Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 483

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geotechnics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
1
Content available remote Wysoki poziom wód gruntowych?
PL
Informacja, o tym, że grunt, na którym inwestor zaplanował swój obiekt, charakteryzuje się skomplikowanymi warunkami hydrogeologicznymi, to dla niego jasny przekaz, że przedsięwzięcie wiąże się z wyższymi, niż planowe, nakładami finansowymi. Oprócz samych kosztów wpływających na realizację budowy pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa w kontekście zabezpieczenia stateczności sąsiadujących z inwestycją zabudowań. Klasycznym rozwiązaniem jest zastosowanie układu przesłon – pionowej i poziomej. Jest to rozwiązanie skuteczne, ale czasochłonne i znacznie obciążające budżet. Alternatywę stanowi przesłona pionowa w technologii TRENCHMIX®, DSM czy slurry trench. Szybciej, taniej i równie skutecznie.
PL
Aglomeracja Górnośląska, a w szczególności Katowice, jest ostatnio mocno związana z realizacją wielu inwestycji budowlanych. Na łamach niniejszego wydawnictwa firma Greifbau miała już przyjemność opisać prowadzone przez nią prace w ramach budowy wielofunkcyjnego kompleksu Global Office Park przy ul. Dąbrówki.
PL
Nowoczesne budownictwo mieszkaniowe cieszy się niegasnącym zainteresowaniem potencjalnych nabywców. Popyt na inwestycje w atrakcyjnej lokalizacji i otoczeniu, posiadające odpowiedni dostęp do infrastruktury i węzłów komunikacyjnych oraz w bezpośredniej bliskości terenów zielonych i rekreacyjnych, stale rośnie.
4
Content available remote Geotechnika w hydrotechnice : co należy wiedzieć, by budować odpowiedzialnie?
PL
18 czerwca br. firma Keller Polska zorganizowała webinarium, w trakcie którego jej eksperci dzielili się doświadczeniami z zadań zrealizowanych już w portach morskich. Praca w tego typu miejscach wiąże się nie tylko z bardzo specyficznymi warunkami gruntowymi, dużymi wyzwaniami projektowymi i wykonawczymi, ale również z niespodziankami. Przykład? W Porcie Gdańsk instalację pali uniemożliwiała zalegająca w gruncie…barka.
5
Content available Features of Piling and Their Interaction with Soil
EN
In Belarussian geotechnical practice, there are often problems in the design, installation and testing of piles. These problems arise from incorrect knowledge of how piles interact with different soils. In this article, the authors propose solutions to such problems for improving the efficiency of pile foundations. The practical experience accumulated in the Republic of Belarus can also be useful for Iran and Iraq, where similar ground conditions occur during construction.
PL
Stabilność dwóch kompleksów składowisk opisano za pomocą indykatywnej metody geotechnicznego wskazania w odniesieniu do reakcji górnej warstwy materiału. Na podstawie analizy granulometrycznej koron wysypisk stwierdzono występowanie dwóch rodzajów warstw odpadów z granulacją iłu i pyłu. Analizowane próbki mają odczyn alkaliczny (ok. 80% powierzchni) i umiarkowanie alkaliczny (ok. 20% powierzchni). W górnej warstwie osadników nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości metali toksycznych dla gleb kategorii B. Omawiany obszar z elementami kataklizmu powierzchniowego pokryty był roślinami charakterystycznymi dla gleb ubitych, wykorzystywanych do technicznej rehabilitacji gruntów. Charakterystyczne parametry podłoża i specyfika przechowywanego materiału wpływają na projektowanie funkcji przestrzennych i przyszły rozwój. Niestabilne podłoże konstrukcyjne o znacznej ściśliwości uniemożliwia posadowienie budynków lub konstrukcji inżynierskich.
EN
A local vision of the landfills of the former Solvay plants was carried out to identify taxa of plants inhabiting the area. A description of the flora was made, taking into account environmental interactions and using pH and metal contents in the soil. No statistically significant effect of chem. pollutions on the presence of plants was found. Biogeotech. research confirmed the low stability of this area and its complicated geotechnical properties. An unstable construction substrate with significant compressibility makes in impossible placing buildings and other engineering constructions.
7
Content available remote BIM w geotechnice
EN
Longwall mining is one of the most productive methods for extracting underground coal seams. Although the understanding of longwall mining-associated geotechnical mechanisms has been significantly improved that contributes to better ground control, roof rock/top coal fall ahead of support (roof fall) has not been fully understood that causes severe damage to equipment and casualty at face. Empirical, theoretical and modelling methods were successfully used in past studies to understand the mechanisms driving roof fall; however, key mechanisms and their interactions during the fall were not satisfactorily investigated due to limitation of each method. This study aims to gain a systematic understanding of roof fall mechanisms in longwall operation. A review of past studies on roof fall is implemented with emphasis on the principles of applied research methods. The study confirms that the interaction between roof strata, coal seam and face support largely controls roof fall while numerical modelling shows great potential in studying roof fall complex mechanisms. The paper’s findings provide mining engineers/scientists with a systematic understanding on roof fall from which more effective roof control strategies can be further developed.
