Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  silica glass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Development of optical fiber technology in Poland
EN
Optical fiber technology is an important branch of science and technology, but also economy. Together with related disciplines it creates wider areas like optoelectronics and photonics. Optical fiber technology is developed in this country rather dynamically, proportionally to the available funds designed locally for research and applications. Recently this development was enhanced with considerable funds from European Operational Funds Innovative Economy POIG and Human Capital POKL. The paper summarizes the development of optical fiber technology in Poland from academic perspective during the period of last 2-3 years. Probably the digest is not very not full. An emphasis is put on development of optical fiber manufacturing methods. This development was illustrated by a few examples of optical fiber applications.
PL
Technika światłowodowa jest ważną dziedziną nauki, techniki i gospodarki, współtworząc optoelektronikę i fotonikę. Rozwój techniki światłowodowej w Polsce jest dość intensywny w stosunku do nakładów finansowych na badania i wdrożenia. Został on wzmocniony znacznymi funduszami z Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka POIG i Kapitał Ludzki POKL. W pracy przedstawione zostało podsumowanie rozwoju techniki światłowodowej w kraju z perspektywy akademickiej w okresie ostatnich kilku lat. Nacisk położono na postępy w rozwoju technologii wytwarzania światłowodów w kraju. Dla ilustracji rozwoju omówionych zostało kilka wybranych zastosowań.
EN
Optical fiber technology is an important branch of science and technology, but also economy. Together with related disciplines it creates wider areas like optoelectronics and photonics. Optical fiber technology is developed in this country rather dynamically, proportionally to the available funds designed locally for research and applications. Recently this development was enhanced with considerable funds from European Operational Funds Innovative Economy POIG and Human Capital POKL. The paper summarizes the development of optical fiber technology in Poland from academic perspective during the period of last 2-3 years. An emphasis is put on development of optical fiber manufacturing methods. This development was illustrated by a few examples of optical fiber applications.
PL
Odporność chemiczna, tj. zdolność do przeciwstawienia się niszczącemu działaniu roztworów wodnych i czynników atmosferycznych, to jedna z ważniejszych właściwości szkła. Zależy ona przede wszystkim od składu chemicznego szkła oraz od jego podatności na procesy korozyjne w środowisku o znacznej wilgotności. W artykule przedstawiono mechanizm procesu korozji szkła oraz warunki wpływające na podatność opakowań szklanych na procesy korozyjne.
EN
Chemical resistance is ability to resist of destructing activity of water solutions and atmospheric factors which is one of most important glass feature. It depends predominantly from chemical composition of glass and from its vulnerability to corrosion processes in high humidity environment. In the article was presented glass corrosion mechanism and conditions influencing glass packaging vulnerability to corrosion processes.
PL
Na tle istotnych dla telekomunikacji właściwości włókien optycznych omówiono tworzywa konstrukcyjne, technologie produkcji i rodzaje światłowodów. Uwzględniono aktualne kierunki rozwoju technologii światłowodów w aspekcie stosowanych materiałów, jak też konstrukcji najnowszych rodzajów włókien.
EN
On essential background proprieties of optical fibers for telecommunication one talk over constructional materials, technologies of production and kinds of optical fibers. One took into account current directions of development of optical fibers technology in aspects of applied materials and in construction the latest kinds of fibers.
5
EN
The influence of small doses of gamma -irradiation on the features of the photoluminescence spectra of porous silica glass during long-time (several months) storage after the irradiation is investigated. The non-monotonic dependence of photoluminescence change on the dose of the glasses with a different composition and different additional pre-treatment is observed. The analysis of intensity changes and shifts of the maxims of the photoluminescence spectra shows long-time oscillations. This indicates that the composite catalytic processes take place on the surface of the pores. Perhaps the small gamma -radiation doses initiate the cyclic process of the surface state transformation on the inner side of the pores.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.