Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  aproximation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Badania doświadczalne a dokładność opracowanego modelu
EN
For an extensive range of experimental studies one is constantly looking for the way which would shorten our worktime as well as decrease the amount of measurements and at the same time not worsen the credibility of set research assumptions. One way is the method of planning experiments or elaborating a theoretical physico-mathematical model. The authors’ team decided to elaborate a new physico-mathematical model, as a work line, which determined the range of optimal values for efficiency and ecology ratio of fuel combustion. While conducting the experimental research the authors’ team dealt mainly with the modernization of industrial boilers and heaters to improve their operation ratio in respect of efficiency and ecology. Thanks to the created model the assessment of combustion optimality was performed from the viewpoint of both efficiency and ecology made on the basis of energo-ecological criteria elaborated by the authors. The use of model allowed the authors to considerably decrease the amount of required work mode change of boilers and conducted measurements on real industrial-heating objects. The studies were performed on the real objects of URAN SPB and TERA companies. During the experimental works one examined the influence of quantitive and qualitive ratio of distributing the air into combustion zone as well as boiler power on the emission of CO and NOx. The studies were conducted on identical steam boilers DKVR-20-13 equipped with various fan burners: GMGB-5,6, GMGm-5 and GMG-7. The achieved results of experimental research were set with the previously elaborated mathematical model in order to determine the adequacy rate of achieved results (fig. 1–2). The credible approximating dependence that determined the experimental data was made up by the function including the determination coefficient above 0.95. The values of approximating factors for the particular measurements were set in the table (1–4).
2
Content available Approximation of Fractional Diffusion-Wave Equation
EN
In this paper we consider the solution of the fractional differential equations. In particular, we consider the numerical solution of the fractional one dimensional diffusion-wave equation. Some improvements of computational algorithms are suggested. The considerations have been illustrated by examples.
PL
W pracy przedstawiono wskazówki projektowe dotyczące prognozowania dodatkowego oporu na fali przydatne na wstępnym etapie projektowania promów ro-ro. Wskazówki opracowano w oparciu o analizę regresji wartości wzorcowych dodatkowego oporu na fali. Wartości wzorcowe obliczono za pomocą dokładnych metod numerycznych dla 512 wariantów kształtu promu przyjmując umowne parametry falowania oraz parametry ruchu promu. Takie podejście pozwoliło zastąpić skomplikowany model numeryczny prostym modelem regresyjnym bazującym na podstawowych parametrach projektowych.
EN
In the work there have been presented design guidelines concerning the predicting of added wave resistance useful in the early stage of designing ro-ro ferries. The guidelines were prepared on the basis of regression analysis of model values of added wave resistance. The model values were calculated by means of 448 ferry shape variants assuming conventional waving parameters and ferry movement parameters. Such approach permitted the replacement of the complicated numerical model with a simple regression model based on basic design parameters.
PL
Praca poświęcona jest oszacowaniu przedziału niepewności aproksymacji dyskretnej nieustalonego zagadnienia wentylacji pomieszczenia mieszkalnego. Obliczenia numeryczne przeprowadzono z wykorzystaniem programu ANSYS-CFX. Szczegółowa analiza wykazała, że ich wyniki znajdują się poza przedziałem zbieżności asymptotycznej. Na ich przykładzie zbadano przydatność istniejących metod weryfikacji w różny sposób uwzględniających nieasymptotyczność rozwiązań. Przedział niepewności wyznaczono dla przyjętego poziomu ufności 0.95.
EN
This article presents a study of estimation of the numerical uncertainty due to discretization of an unsteady ventilation problem in a habitable room. The numerical results are obtained with the code ANSYS-CFX. Careful considerations are given to selection of the verification procedure for the results being outside the asymptotic range. The results are presented with dis- cretization error bars computed with 95% confidence.
PL
Temat referatu obejmuje problemy aproksymacji wyników pomiarów środowiskowych. Opisano jedną z metod aproksymacji przestrzennego (jednak dwuwymiarowego) rozkładu cech pewnego zjawiska. W szczególności przedstawiono istotę metody krigingowej, podano algorytm obliczeniowy, opracowany przez autorkę i sformułowano wnioski o znaczeniu praktycznym.
EN
The paper comprises approximations problems of results of environmental measurements, at the use of geostatistics methods. These methods are used to create topographical maps, contour lines. The literature of the subject distinguishes a considerable number of methods, credited to the geostatistics group. One of them is the kriging procedure, treated in a special manner. Kriging makes possible constructing, among other things, numerical models of the ground. The report presents the kriging method and introduces the computational algorithm.
PL
Sztuczne sieci neuronowe znajdują coraz więcej zastosowań w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Jedną z dziedzin, w których sieci neuronowe cieszą się coraz większą popularnością jest hydrologia i hydraulika przepływów w naturalnych systemach rzecznych. W artykule przedstawiono możliwość zastosowania sztucznej sieci neuronowej do aproksymacji modelu transformacji fali wezbraniowej na odcinku kanału o przekroju prostokątnym. Celem przeprowadzonego badania było sprawdzenie dokładności odwzorowania siecią neuronową zmiennych w czasie przepływów w przekroju wyjściowym kanału i porównanie tych wyników z wynikami uzyskanymi poprzez model matematyczny. Zadowalająca dokładność uzyskanych wyników aproksymacji daje podstawy do zastosowania modeli neuronowych w modelowaniu efektów transformacji fali wezbraniowej w bardziej złożonych naturalnych systemach rzecznych.
EN
Artificial neural networks find more and more aplications for solving engineer's problems. ANN have been also becomming very popular tools aplied for modelling of hydrologic and river system hydraulic phenomenas. In the paper capabilities of ANN in phisic-based model aproximation of flood wave transformation through rectangular chanal were shown. The aim of this work is comparison of results obtained by ANN with results obtained by phisic-based model. Acceptable accuracy of results of aproximations allows for ANN complex natural river system aplications.
7
Content available remote A certain approximate solutions of nonlinear flutter equation
EN
A nonlinear integro-differential flutter equation of a thin airfoil placed in an incompressible flow is solved by two different methods. The first method involves the center-manifold reduction and gives the asymptotic limit cycle amplitude and frequency in terms of power series expansions. The second method replaces the integro-differential equation by an approximate set of first-order ordinary differential equations which are solved by using bifurcation and continuation software package. A comparison of these two methods shows that the domain of a good agreement between them varies significantly depending on the parameters of the problem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.