Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zabytkowe parki
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Invasive species and their role in historic park sites
EN
Invasive species are alien elements of flora and fauna to our environment, in each case their occurrence is a very serious threat to native organisms. Invasive insects damage trees of great significance in park sites. They face very little resistance from the environment and substantially affect the decorative character of plants. A well-known representative of the group of phytophages is Cameraria ohridella or Horse-chestnut leaf miner occurring on horse-chestnut. Recently, Phyllonorycter issikii was observed on lime trees, P. robiniella on Black Locust and P. platani on plane trees in the historical parks of the city of Rzeszów and its surrounding. Newly identified in Rzeszow and potentially dangerous pest of plane trees is also Corythucha ciliata, an insect in the Coreidae family. Another risk for trees and shrubs may be the Western conifer seed bug Leptoglossus occidentalis, which is more and more frequently observed in different parts of Rzeszów.
PL
Gatunki inwazyjne są obcymi dla naszego środowiska elementami fauny i flory, których pojawienie się każdorazowo stanowi bardzo duże zagrożenie dla organizmów występujących na danym terenie. W założeniach parkowych wielkiego znaczenia nabierają inwazyjne gatunki owadów uszkadzających drzewostan. Napotykają one zwykle bardzo mały opór środowiska i w istotny sposób wpływają na pogorszenie dekoracyjności roślin. Powszechnie znanym przedstawicielem tej grupy fitofagów jest Cameraria ohridella, występujący na kasztanowcu białym. W historycznych parkach Rzeszowa i okolic w ostatnich latach zaobserwowano także Phyllonorycter issikii na lipach, P. robiniella na robinii akacjowej oraz P. platani na platanach. Nowo stwierdzonym na terenie Rzeszowa, potencjalnie niebezpiecznym szkodnikiem platanów, jest również Corythucha ciliata, pluskwiak z rodziny prześwietlikowatych. Z kolei zagrożeniem dla drzew i krzewów iglastych może okazać się wtyk amerykański Leptoglossus occidentalis, coraz częściej obserwowany w różnych częściach Rzeszowa.
2
Content available remote Contemporary threats to historical parks and gardens in urbanized areas
EN
Threats to historical parks have various origins. There are three main types regarding their kind and scale: internal threats resulting from outside conditions of a given park facility, internal ones related directly to the area occupied by the garden and general threats. Nowadays an adverse tendency of realization of quite frivolous modernization activities in historic parks is clearly noticeable. It leads to the degradation of specific park forms, and at the same time it leads to an introduction of new, often stylistically alien, forms. Restoration works require an individual approach as each park has its own characteristic features, independent from the features typical for the particular epoch – the features that were determined both by regional specifics and by the designers of the most important elements of its spatial makeup. Identification of threats is an important element in development of the appropriate methods for protection of historic gardens.
PL
Zagrożenia, jakie dotykają zabytkowe parki, mają wiele różnych przyczyn. Ze względu na rodzaj i skalę przestrzenną występują trzy główne rodzaje zagrożeń: zagrożenia zewnętrzne, wynikające z warunków otoczenia obiektu parkowego; zagrożenia wewnętrzne, związane bezpośrednio z terenem ogrodu i zagrożenia o charakterze ogólnym. Współcześnie coraz mocniej zauważalne są niekorzystne trendy, które przejawiają się licznymi i nader swobodnie traktowanymi działaniami modernizacyjnymi w zabytkowych parkach. Prowadzą one do niszczenia charakterystycznych, wykształconych dotychczas form. Wprowadzają też elementy nowe, często zupełnie przypadkowe, o charakterze uniwersalnym. Powoduje to zatracenie cech tożsamościowych. Prace rewaloryzacyjne wymagają indywidualnego podejścia, gdyż każdy park niezależnie od cech wspólnych ma własne indywidualne oblicze. Oblicze, które zostało zdeterminowane zarówno przez specyfikę regionalną, jak i przez twórców najważniejszych rozwiązań elementów układu przestrzennego. Rozpoznanie zagrożeń jest ważnym elementem na drodze wypracowania właściwego sposobu ochrony zabytkowych obiektów ogrodowych.
PL
"Problemy zieleni zabytkowej w miastach Unii Europejskiej" to temat II Konferencji Naukowo-Technicznej "Zieleń Miejska Naturalne Bogactwo Miasta". Na Konferencji przedstawiono ciekawe przykłady zieleni zabytkowej z kraju i z zagranicy oraz poruszono szeroką problematykę zieleni.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.