Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  origins
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The study presents general aspects of highly dispersed nano scale materials including their origins, structure, classification, properties and production methods. In the last two decades, the unique properties and phenomena observed for those material has revolutionized the industry with a significant increase in research and the scope of practical applications of nanotechnology in every aspect of our lives.
PL
W pracy przedstawiono podstawowe aspekty materiałów o wysokim stopniu zdyspergowania w skali nanometrycznej obejmujące pochodzenie, budowę i klasyfikację, wykazywane właściwości oraz ich metody wytwarzania. Osobliwe właściwości i zjawiska wykazywane przez te materiały sprawiły, że w ostatnich dwóch dekadach jesteśmy świadkami rewolucji materiałowej. Świadczy o tym zarówno i istotny wzrost intensywności prowadzonych prac badawczych jak i rosnący zakres możliwości praktycznego stosowania osiągnięć nanotechnologii we wszystkich dziedzinach naszego życia.
2
Content available remote Computing with Infinite Terms and Infinite Reductions
EN
We define computable infinitary rewriting by introducing computability to the study of strongly convergent infinite reductions over infinite first-order terms. Given computable infinitary reductions, we show that descendants and origins-essential to proving fundamental properties such as compression and confluence-are computable across such reductions.
EN
Textile materials are widely available in nature, and the original time when humans started to use them must have been very early. However, they also easily aged, and most of the ancient ones had decomposed and disappeared thoroughly before we could find them, resulting that the remaining textile relics cannot reflect entirely the origins of textile materials. Fortunately large numbers of indirect evidence related to ancient textile materials can be found in many unearthed culture relics belonging to the Stone Age. Starting from the basic survival needs of primitive man, in this article, we analysed related hard relics from Chinese excavations made of stone, wood, bone, and so on. And based on this, the time of origin of the textile materials was further speculated upon.
PL
Materiały włókniste są stosowane od bardzo dawna. Jednakże tekstylia szybko się starzeją i większość starożytnych materiałów uległo rozkładowi całkowicie znikając zanim je odnaleziono, co powoduje błędy w datowaniu początku stosowania tekstyliów. Dużą liczbę dowodów pośrednich związanych z dawnymi tekstyliami można znaleźć w wielu odnalezionych reliktach kultury pochodzących z różnych epok, w tym epoki kamiennej. W artykule przeanalizowano artefakty pochodzące z chińskich wykopalisk wykonane z kamienia, drewna, kości, ceramiki itp. Na podstawie tychże analiz można określić, z którego okresu pochodzą tekstylia.
4
Content available Początki opactwa Notre-Dame de Grosbot
PL
W artykule zostały przedstawione dotychczasowe poglądy na temat początków opactwa, które powstało niedaleko wsi Grosbot. Pierwsza nazwa opactwa Fontus Vivus (Żywe źródło) związana była z położeniem siedziby przy źródłach. Uważa się, że w tym miejscu od około 975 r. istniała siedziba benedyktynów lub augustianów, do dziś nie zachowały się jednak dokumenty poświadczające ten fakt. Na istnienie osadnictwa w tym miejscu mogą wskazywać natomiast fragmenty ceramiki z X–XI w., odkrywane przez archeologów. Nie wiadomo także dokładnie, kiedy siedziba została przekazana cystersom. Obecnie uważa się, że stało się to w 1142 lub 1147 r., gdy cysterskie opactwo w Obazine przejęło tereny przy źródle. Wówczas zmieniono także nazwę na Grosbot. Nadal jednak istnieje wiele wątpliwości dotyczących początków opactwa. Wymagają one wyjaśnienia.
EN
The article presents the current views on the origins of the abbey which was built in the vicinity of Grosbot village. The first name of the abbey, i.e. Fontus Vivus (Living Source or Spring) was connected with its location near springs. It is believed that since about 975 at that place there was a seat of Benedictines or Augustinians, however, there are no documents which would prove this fact. On the other hand, the existence of settlements in this area might be indicated by the 10th and 11th-century pottery shards discovered by archaeologists. It is not know exactly when the seat in Fontus Vivus was given to Cistercians. Nowadays, it is believed that it took place in 1142 or 1147 when the Cistercian abbey in Obazine took over the lands near the springs. Then the name of the place was changed to Grosbot. However, there are still many doubts with regard to origins of the abbey. They require an explanation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.