Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  serwerownie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W publikacji przedstawiono porównanie dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej wybranych producentów, które pozwala wytypować urządzenie cechujące się najniższym zużyciem energii elektrycznej przy wymaganej wydajności chłodniczej. Wybór urządzenia o najwyższym wskaźniku EER zapewnia zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni. W materiale przedstawione jest również porównanie wybranych agregatów wody lodowej, chłodzonego powietrzem oraz cieczą.
EN
Two different close control units are compared with their electricity consumption. The device with higher EER allows to obtain better efficiency of the whole precision air conditioning system in server rooms. Chosen chillers, cooled with air and water, are also compared.
PL
Podstawowym warunkiem prawidłowego działania serwerów jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu w którym się one znajdują. Jedynym słusznym w tym przypadku rozwiązaniem jest stosowanie systemów klimatyzacji precyzyjnej, które pozwalają na utrzymywanie ściśle określonych parametrów powietrza, niezależnie od zmieniającego się obciążenia cieplnego pomieszczenia, przy jednoczesnej nieprzerwanej pracy przez cały rok i stosunkowo dużej bezawaryjności. W pierwszej części publikacji (nr. 8/2017 „TCHiK”) zwrócona została uwaga na obowiązujące wymagania prawne i zalecenia projektowe. W części drugiej przedstawione zostały stosowane obecnie rozwiązania techniczne systemów klimatyzacji precyzyjnej serwerowi wraz z ich oceną techniczną.
EN
Failure-free functioning of IT equipment relies on proper microclimate in the compartments it is installed. The suitable solution here is the use of precise air conditioning systems, keeping narrow range of air parameters all year round, with changing heat load. Current regulations have strong impact on design process and operation of these plants. This was the subject of the first part of presented paper (nr. 8/2017 „TCHiK”). In this second part modern solutions and technology are described.
PL
Podstawowym warunkiem prawidłowego działania serwerów jest zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w pomieszczeniu w którym się one znajdują. W tym przypadku rozwiązaniem jest zastosowanie systemów klimatyzacji precyzyjnej, które pozwalają na utrzymywanie ściśle określonych parametrów powietrza, niezależnie od zmieniającego się obciążenia cieplnego pomieszczenia, przy jednoczesnej nieprzerwanej pracy przez cały rok. W pierwszej części publikacji (nr. 8/2017 „TCHiK”) zostały przedstawione obowiązujące w tym zakresie wymagania prawne i zalecenia projektowe. W części drugiej omówione są stosowane obecnie rozwiązania techniczne systemów klimatyzacji precyzyjnej serwerowi wraz z ich oceną techniczno-ekonomiczną dla zaprojektowanego przez Autora układu chłodzenia dla przykładowej serwerowi znajdującej się w Gdańsku.
EN
Failure-free functioning of IT equipment relies on proper microclimate in the compartments it is installed. The suitable solution here is the use of precise air conditioning systems, keeping narrow range of air parameters all year round, with changing heat load. Current regulations have strong impact on design process and operation of these plants. This was the subject of the first part of Author’s previous paper („TCHiK” No 8/2017). In this paper modern solutions and technology are described and technical and economical analysis is given for originally designed system for exemplary server room.
PL
Centra danych zmieniają się - przetwarzane są w nich coraz większe ilości danych, co bezpośrednio przekłada się na wymagania względem stosowanych instalacji (w tym klimatyzacji), zarówno pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. Ich jednoczesne spełnienie nie jest łatwym zadaniem - parametry techniczne muszą iść w parze ze skutecznoscią i niezawodnością.
PL
Dynamiczny rozwój systemów informatycznych i ich powszechna już obecnie dostępność dla realizacji podstawowych działań biznesowych, skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na niezawodne systemy klimatyzacji precyzyjnej, konieczne dla efektywnego i bezawaryjnego działania serwerowni. W prezentowanym materiale, udostępnionym redakcji przez firmę SAR, przedstawione zostały dobre praktyki dotyczące odbioru infrastruktury technicznej, takich pomieszczeń o strategicznym znaczeniu do eksploatacji i utrzymania ruchu. W części wstępnej podano definicje pojęć, rodzaje dokumentów i procedur, do których odwołuje się prezentowany dokument. Zasadnicza część opracowania poświęcona jest odbiorom instalacji o krytycznym znaczeniu do eksploatacji i utrzymania w ruchu serwerowni.
EN
Dynamic progress and wide availability of IT systems for business are the reasons of growing demand for reliable systems of precision air conditioning, necessary for effective work of server stations. This paper presented by SAR company deals with the good practice in commissioning of such crucial systems. At the beginning the basic definitions are given and involved documents and procedures are described. Then the commissioning practice is discussed.
PL
Autorzy artykułu przedstawiają charakterystyczne ogólne opisy rozwiązań, które muszą być spełnione dla utrzymania odpowiednich warunków mikroklimatu dla urządzeń serwerowni wrażliwych na wahania temperatur w pomieszczeniach, gdzie zostały zainstalowane.
