Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  defragmentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W większości przypadków defragmentacja w elastycznych sieciach optycznych jest rozważana jedynie na poziomie sieci (łączy) między węzłami zakładając przy tym, że węzeł może zestawić każde połączenie optyczne. W niniejszym artykule rozważana jest jednak defragmentacja w elastycznym optycznym węźle optycznym. Badania przeprowadzono w węźle o strukturze WSW1. Zostało ponadto opisanych i porównanych kilka metod defragmentacji. Zaproponowano także nowe metody defragmentacji, które pozwalają zestawić więcej przyszłych połączeń .
EN
In most cases of a defragmentation for elastic optical networks it is considered only defragmentation in links between network’s nodes assuming that node can establish any optical connection. In this article, however, defragmentation for elastic optical network’s node is investigated. As a node it was used the WSW1 switching structure. Few methods of defragmentation were described and compared. Proposed new methods of defragmentation allow to establish more future connections.
2
Content available Defragmentation in W-S-W Elastic Optical Networks
EN
In most cases defragmentation occurs, in elastic optical networks, in the links between the network’s nodes. In this article, defragmentation in an elastic optical network’s node is investigated. The W-S-W switching architecture has been used as a node. A short description of a purpose-built simulator is introduced. Several methods of defragmentation which are implemented in this simulator are described as well.
3
Content available remote Contemporary threats to selected palace-park complex of the Zamoyski Entail
EN
The Zamoyski Entail was the 4th entail to be created in the lands of the Polish-Lithuanian Commonwealth. Its establishment is associated with Jan Zamoyski, Chancellor and Grand Crown Hetman. The Zamoyski family became the owners of the estates through its inheritance and purchase. They also erected their own residences, surrounded by park complexes. For example Klemensów founded by the 7th entailer Tomasz Zamoyski, Różanka on the Bug River with the no longer existent palace or the palace and park in Adampol, which currently houses a tuberculosis hospital. The purpose of the presented article is to present representative buildings of palace and park complexes of the entail as well as their spatial transformations especially resulting from defragmentation of garden complexes during the agrarian reform and the transition period. The research also analyses changes in ownership of palace and park complexes and their evolving functions. The article also attempts to describe the greatest threats, along with their characteristics and impact on the historic gardens belonging to the former Zamoyski Entail.
PL
Ordynacja Zamoyska była czwartą utworzoną na ziemiach Rzeczypospolitej. Jej powstanie wiąże się z osobą Jana Zamoyskiego, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego. Ród Zamoyskich stawał się właścicielem majątków w wyniku dziedziczenia, a także zakupów. Wznosił również własne siedziby, którym towarzyszyły założenia parkowe. Jednym z takich przykładów był Klemensów, fundacji VII Ordynata Tomasza Zamoyskiego, Różanka nad Bugiem z niezachowanym obecnie budynkiem pałacu czy zespół pałacowo-parkowy w Adampolu, na którego terenie mieści się obecnie szpital przeciwgruźliczy. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie reprezentacyjnych obiektów założeń pałacowo-parkowych Ordynacji oraz ich przekształceń pod względem przestrzennym – defragmentacji kompozycji ogrodowej w wyniku reformy rolnej i transformacji ustrojowej. Pod uwagę wzięte zostaną także zmiany własności zespołów pałacowo-parkowych oraz pełnionych przez nie funkcji. W artykule podjęto też próbę opisania największych zagrożeń wraz z ich charakterystyką oraz wpływem na historyczne ogrody wchodzące w skład dawnej Ordynacji Zamoyskiej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.