Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Podstawowym przeznaczeniem odbiornika natychmiastowego pomiaru częstotliwości, wyposażonego w mikrofalowy dyskryminator częstotliwości, jest szybka estymacja chwilowej wartości częstotliwości i obwiedni sygnałów mikrofalowych ciągłych oraz pojedynczych krótkich impulsów. Ograniczeniem zakresu wykorzystania standardowych wersji mikrofalowych dyskryminatorów częstotliwości jest brak możliwości odróżniania sygnałów pojedynczych od sygnałów jednoczesnych (ang. simultaneous signals) i sygnałów pokrywających się (ang. overiapping signals). Poszukiwanie możliwości pomiaru mikrofalowych sygnałów jednoczesnych oparto na analizie podobieństwa między zasadą pracy mikrofalowego dyskryminatora częstotliwości i strukturą przekształcenia Wignera-Villea (ang. Wigner-Ville distribution). W tym celu zbadano kształt charakterystyki dyskryminacyjnej MDCz w funkcji czasu opóźnienia linii transmisyjnych wykorzystanych w strukturze dyskryminatora. Wartości charakterystyki dyskryminacyjnej przedstawiono w postaci diagramu konstelacji IQ (ang. constellation diagram). Pokazano, że diagram konstelacji pojedynczego MDCz może być użyty do detekcji sygnałów jednoczesnych. Przeprowadzone analizy wykazały, że przy użyciu odbiornika natychmiastowego pomiaru częstotliwości NPCz z dwoma dyskryminatorami częstotliwości można estymować częstotliwość i moc sygnałów pojedynczych i jednoczesnych. Estymacja tych parametrów jest dokonywana przez analizę obrazu dwuelementowego diagramu konstelacji.
EN
A fast estimation of the frequency and the envelope of the continuous microwave signals as well as the single short impulses is a fundamental purpose of the instantaneousfrequency measurement receiver/IFM/fitted with one or several microwave frequency discriminators/MFD/. An operation range limitations of the standard variant of the microwave discriminators is a lack of capabilities for distinguish single signals from simultaneous ones as well as overlapping signals. Investigations for measurement capabilities of the microwave simultaneous signals were based on analysis similarities between principle of operation of the microwave frequency discriminator and a structure of the Wigner-Ville distribution. For this purpose a shape of the MFD discrimination characteristies as a function of the delay time of the transmission lines used in the discriminator structure, were investigated. Values of the discrimination characteristies were presented in the form of the IQ constellation diagram. It is revealed, that the single microwave frequency discriminator with its constellation diagram can be utilized as a simultaneous signals detector. Conducted evaluations indicated that by using the IFM with only two MFD, it is available to estimate frequency as well as power of the single and two simultaneous signals. Estimation of the above considered parameters is performed by analysis of the picture of the two-element constellation diagrams. Presented solution will be adopted in the instantaneous wideband spectrum analyser, operating without a tuned heterodyne.
PL
Przedstawione w pracy szerokopasmowe mikrofalowe dyskryminatory fazy MDF i mikrofalowe dyskryminatory częstotliwości MDCz odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami pod względem szybkości pomiaru parametrów sygnałów mikrofalowych, wykorzystywanych m. in. w radiolokacji i telekomunikacji. Parametry te uzyskuje się dzięki temu, że operacje na wielkościach zespolonych dokonywane są przy użyciu korelatorów składających się z biernych podzespołów mikrofalowych. Ostateczna estymacja parametrów mierzonego sygnału mikrofalowego dokonywana jest za pomocą układów cyfrowych w oparciu o napięcia wolnozmienne uzyskane w procesie detekcji sygnałów we wrotach wyjściowych korelatorów mikrofalowych. Przedstawiony materiał jest wprowadzeniem do specyfiki pomiarów chwilowych wartości parametrów krótkotrwałych sygnałów mikrofalowych, których częstotliwość jest znacznie większa niż częstotliwość próbkowania dostępnych przetworników analogowo-cyfrowych. Opisano mikrofalowe dyskryminatory jednofunkcyjne i kwadraturowe.
EN
Presented in the above article wide - band microwave phase discriminators MPD as well as microwave frequency discriminators MFD realize very good features in the range of the high speed measurement of parameters of microwave signals that can be used, among the others in radiolocation and telecommunication. High speed as well as wide bandwidth of simultaneous measurement can be reached thanks to the fact that operations on the complex values are performed using correlators built from passive microwave elements. Final estimation of the parameters of the received microwave signal is obtained by the usage of the digital integrated circuits and on the basis of slow changing voltages got in the process of signal detection in the output ports of microwave correlators. Presented idea is the basic for the measurement of short - term signal parameters, whose frequency is much higher than sampling frequency of the existing-to-digital converters. In this article so called single function and quadrature microwave discriminators were explained, correction elements were presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.