Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  quality planning
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zapewnienie jakości żywności w dostawach dla wojska w świetle wymagań AQAP
PL
Celem artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania wymagań AQAP w zapewnieniu i doskonaleniu jakości żywności, w tym produktów oraz usług żywieniowych z uwzględnieniem nowych rozwiązań wynikających z planowanej zmiany wymagań normy ISO 9001. Przedstawiono analizę wymagań AQAP 2110 pod względem obszarów mających najistotniejszy wpływ na jakość żywności. Zawarto również syntetyczny opis zmian, które od 2014 r. są wprowadzone w ramach doskonalenia wymagań dla producentów żywności oraz usługodawców w tym zakresie. W podsumowaniu dokonano syntezy systemowej dotyczącej wykorzystania AQAP z certyfikacji żywności.
EN
The aim of the article is to present the possibilities of using AQAP in ensuring and improving the food quality, including food products and services, taking into account the new solutions resulting from the planned changes in the requirements of ISO 9001. The article presents the analysis of the AQAP 2110 requirements in terms of the areas with the most significant impact on food quality. It also contains a synthetic description of the changes that are introduced from 2014 in the framework of requirements improvement for food producers and service providers in this area. The summary contains a system synthesis on the use of AQAP with food certification.
2
Content available remote Quality planning in the aviation industry
EN
The article presents the essence of quality planning in the airline industry. There were characterized benefits, which airline industry can have during planning the quality of the products. There were discussed used forms of quality plans (board, flowchart, form, text). The attention turned on international normalizing documents, which, have use in quality planning in the airline industry. There was an example of creating quality plan during the repairs of aircraft engines in repair company.
PL
W artykule przedstawiono istotę planowania jakości w branży lotniczej. Scharakteryzowano korzyści, jakie może mieć przedsiębiorstwo lotnicze planując jakość swoich wyrobów. Omówiono stosowane formy planów jakości (tablica, schemat blokowy, formularz, tekst). Uwagę zwrócono na międzynarodowe dokumenty normalizacyjne, które mają zastosowanie przy planowaniu jakości w branży lotniczej. Podano przykład sporządzenia planu jakości podczas remontu silników lotniczych w przedsiębiorstwie remontowym.
3
Content available remote Zarządzanie jakością w procesie realizacji inwestycji
PL
W referacie omówiono problematykę zarządzania jakością w procesie realizacji obiektów budowlanych w celu zapewnienia wymaganej jakości, terminowości robót i zadowolenia klienta oraz uzyskania zaplanowanych wyników finansowych. Podano zasady planowania, sterowania oraz monitorowania realizacji inwestycji. Zwrócono również uwagę na możliwość wykorzystania technik komputerowych jako narzędzia umożliwiającego kierownikowi kontraktu skuteczne monitorowanie i kontrolę rzeczowo-finansową procesu inwestycyjnego.
EN
The problems connected with quality management in the process of building objects in order to attain requirement quality, execution with a fixed time limit, customer satisfaction and obtainment of planned financial effects are described in the paper. Rules of planning, control and monitoring of investment realization are also presented. Special attention has been paid to use computer techniques as an instrument for efficient monitoring and control of investment process.
PL
Zalecenia zdefiniowane w normie ISO/IEC 90003 - jak dotychczas - nie wydanej w języku polskim.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.