Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  laboratorium chemiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Dbałość o ważność wyników pomiarów chemicznych wymaga zarówno dobrej organizacji laboratorium, jak i odpowiedniej infrastruktury oraz kompetencji technicznych personelu.
PL
Przy wyborze konkretnego mieszadła powinniśmy brać pod uwagę warunki, w jakich będzie pracować, czyli np. kierować się skalą, częstotliwością wykorzystania oraz specyfiką danego procesu.
PL
Wywiad z prof. Ewą Bulską - dyrektorką Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW oraz Przewodniczącą Rady Metrologii; chemiczką, której działalność naukowa i organizacyjna stanowi istotny wkład w rozwój nauki i technologii na świecie.
PL
Systemy wentylacji laboratoriów są systemami energochłonnymi i w wielu przypadkach mogą mieć decydujące znaczenie dla energooszczędności budynku oraz kosztów jego eksploatacji.
PL
AQUA S.A. w Bielsku-Białej jest spadkobierczynią bogatej tradycji bielskich wodociągów. W strukturach Spółki funkcjonuje Laboratorium Centralne zajmujące się badaniem jakości dostarczanej wody oraz oczyszczanych ścieków.
PL
Przeglądając dostępne materiały o wagach laboratoryjnych, dochodzimy do wniosku, że pomimo ogromnej różnorodności dostępnych na rynku urządzeń pewne zasady ich obsługi pozostają niezmienne.
PL
Walidacja metod analitycznych jest tematem omawianym w każdym podręczniku poruszającym problematykę zapewnienia jakości w laboratorium; poświęcono jej odrębne opracowanie książkowe i artykuły, jest także tematem ogromnej liczby szkoleń i kursów. Powszechnie przyjmuje się, że jest to proces o znaczeniu podstawowym dla laboratoriów wykonujących analizy chemiczne, a metody niepoddane walidacji nie powinny być stosowane.
PL
Obrazy, które spotykamy w mediach, zazwyczaj przestawiają laborantów podczas pracy z pipetą, która jest ich nieodłącznym elementem. Chcąc przedstawić aktualne rozwiązania pipet tłokowych automatycznych i elektronicznych, należałoby krótko przybliżyć historię ich powstania.
PL
Listy kontrolne są znakomitym narzędziem do szybkiej kontroli obiektów pod kątem wymogów, które powinny spełniać. W artykule opracowano wymagania prawne dotyczące laboratoriów chemicznych i biologicznych.
14
Content available remote Pomiary skuteczności wentylacji w budynku laboratorium
PL
Przedmiotem opracowania jest określenie skuteczności wentylacji mechanicznej nawiewnej i wywiewnej w pomieszczeniach laboratorium. Instalacja wentylacyjno-klimatyzacyjna została zainstalowana w 2015 roku. Badania prowadzono przed odbiorem instalacji, w celu sprawdzenia poprawności wykonanego zlecenia przez wykonawcę instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej nawiewno-wywiewnej. Pomiary zostały wykonane w budynku laboratorium chemicznego. We wszystkich pomieszczeniach znajduje się wentylacja mechaniczna nawiewna i wywiewna oraz klimatyzatory indywidualne. W kilku pomieszczeniach znajdują się okapy, odciągi miejscowe, z indywidualnymi wentylatorami chemoodpornymi. Przy regulacji instalacji wentylacyjnej należy uwzględniać pomiary strumienia powietrza według obowiązujących norm, biorąc pod uwagę niepewność pomiaru, a nie wytyczne producenta urządzeń. Analizowana instalacja wentylacyjna nawiewno-wywiewna jest źle wyregulowana, na co wskazują wyniki pomiarów zamieszczonych w opracowaniu.
EN
The study is to determine the efficacy of mechanical ventilation supply and exhaust in laboratory facility. Ventilation and air conditioning were installed in 2015. The study was conducted before technical acceptance of vent system in order to verify the correct of the order made facility by contractor laboratory ventilation and air-conditioning supply and exhaust. Measurements were made in the chemical laboratory building. All rooms have a mechanical ventilation and air conditioners individually. In several rooms there are hoods, local air exhaust, with individual fans chemoresistant. During regulation the ventilation system should be based on the measurement of air flow according to current standards, taking into standards the measurement uncertainty and not guidelines equipment manufacturer. The analyzed installation of ventilation is incorrectly regulated, as shown by the results of measurements included in the study.
PL
Zastosowanie energii ultradźwięków w połączeniu z opisanymi technikami ekstrakcyjnymi jest niewątpliwie coraz szybciej rozwijającym się obszarem nauki wykorzystywanym w laboratoriach analitycznych.
PL
W porównaniu z metodami tradycyjnymi, ultrasonifikacja niesie ze sobą wiele korzyści, z których mała uciążliwość środowiskowa, niewielki koszt i łatwość modyfikacji są najbardziej znaczące.
PL
O jakości produkowanych przez IMŻ wzorców świadczy zarówno udział renomowanych polskich i światowych laboratoriów w ich atestacji, jak i szerokie grono odbiorców na całym świecie.
PL
W pracy zostały omówione potencjalne możliwości zastosowania włosów i paznokci jako alternatywnego materiału do badań laboratoryjnych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.