Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  place marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The role of museums in creating the region brand
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the role of museums as specific entities of the cultural market in shaping the region brand. Methodology: The paper presents the results of a case study and desk research, regarding the role of museums in building the image of the Lower Silesian Voivodeship, supplemented with selected results of quantitative and qualitative own research. Findings: The analysis showed that increasing the role of museums in building the region brand is in the best interest of both parties and that there are many cooperation methods for museums and regions that bring real benefits. Practical implications: Looking for a model of cooperation that will be beneficial for both the region and museums and their brands is therefore crucial. Originality/value: According to the author knowledge, the paper is one of the very first attempts to identify the role of museums in creating the region brand.
EN
The aim of this article is to characterize and analyse the activities undertaken by the authorities of territorial units such as cities, municipalities and districts for the purpose of creating their identity and image. Design/methodology/approach: The paper applies the method of descriptive characterization of market phenomena and processes as well as referring to the literature on spatial marketing. Findings: There is a feedback loop between the objective identity of a given town or city and its subjective image because the unique identity promotes the creation of an optimal image, while the unique image determines the undertaking of specific actions aimed at building identity; including such elements of visual identity as the place’s logo, coat of arms and flag, markings on the vehicles of town institutions, etc. Originality/value: The author comprehensively describes the category of a spatial unit’s image, its definitions and functions, and then proceeds to issues of classifying image types, the identity of a place brand, as well as place brand management, which is also referred to as destination branding.
3
EN
The article presents the possibility of Rusing multi-criteria fuzzy analysis for assessing the region al competitiveness. This estimation can be used for place marketing strategy development and based on results of socio-economic development. The proposed approach is characterized by comparative estimation, when the level of development of one region is determined by the development of other areas. The final evaluation is the level of the cluster which the object being analyzed belongs. This allows ignoring minor fluctuations in Total indexes. The results of robust and fuzzy groups of regions are analyzed. This grouping is characterized by similar levels of development and helps to define the directions of further development of the regions.
EN
Foreign capital investments in Poland have an increasing impact on transformation of the functional and spatial structure of cities and regions. It is particularly apparent in the change of retail profile and distribution. Innovations used by international corporations lead to crowding-out Polish companies of this sector. One of the solutions to counteract the trend is to do suitable territorial marketing of the city and apply the disruptive innovation theory in the process of creating spatial offers, which should be reflected in proper spatial planning.
PL
Inwestycje kapitału zagranicznego na polskim rynku zaczynają mieć coraz większy wpływ na transformację struktury funkcjonalno-przestrzennej miast oraz regionów. Sytuacja ta szczególnie widoczna jest w zmianie profilu i rozmieszczeniu handlu detalicznego. Innowacje stosowane przez międzynarodowe korporacje prowadzą do wypierania z tego sektora firm polskich. Możliwością przeciwdziałania temu trendowi jest tworzenie odpowiedniego marketingu terytorialnego miast, zastosowania teorii innowacji przełomowych w procesie tworzenia ofert przestrzennych, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w odpowiednim planowaniu przestrzennym.
5
Content available remote Marketing miejscowości w zarządzaniu samorządu lokalnego
PL
Samorząd terytorialny odpowiada za realizację zadań miast (miejscowości) w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ,wspólnoty mieszkańców, Dla realizacji swoich zadań muszą posługiwać się marketingiem, przy czym znajdują tutaj zastosowanie zasady marketingu w organizacjach non profit. Obecnie promocja jest narzędziem marketingu najczęściej wykorzystywanym przez organizację non profit. W marketingu miast (miejscowości) szczególny akcent kładzie się na konkurencyjność. Wzmocnienie konkurencyjności miast polega głównie na decyzjach i działaniach czyniących przestrzeń wiejską bardziej atrakcyjną dla inwestycji zewnętrznych. Marketing spowodował poszerzenie zakresu planowania przestrzennego miast (miejscowości) o szereg nowych elementów. Istotą podejścia marketingowego w planowaniu urbanistycznym powinno ,być zrozumienie i zaakceptowanie marketingowego sposobu traktowania wybranych elementów struktury przestrzennej miasta, a także wkomponowanie ich w treść planu. Realizując marketing planowanie przestrzenne reguluje przestrzeń selektywnie; nastawiając się na obszary, które z racji swych atutów mogą być szczególnie interesujące dla inwestorów.
EN
The Iocal council are responsible for going through with tasks in order to fulfil of the residential requirements. So as to provide this needs they should use of marketing. Especially there should be used the organization non profit rules. The organization non profit most frequently uses the promotion in its activity. In cities, towns and the country a significant accent is given on the competitiveness. Reinforcement of the competitiveness bases on decisions and activities which make urban space more attractive for external capital investment. ImpIementation of marketing in this activity causes thast range of space planning of cities is extended by new elements. Understanding and acceptance of the marketing way of approach to chosen eIements of urban town structure should be the point of the urban pIanning. Using marketing the space planning selectively regulates the space and takes into consideration the areas which by wirtue of their quality maybe especially interesting for inwestors.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.