Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stop Cu-Ti
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of this paper is describing a preparation, investigation and comparison of the structure size and shape of the Cu50Ti50 amorphous and nanocrystalline powders depending of the milling and interval time in cycle. The Cu50Ti50 alloy was obtained by mechanical alloying (MA) in a high energy ball mill SPEX 8000. The structure of Cu50Ti50 powders was examined by X-ray diffraction (XRD). Chemical composition, particle size and shape of the prepared powders was investigated by scanning electron microscopy (SEM). Amorphous Cu50Ti50 alloy can be prepared by a high energy ball milling. Milling and interval time determined an amorphization process of starting elements. The SEM analysis showed that the increase of milling time caused the increasing of powder particle size. The shape changing of the particles was also observed.
EN
In the paper, results of a study on the effects of deformation conditions (temperature, strain and strain rate) on flow curves, maximum flow stress and corresponding deformation of Cu-Ti alloys with various Ti contents, subjected to hot deformation, are presented. Evaluation of formability of alloys was performed with the use of a Gleeble HDS-V40 thermal-mechanical simulator during uniaxial hot compression at 700 to 900°C, strain rate of 0.1 to 10.0 s-1 and strain of 0 to 1.2 (70%). It was found that within the analysed ranges of temperature, strain rate and strain, Cu-Ti alloys underwent uniform deformation without cracking. The largest deformation resistances were observed for the alloys with the highest Ti contents; their decrease was possible with the temperature raise and the strain rate reduction.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badan wpływu warunków odkształcenia (temperatura, wielkosc i predkosc odkształcenia) na przebieg krzywych płyniecia, wartosc maksymalnego naprezenia uplastyczniajacego i odpowiadajacego mu odkształcenia odkształcanych plastycznie na goraco stopów Cu-Ti o zróznicowanej zawartosci Ti. Ocene podatnosci do kształtowania plastycznego stopów przeprowadzono na symulatorze cieplno-mechanicznym systemu Gleeble HDS-V40 w warunkach jednoosiowego sciskania na goraco w zakresie temperatury od 700 do 900°C, predkosci odkształcenia od 0.1 do 10.0 s-1 i odkształcenia od 0 do 1.2 (70%). Stwierdzono, ze w analizowanych przedziałach temperatury, predkosci i wielkosci odkształcenia stopy Cu-Ti odkształcaja sie w sposób jednorodny bez udziału pekania. Wykazano, ze najwieksze opory kształtowania plastycznego towarzysza stopom o najwyzszej zawartosci Ti, a ich zmniejszenie jest mozliwe poprzez podwyzszenie temperatury i obnizenie predkosci odkształcenia.
3
PL
Ze względu na niebezpieczne oddziaływanie związków berylu od wielu lat w świecie prowadzi się badania skoncentrowane na znalezieniu tańszych i nietoksycznych zamienników dla drogich stopów Cu-Be. W pracy przed-stawiono charakterystykę stopów z układu Cu-Ti. Stopy te ze względu na swoje właściwości mogą być potencjalnymi zamiennikami brązów berylowych, wobec których wykazują porównywalne właściwości mechaniczne oraz zbliżone właściwości elektryczne. Do badań wykorzystano dwuskładnikowe stopy z układu Cu-Ti o różnej zawartości tytanu (0,8+2,2% mas.), wytopione w piecu komorowym w tyglu wykonanym z A12O3. W celu uniknięcia utleniania składników stopu stosowano przedmuchiwanie przestrzeni roboczej pieca argonem. Podczas topienia zastosowano technikę barbotażu, dzięki czemu uzyskano wlewki o dużej jed-norodności składu chemicznego i mikrostruktury. Określono wpływ zawartości tytanu na skład fazowy stopów, ich mikrostrukturę i właściwości w stanie po odlaniu oraz po obróbce cieplnej.
EN
From many years, for reason on dangerous influence of beryllium com-pounds, worldwide research has been aimed for looking cheaper and non-toxic substitutes for expensive Cu-Be alloys. The characteristic of alloys from Cu-Ti system has been presented in the paper. That alloys, by reason of their properties may be beryllium bronze's potential substitutes, towards demonstrate comparable mechanical properties and similarly electrical properties. In studies were used binary Cu-Ti based alloys with different titanium content (0.8+2.2 mas.%), melted in chamber furnace in A12O3 crucible. In order to avoidance of alloy components oxidation the argon blowing of furnace workspace were used. Application of barbotage techniąue al-lowed to obtain ingots with great chemical and microstructure homogeneity. The influence of titanium content on phase composition, microstructure and properties in as-cast condition and after heat treatment, has been specified.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.