Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  passive magnetic bearing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Loops with molecular current as a magnet model
PL
W artykule zaprezentowano model magnesu. Model ten zakłada występowanie prądu molekularnego w aktywnych ścianach. Prąd powierzchniowy jest wynikiem uporządkowania atomów w materii. W artykule przedstawiono model matematyczny i analizy metodą elementów skończonych.
EN
This paper presents a magnet model. It assumes surface molecular current in the active wall. The surface current is a result of order atoms in magnet. A mathematical model and finite element method analyzes of magnets are presented.
2
PL
W artykule przedstawiona jest analityczna metoda wyznaczania charakterystyki statycznej łożyska pasywnego. Do wyznaczenia modelu analitycznego wykorzystany został model pętli kołowej z prądem molekularnym. Korzystając z zależności matematycznych można oszacować maksymalne obciążenie łożyska magnetycznego w zależności od położenia wirnika w szczelinie powietrznej. W artykule przedstawiona została konstrukcja pasywnego łożyska magnetycznego oraz zależność siły magnetycznej od położenia wirnika w szczelinie powietrznej. Ponadto przedstawione są charakterystyki statyczne wyznaczone metodą elementów skończonych i eksperymentalnie.
EN
There is presented analytical method estimation of the static characteristic of the passive magnetic bearing. The loop with molecular current model is used to obtain the analytical model. The characteristic decides about the load of the passive bearing. The change of magnetic force is proportional to position the rotor in the air gap of bearing. In the paper is presented construction of the passive magnetic bearing and analytically relationship between position the rotor in the air gap and magnetic force. The author is present relationship between the static characteristic estimated by finite element method and experiment.
EN
This paper describes the finite element method investigation of the permanent magnetic bearing (PMB) and spin tests of the PMB rotor suspension system. In order to increase the radial stiffness of the PMB, the Halbach-array configuration of the permanent magnets was used. The magnetic flux density of the PMB was investigated due to airgap. The test rig with the passive magnetic suspension is provided by one radial PMB on one end of the rotor. The rotor spin tests are performed for different desired unbalance, and rotor vibrations were presented.
PL
W pracy przedstawiono analizę parametrów pasywnego łożyska magnetycznego, wykonaną za pomocą metody elementów skończonych oraz zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych pasywnego zawieszenia magnetycznego wirnika w ruchu obrotowym. W celu zwiększenia sztywności promieniowej łożyska zbudowanego z magnesów trwałych zastosowano tablice Halbacha. Zaprezentowano rozkład strumienia magnetycznego dla różnych szerokości szczeliny powietrznej łożyska. Wykonano testy dynamiki pasywnego zawieszenia magnetycznego.
4
Content available remote Analiza rozkładu sił w pasywnych łożyskach magnetycznych
PL
Przedstawiono wyniki modelowania rozkładu sił w pasywnych łożyskach magnetycznych zbudowanych z magnesów trwałych. Przedmiotem analizy są wartości i kierunki sił działających pomiędzy magnesami oraz rozkłady pola magnetycznego wokół magnesów. Jako referencyjną przedstawiono analizę układu łożyska magnetycznego znanego jako Levitron (R). Następnie przebadano dwie konstrukcje łożysk magnetycznych zbudowanych z magnesów pierścieniowych oraz płytkowych odpowiednio ułożonych. Badane były łożyska o średnicach zewnętrznych do 15 mm oraz siłach oddziaływania (udźwigu) do 10 N, stosowane jako zawieszenie małych systemów napędowych. Analizę przeprowadzono w oparciu o dwuwymiarowe modele osiowo-symetryczne zrealizowane w ANSYS APDL. Modele bazowały na elemencie elektromagnetycznym PLANE233. Wyznaczono charakterystyki sił oddziaływania w funkcji wzajemnego położenia elementów łożyska oraz wybranych gabarytów konstrukcyjnych jako parametru.
EN
Presented is a method to build models of the force distribution patterns in passive magnet bearings composed from permanent magnets. Objective of the review are the magnitudes and directions of forces acting between the magnets and the distribution of magnetic field patterns surrounding the magnets. Analytical work has been carried out basing on the two dimensional, axially symmetric models developed in ANSYS APDL.