PL
Zastosowanie klimatyzacji umożliwia utrzymanie właściwych warunków środowiskowych w pomieszczeniach, które zapewniają komfort pracy ludzi oraz odbierają zyski ciepła od urządzeń elektronicznych. Urządzenia klimatyzacyjne mają znaczący wpływ na składniki klimatu pomieszczenia: temperaturę, wilgotność powietrza, jego czystość oraz ruch (cyrkulację powietrza).
PL
Nowoczesny sprzęt IT charakteryzuje się coraz większą mocą obliczeniową i coraz mniejszymi wymiarami. Jednym z przykładów pomieszczeń z grupy „High Technology” są serwerownie. Ich wyposażenie stanowią systemy o fundamentalnym znaczeniu dla ciągłości funkcjonowania biznesu. Wraz ze zwiększeniem mocy obliczeniowej sprzętu IT, nastąpił również znaczny wzrost generowanych przez tego typu urządzenia zysków ciepła, stąd też prawidłowo rozwiązany układ chłodzenia pomieszczenia IT zapewni odpowiednie warunki jego mikroklimatu dla prawidłowej pracy tego typu urządzeń. W artykule omówiono stosowane obecnie systemy chłodzenia w pomieszczeniach ze sprzętem IT wraz z ich oceną techniczno-użytkową.
EN
Modern IT equipment is characterized by growing numeric capacity and smaller dimensions. Server rooms are examples of compartments with such devices. The uninterrupted work of their equipment is vital while growing capacity of IT devices is the reason of higher heat load in the compartment, So an efficient cooling system is necessary lo provide proper working conditions of servers, In the paper the modern cooling systems for IT rooms are described and Ventilating and air conditioning technology in present-day law.
PL
Kolejna publikacja autorki poświęcona klimatyzacji precyzyjnej pomieszczenia serwerowni. W nr 3/2014" TCHK" (s. 1088113) przedstawiony został projekt koncepcyjny układu chłodzenia wybranej serwerowni opartego na szafach klimatyzacji precyzyjnej z nadmuchem powietrza pod podniesioną podłogę. Rozwiązanie to oparte zostało na agregatach chłodniczych z opcją "free cooling". W tej publikacji autorka prezentuje ocenę ekonomiczną układu klimatyzacji z opcją tzw. swobodnego chłodzenia w porównaniu do rozwiązania wykorzystującego tradycyjne, sprężarkowe urządzenia chłodnicze. Analiza oparta na metodzie LCC (Life Cycle Cost) uwzględniającej zarówno koszty inwestycyjne, jak i eksploatacyjne systemu wykazała, że nakłady poniesione na układ chłodzenia z opcją Free cooling" zapewnią tańszą eksploatacją systemu klimatyzacji i w rozważanym przypadku zwrócą się po upływie ok. 3,5 roku.
EN
This is the next publication on air conditioning of a server room with the use of precise control. In nr 3/2014" TCHK" (pp. 108-113) the idea of server room air conditioning system has been described with the special regard to under floor air distribution system and free cooling option. In this paper the economic validation of the air conditioning system with free cooling is done in comparison to traditional solutions. With the use of the LCC method it is improved that in this case higher investment cost of the system with free cooling will pay back in approximately 3,5 years thanks to lower operating cost.
PL
Kolejna publikacja autorki cyklu poświęconego klimatyzacji pomieszczeń serwerowni. W tej części przedstawiony został układ sterowania Liebert iCOM Smart Aisle Control firmy Emerson Network zaadoptowany do systemu klimatyzacji precyzyjnej serwerowni z wydzielonym korytarzem zimnym. System ten został zaprezentowany w nr 3/2014. TCHK'.
EN
This is the next paper dealing with air conditioning systems for server rooms. In this part the controI system Liebert iCOM Smart Aisle Control by Emerson Network is presented. This system has been adopted to work in a precise controI system for a server room with cold coridon described in nr 312014. TCHK'.
PL
Centra danych lub centra komputerowe (serwerownie) to miejsca urządzeń i komputerów umieszczonych na ogół w szafach serwerowych, np. typu rack. Aby zapewnić prawidłowość działania urządzeń, konieczne jest zastosowanie klimatyzacji precyzyjnej. W artykule przedstawiono podstawowe informacje z zakresu klimatyzowania pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi, szczególnie serwerowni oraz ogólne spojrzenie na zagadnienie usuwania nadmiaru ciepła z pomieszczeń z urządzeniami elektronicznymi.
EN
Data or computer centres (server rooms) are rooms for computer systems located generally in server cabinets of rack type. To provide proper operation of the systems it is necessary to apply a precise air conditioning. The paper presents the basic data concerning the air conditioning of electronic devices, especially server rooms. A general problem of removing excess heat from rooms containing such systems is presented.
PL
Rosnące wymagania inwestorów w branży IT postawiły przed projektantami coraz trudniejsze zadanie zaprojektowania i dostarczenie optymalnego pod względem energetycznym i kosztowym systemu chłodzenia i utrzymania odpowiednich warunków środowiskowych we wszelkiego typu obiektach ze sprzętem IT.
PL
Instalacje wody lodowej w systemach chłodzenia technologicznego serwerowni zrobiły się coraz bardziej popularne, trend ten jest widoczny także i w Polsce.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.