district in which the activation of mass movements is of interest to both the local population and the authorities. The analyzes were carried out on the basis of the “Map of landslides and risk areas for the city of Gdansk” drawn in 2011. The research took into account the geological, geomorphological, hydrological, hydrogeological and anthropogenic conditions. Eleven landslide influencing factors were considered in the analyses. The landslide susceptibility map was evaluated by the landslides index method. The obtained results show that the most susceptible to landslides are slopes of angle between 10–29° and areas located at a distance of 50 m from watercourses and reservoirs. The presence of silty sands, silts and clays along a lithological layer and the N, NWand NE aspect of a slope are also of great significance. The final map presents the areas with the greatest probability of mass movement occurrence.
PL
Około 10 km na południowy zachód od Lęborka Pradolina Łeby ostro skręca w kierunku północnym tworząc łuk o promieniu około 6 km. Po zewnętrznej stronie łuku, na wysoczyźnie morenowej, w rejonie miejscowości Potęgowo występują liczne formy szczelinowe ułożone w dwa ciągi równoległe do łuku pradoliny. Te poligenetyczne formy, nazywane ozami, powstały w szczelinach lądolodu najpierw w warunkach subglacjalnych przez wyciśnięcie osadów z podłoża do szczeliny w lodzie, a następnie w warunkach supraglacjalnych przez akumulację wodną i wodno-morenową. Bieg form szczelinowych jest prostopadły do kierunku ruchu lądolodu z północnego wschodu na południowy zachód. Tworzenie się szczelin stymulowane było przekraczaniem przez lądolód progu terenowego, podobnego do dzisiejszej krawędzi pradoliny. W miejscu obecnej pradoliny istniało pod lodem obniżenie podobnej rangi mające znaczący wpływ na warunki glacjacji i deglacjacji tego obszaru.
EN
Some 10 km south-west of Lębork, the Łeba ice marginal valley takes a sharp turn to the north forming an arc about 6 km in radius. On the outer side of the arc, on the morainic plateau near the locality of Potęgowo, there are numerous crevasse forms arranged in two series running parallel to the ice marginal valley arc. These polygenetic landforms called eskers have developed in crevasses of an ice-sheet, first in subglacial conditions trough the squeezing of deposits from the substratum to a crevasse in the ice-sheet, and then in supraglacial conditions trough fluvial and fluvioglacial accumulacion. The crevasse forms are perpendicular to direction of ice-sheet movement from the north-east to the south-west. The formation of the crevasses was stimulated by the ice-sheet crossing a terrain threshold silimar to today's ice marginal valley scarp. In place of the present ice marginal valley, there was a depression under the ice of a silimar rank which had a significant influence on the condtions of glaciation and deglaciation of the area.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.