Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usługi wodociągowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Usługi wodociągowe rozumiane są powszechnie jako zaopatrzenie w wodę do picia oraz odbiór ścieków w celu ich oczyszczenia. Zaspokajają podstawowe potrzeby ludzkie, a tym samym mają istotną wartość dla zdrowia społeczeństwa. Ze względu na rozbudowaną infrastrukturę są bardzo kapitałochłonne i narażone na działanie czynników zewnętrznych. Oparcie na zasadzie pełnego zwrotu kosztów, która powinna być podstawą działalności wodociągów, jest niezbędne, ale bardzo trudne. Należy więc znaleźć delikatną równowagę między misją zapewnienia wysokiej jakości usług wodociągowych poprawiających zdrowie publiczne ludności a potrzebą utrzymania odpowiedniego poziomu finansowania tych usług.
PL
Obowiązek kontroli zanieczyszczeń u źródła jest wpisany w europejskie prawo. Jego realizacja jest jednak często niezrozumiała lub zbyt trudna, wymagająca perspektywicznego myślenia i zrozumienia sensowności długoterminowych działań. To powoduje, że wciąż nowe zanieczyszczenia rozlewają się po świecie generując koszty środowiskowe i zdrowotne.
PL
Jedną z konkluzji poprzedniego artykułu (część 1) było stwierdzenie, że woda nie może być dostępna za darmo. W dodatku presja antropogeniczna jest tak olbrzymia, że utrzymanie gospodarki wodnej będzie zapewne kosztować coraz więcej. Finansowanie usług wodociągowych i kanalizacyjnych w czasach stabilnych jest i tak narażone na wiele trudności. Wynikają one z zapotrzebowania na kapitał będący w ciągłej konfrontacji z taryfami, które muszą pozostać przystępne cenowo. Sytuacja spowodowana wirusem rozprzestrzeniającym chorobę COVID-19 wywoła zaburzenia i tak w wielu miejscach trudnej do osiągnięcia równowagi pomiędzy dostępnością usług a ich ceną.
PL
Holandia, czyli Królestwo Niderlandów, to jeden z najgęściej zaludnionych krajów świata. Poza prowincjami położonymi w południowej części Ameryki Północnej, leży w Europie, nad Morzem Północnym, w dorzeczu trzech rzek: Renu, Mozy i Skaldy. Około jednej czwartej jej terytorium znajduje się poniżej poziomu morza - na terenach depresji. To jedyny kraj, którego powierzchnia znacząco się powiększa, ale wcale nie kosztem sąsiadów, tylko poprzez zabieranie morzu kolejnych fragmentów gruntu.
PL
Zmiany klimatu mają silny wpływ na sektor wodny. To oczywiste, dlatego potrzebuje on długoterminowej strategii, narzędzi wskazujących jak zachować efektywność funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych bez względu na zjawiska pogodowe, temperaturę itp. Nasz sektor ma też istotną rolę do odegrania w działaniach na rzecz łagodzenia zmian klimatu i redukcji emisji gazów cieplarnianych.
PL
Republika Austrii jest federacją 9 krajów związkowych tzw. landów oraz miasta Wiedeń, pod wieloma względami porównywalnego do Warszawy. W stolicy mieszka 1,7 min mieszkańców, co stanowi jedną piątą ludności Austrii. Landy dzielą się na 85 powiatów i 15 miast. Powiaty dzielą się na 2368 gmin, są to więc często obszary o małej powierzchni i ludności nie przekraczającej 1000 mieszkańców.
PL
Prawie 40% decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w roku 2010 stanowiły decyzje dotyczące sektora wodociągowo-kanalizacyjnego. W roku 2011 r. (do 30.09) wydanych zostało ponad 40 takich decyzji. Ze względu na ilość stwierdzanych nieprawidłowości w tym sektorze w dniu 29 listopada 2011 r. odbyła się w Urzędzie publiczna debata dotycząca tego sektora. Ponieważ stanowisko Prezesa UOKiK odnośnie zasad działania sektora - wynikające z obowiązujących przepisów prawnych - różni się od stanowiska praktyków, wydawało się konieczne usystematyzowanie pewnych pojęć oraz wskazanie przepisów, które bezwzględnie określają zasady działania tego rynku. Punktem wyjścia do debaty był raport Urzędu sporządzony na podstawie orzecznictwa Prezesa UOKiK, wyroków sądów, komentarzy, publikacji naukowych oraz wyników ankiety przeprowadzonej przez Urząd wśród 131 przedsiębiorców. W niniejszym tekście wskazano jedynie stanowisko zawarte w raporcie w części dotyczącej sektora wodociągowego.
EN
Almost 40% of decisions made by the President of the Office of Competition and Consumer Protection in 2010 were related to the water and wastewater sector. In 2011 (up to 30.09) was issued 40 decisions. On 29th November 2010, a public debate concerned with this area of business was held in the Office, due to an extensive number of irregularities observed within the water and wastewater trade. Since the standpoint of the President of the Office of Competition and Consumer Protection regarding the working principles within this sector and based on the effective regulations diverged from the opinions issued by the practitioners, it seemed necessary to systematize certain notions and indicate regulations that strictly define the working principles in the water and wastewater trade.
PL
W ocenie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poznanie zasad funkcjonowania sektora wodociągowego w innych krajach może pomóc polskim przedsiębiorstwom i gminom w zaprojektowaniu nowych rozwiązań prowadzących do poprawy zasad funkcjonowania tego sektora w Polsce.
EN
In the opinion of the President of the Office of Competition and Consumer Protection, better understanding of the principles of functioning of the water in foreign countries may help Polish enterprises and communes to design new solutions that will improve the principles of functioning within this trade in Poland.
PL
Przedstawiono wybrane wyniki badań modelowych, dotyczących optymalizacji hydraulicznej działania cylindrycznych i stożkowych regulatorów hydrodynamicznych. Zbadane zależności funkcyjne umożliwiają racjonalny dobór parametrów konstrukcyjnych przedmiotowych regulatorów ze względu na maksymalizację efektu dławienia strumienia cieczy.
EN
Extensive range of water supply infrastructure development differences in the regional water supply system based on CSO data on the state in 2009. Indices wire length distribution pipe network. Water consumption in households, the impact of a truer level of water charges and liquidation depersonification consumption.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.