5
Content available remote Różnicowe pasywne łożysko magnetyczni
EN
The magnetic bearings are used to suspend rigid and flexible highspeed rotors. The magnetic bearings can be divided in two the active magnetic bearing (AMB) and the passive magnetic bearing (PMB). The active magnetic bearings are absorbed energy during work. Whereas the passive magnetic bearings don't absorb energy during work, because they are build from only permanent magnets. The active magnetic bearings are used electromagnetic coils to generate magnetic forces and they should be electrically supplied. The construction of passive magnetic bearings is easy and cheap. It is build from permanent magnets or groups permanent magnets (Halbach's array). Unfortunately, the passive magnetic bearings have disadvantage. We can't design insulated magnetic bearings suspension, where are only passive magnetic bearings. We can only use one or two passive magnetic bearings in the magnetic suspension system. The necessary condition is the one degree of freedom of rotor has got control by the active magnetic actuator. The condition follows from construction of passive magnetic bearings. The repulsive forces between two magnets are used in the passive magnetic bearing. The attractive forces are hardly ever used in the passive magnetic bearing. Magnetic levitation is effect of interact the same magnetic poles (N - north poles or S - south poles), which belong to magnets. The area of stability of magnetic levitation is low in he passive magnetic bearing. The maximally force is only for coaxial location magnets of magnetic bearing. Therefore, the active magnetic actuator ensures coaxial location magnets of magnetic bearing. There is showed project of differential passive magnetic bearing. This bearing was designed for high-speed flexible rotor. The one neodymium magnet MP 41x15x10 - N38 and two neodymium magnets MP 40x22x10 - N38 were used in the passive magnetic bearing. The mathematical model of differential passive magnetic bearing, laboratory model and distribution of magnetic flux density and dynamic characteristic are showed in the article.
EN
Dynamic properties of a rotor supported on two passive magnetic bearings are investigated by means of the numerieal solution to the mathematical model of a prototype developed at the Institute of Thermomechanics ASCR. Magnetic supports always have to include the so-called retainer bearings in order to prevent the rotor from dangerous increase of oscillations due to damage in magnetic bearings. Retainer bearings are rolling bearings, the inner ring of which rotates after an oblique impact by the rotor journal. This rotation introduces an additional degree of freedom to the mathematical model of the rotor support. The main aim of this study is to gain the basic knowledge about the properties of such a system, therefore, a new model of impact motion with large amplitudes, introducing radial Hertz stiffness, material contact damping, tangential dry friction and viseous damping is developed. Dynamic properties of the system described by 6 differential equations containing strongly nonlinear terms are investigated, and the results are presented in form of response curves. Frequency intervals of periodie, quasi-periodic and chaotic motions are ascertained and effects of various parameters on the dynamic behavior of the studied system are determined.
PL
Dynamiczne właściwości wirnika podpartego w dwóch pasywnych łożyskach magnetycznych zbadano w drodze symulacji numerycznych matematycznego modelu prototypu zbudowanego w Instytucie Termomechaniki Akademii Nauk Czeskiej Republiki. Podpory magnetyczne zawsze muszą zawierać w swej strukturze tzw. łożyska ustalające, które zapobiegają przed gwałtownym wzrostem drgań wywołanych uszkodzeniem łożysk magnetycznych. Łożyska ustalające są łożyskami tocznymi, których wewnętrzny pierścień zaczyna się obracać po ukośnym uderzeniu czopa wirnika. To z kolei wprowadza dodatkowy stopień swobody do modelu. Głównym celem analizy jest uzyskanie wiedzy na temat właściwości takiego układu, dlatego też zbudowano nowy model odzwierciedlający ruch po udarze o dużej amplitudzie i uwzględniający promieniową sztywność Hertza, tłumienie materiałowe w strefie kontaktu, tarcie suche styczne i tłumienie wiskotyczne. Właściwości dynamiczne układu opisano 6 równaniami różniczkowymi ruchu zawierającymi człony nieliniowe. Rozwiązanie zaprezentowano w formie wykresów odpowiedzi układu. Stwierdzono występowanie przedziałów częstości odpowiadających ruchowi okresowemu, quasi-okresowemu oraz chaotycznemu. Określono też wpływ wielu parametrów układu na jego dynamikę.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.