Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  docieplanie budynku
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono założenia nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków, ukierunkowane na spełnienie aktualnych wymagań technicznych. Na konieczność podjętych działań wskazuje w szczególności Raport z przeglądu funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009-2016, przygotowany w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, dokument Budownictwo wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym [9], opracowany na podstawie wieloletniej działalności Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) oraz m.in. pracy statutowej Ocena bezpieczeństwa i trwałości budynków wykonanych metodami uprzemysłowionymi [10], prowadzonej w latach 2016-2018. W wyniku przeprowadzonych na szeroką skalę badań in situ budynków wielkopłytowych zwrócono uwagę m.in. na zasadność naprawy i wzmocnienia zewnętrznych ścian trójwarstwowych – rekomendacja ITB stanowiła jedną z podstaw podjętej inicjatywy ustawodawczej. Beneficjentami nowelizacji ustawy w większości są wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które z uwagi na ograniczone środki budżetowe nie są w stanie samodzielnie (bez wsparcia centralnego) rozwiązać problemu termomodernizacji oraz remontów znajdujących się w ich zasobach budynków wzniesionych w technologiach wielkopłytowych.
EN
The publication presents the assumptions to the amendment to the Act on supporting thermo-modernization and renovation of buildings to meet current technical requirements. The beneficiaries of this Act are mostly housing communities and cooperatives, whose resources include buildings constructed in large-panel technologies. The need to amend the Act is indicated, in particular, in the "Report on the review of the functioning of the Act on supporting thermo-modernization and renovation in the years 2009 ÷ 2016", prepared in 2017 by the Ministry of Infrastructure and Construction (Polish: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa) and the document "Large-panel construction. Report on the technical condition ” [7] published in 2019 by the Instytut Techniki Budowlanej (ITB), in which attention was paid to the legitimacy of repairing and strengthening external three-layer walls.
PL
W artykule przedstawiono model obliczeniowy prognozowanego okresu zwrotu kosztów inwestycji docieplenia budynku. Jako przykład posłużyło docieplenie ścian zewnętrznych budynku istniejącego. Określono czynniki wpływające na obniżenie prognozowanego okresu zwrotu inwestycji.
EN
This survey presents a calculation model for payback period forecast for an in-vestment project meant for improving energy efficiency of a building through additional insulation. An example of external walls insulation of an existing building was used. The factors affecting reduction of the payback period forecast are defined.
3
Content available remote Zawilgocenie ścian budynku mieszkalnego po dociepleniu
PL
Autorzy przedstawili wyniki wybranych pomiarów i analizę stanu wilgotnościowego fragmentu docieplonej ściany budynku wielorodzinnego wykonanego w technologii tradycyjnej wykazując, iż uproszczone analizy cieplno-wilgotnościowe wykonane w fazie projektowej, nieuwzględniające początkowego zawilgocenia przegrody powoduje znaczące zawilgocenia i zagrzybienia ściany od strony wewnętrznej. Uszkodzenia takie są bardzo uciążliwe dla mieszkańców budynków poddanych termomodernizacji.
EN
The authors present the analysis of moisture wallsportion of the building after warming showing that a simplified analysis of heat and moisture in the design phase and no consideration of the initial moisture septum causes significant moisture and mildew on the inside wall. Such injuries are very painful for the people of insulated buildings.
4
Content available remote Building thermal insulation and its economic repayment
EN
Current development of material base and technology makes it possible to use different methods to improve thermal insulating properties of the existing building constructions. Depending on the service life, the methods may be very different. The paper deals with the appreciation of thermal insulation from the point of view of financial costs repayment in relation to its service life. Basic calculation formulae and their graphic illustration (which determine economic effectiveness) are presented.
PL
Obecny rozwój materiałów budowlanych i technologii pozwala na poprawianie charakterystyki cieplnej budynków istniejących na różne sposoby. Poszczególne technologie różnią się między sobą m.in. czasem życia technicznego. W artykule przedstawiono ocenę metod docieplania budynków z uwagi na zwrot kosztów inwestycji i jej trwałość. Podano podstawowe formuły obliczeniowe i wykresy, pozwalające na ocenę efektywności ekonomicznej.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.