Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wood preservatives
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The growing demand for the impregnated wood products increases the production of wood preservatives, which can more likely be released into the environment. The vast majority of wood preservatives are the poisonous substances for the living organisms. Due to their properties, these measures may pose a threat to the environment and human health in the event of uncontrolled release. Their entry into the environment may take place at the stage of production, storage, transport or during various technological processes related to the wood processing. Threats associated with their uncontrolled release must be removed by the Fire Service specialized units of chemical and ecological rescue . The aim of the research was to analyze the impact of the degree of fragmentation of selected natural sorbents on the sorption of wood preservatives. A sorbent with a smaller grain size showed better sorption properties compared to the same sorbent with the larger grains due to the fact that it absorbed a larger total surface.
PL
Rosnące zapotrzebowanie na impregnowane wyroby z drewna powoduje wzrost produkcji środków ochrony drewna, co wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia możliwości uwolnienia tych środków do środowiska. Zdecydowana większość środków przeznaczonych do ochrony drewna są to substancje trujące dla organizmów żywych. Z uwagi na swoje właściwości środki te, w przypadku niekontrolowanego uwolnienia, mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla środowiska, jak i dla zdrowia człowieka. Przedostanie się ich do środowiska może nastąpić na etapie produkcji, magazynowania, transportu lub w czasie trwania różnych procesów technologicznych związanych z obróbką drewna. Zagrożenia związane z ich niekontrolowanym uwolnieniem muszą być usuwane przez specjalistyczne jednostki ratownictwa chemicznego i ekologicznego PSP. Celem badań była analiza wpływu stopnia rozdrobnienia wybranych sorbentów naturalnych na sorpcję środków ochrony drewna. Sorbent o mniejszym rozmiarze ziaren wykazywał lepsze właściwości sorpcyjne w porównaniu do tego samego sorbentu o większych ziarnach z uwagi na to, że chłonął większą powierzchnią całkowitą.
EN
The environmental toxicity and potential human health problems that can be caused by most common wood preservatives are pushing forward the search of safe preservatives from renewable resources. Consequently, several studies have been realized to assess the potential of plant extracts in terms of fungal resistance for wood products. In this context, the present work aims to evaluate the inhibitory effects of essential oil obtained from the leaves of Nectandra grandiflora against wood decay fungi. Chemical characterization was carried out by gas chromatography and the antifungal activity was performed by the radial growth technique. Firstly, the potato sucrose agar medium was supplemented with essential oil at concentrations ranging from 0 (control) to 5.0 μL·mL-1. Afterwards, mycelial discs of Pycnoporus sanguineus and Gloeophyllum trabeum were transferred to the plates and the results were evaluated by the probit method. Chemical analysis revealed a complex mixture of sesquiterpenoids in the essential oil, which presented dehydrofukinone as a major compound. The essential oil and dehydrofukinone proved to be effective in the mycelial growth control of G. trabeum and P. sanguineus. These preliminary reports demonstrated the suitability of the N. grandiflora essential oil as a component of preservative solutions.
PL
Obok odpowiednich warunków użytkowania sekret długotrwałej eksploatacji konstrukcji drewnianych tkwi w wielofunkcyjnych zabezpieczeniach antykorozyjnych i przeciwpożarowych. Artykuł przedstawia główne aspekty tego problemu: podstawowe wymagania prawne, mechanizmy niszczenia drewna na skutek korozji biologicznej i agresywnego działania środowiska, rolę diagnostyki mykologicznej budynku oraz działania chroniące przed korozją biologiczną i opóźniające palność drewna z uwzględnieniem zachowania wymogów sanitarnych.
PL
Badano toksyczny wpływ dwóch nowych chlorków imidazoliowych na rośliny: dwuliścienną Sinapis alba Linnaeus i jednoliścienną Hordeum vulgare Linnaeus. Związki te uznano za nowe środki ochrony drewna z uwagi na ich znakomite własności grzybobójcze. Stwierdzono, że są one mniej toksyczne dla jęczmienia niż dla gorczycy. Chlorek 3,3'-[(2,7-dioksyoktymetyleno) bis (chlorek 1-oktyloimidazoliowy] był mniej fitotoksyczny dla obu roślin niż chlorek l-decylo-3-heksylotiometyloimidazoliowy
EN
Toxic influence of two new imidazolium chlorides was examined on plants: dicotyledonous Sinapis alba Linnaeus and monocotyledonous Hordeum vulgare Linnaeus. These compounds are meant to be new wood preservatives because of their excellent fungicidal properties. They were proved to be less toxic to barley than to charlock. The compound 3,3'-[(2,7-dioxyoktymethylene) bis (l-oktyl)imidazolium] chloride was less fitotoxic to both plants than l-decyl-3-hexylotiomethylimidazolium chloride
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.