PL
W obecnym okresie wysokiego natężenia inwestycji drogowych warto przypomnieć zasady dobrych praktyk wykonawstwa skarp gwoździowanych, których przestrzeganie pozwala na sprawną realizację prac przy zachowaniu wysokich standardów jakościowych.
PL
W artykule przedstawiono schematy rozwiązań obudów wykopów budowlanych wykonywanych poniżej zwierciadła wód gruntowych. Skoncentrowano się na obudowie ze ścian szczelinowych z zastosowaniem poziomego, grawitacyjnego ekranu Soilcrete® (jet grouting) oraz podano zalecenia wynikające z doświadczeń Keller Polska z pomyślnej realizacji kilkudziesięciu projektów.
11
Content available Stabilizacja skarp i zboczy
PL
W związku z intensywnymi pracami budowlanymi przy powstających obiektach inżynieryjnych, w tym również na terenach osuwiskowych, często istnieje potrzeba wzmocnienia słabego podłoża gruntowego i stabilizacji budowli ziemnych, którymi są skarpy i nasypy. Można te działania rozpatrywać w kategorii uciążliwych, ale z drugiej strony stanowią doskonałą okazję do wdrożenia nowoczesnych, korzystnych technicznie i przyjaznych środowisku naturalnemu rozwiązań i technologii.
PL
Dla długotrwałej stabilizacji naturalnych skarp i nowych wierceń w luźnej skale niezwykle ważne jest skuteczne odnowienie szaty roślinnej. W połączeniu z hydrosiewem lub suchym obsiewem bardzo skuteczne są tzw. trójwymiarowe maty antyerozyjne, wykonane z polipropylenu.
13
Content available Przegląd i zastosowanie pali i mikropali
PL
O znaczeniu fundamentów palowych najlepiej świadczy rozwój technologii i maszyn związanych z tą dziedziną budownictwa. Dzięki możliwościom, jakie daje palowanie, pojawiają się nowe rozwiązania konstrukcyjne budowli, które są projektowane i realizowane z zastosowaniem tych technologii. Sposobów wykorzystania pali jest wiele, a wybór konkretnego rozwiązania jest uzależniony m.in. od czynników technicznych, ekonomicznych i środowiskowych.
PL
Największe inwestycje infrastrukturalne ostatnich lat, takie jak np. autostrada A1 czy drogi ekspresowe S17 i S19, w dużej mierze zostały zlokalizowane na obszarach o niekorzystnych warunkach geologicznych, które powodowały konieczność zastosowania posadowienia pośredniego pod obiekty inżynieryjne.
PL
Metody wzmacniania podłoża gruntowego są stale rozwijane. Ponadto poprawia się jakość robót i możliwości ich kontroli, co umożliwia zwiększanie zakresu ich stosowania. Wybór konkretnego rozwiązania zawsze muszą jednak poprzedzać wyczerpujące, dostosowane do konkretnych potrzeb badania gruntu. A ponieważ do wzmacniania podłoża używane są specyficzne metody i procesy, to ich programowanie, projektowanie oraz prowadzenie i kontrolowanie wymagają odpowiedniej wiedzy i doświadczenia.
PL
Technologia jet grouting zakorzeniła się w polskim budownictwie na dobre. Wiemy, jakie są jej zastosowania, zalety, wady i ograniczenia. W niniejszym tekście przedstawiono kilka przykładów realizacji robót budowlanych w najciekawszym wariancie wykorzystania iniekcji strumieniowej na polskim rynku – jako zabezpieczenie wykopu. Technologię jet grouting w takim przypadku, ze względu na wysokie koszty wykonania prac, stosujemy najczęściej w warunkach ograniczenia przestrzennego dla stosowanych maszyn lub konieczności wykonania zabezpieczenia w obrysie już istniejących obiektów.
EN
Jet grouting technology has establised in Polish construction industry for good. We know how to implement it, its advantages and disadvantages, its limitations. In the article there are presented some examples of construction works and the most interesting option concerning using the jet grouting on the Polish market – as a protection of deep excavations. Jet grouting technology, in this case, is used mostly when the space is really scarce because the cost of the works is quite high.
17
Content available remote TRENCHMIX® : technologia dla innowacyjnych
PL
Stosowanie technologii Trenchmix® zapewnia oszczędność czasu oraz funduszy, a potwierdzone i szerokie jej wykorzystanie w realizacji projektów z zakresu infrastruktury i transportu oraz w budownictwie hydrotechnicznym, przemysłowym i komercyjnym potwierdza słuszność wyboru.
EN
TRENCHMIX® was created by Soletanche Bachy and Mastenbroek. It is the technology that has been successfully applied by Soletanche Polska for over 15 years. The company, using this solution, builds the position of an expert in the fieldof optimisation if geotechnical solutions. Using the technologies tested in practice ensures the savings in time and funds – and the optimisationof the costs is the answer to the investor’s needs of today.
18
Content available remote Systemowe mikropale i gwoździe gruntowe : problemy wykonawcze i metody instalacji
PL
Nie istnieją technologie uniwersalne – optymalne we wszystkich warunkach geotechnicznych. Dlatego preferowanie jednej technologii dla różnych warunków często prowadzi do niepowodzeń w realizacji projektu. Najlepszym rozwiązaniem jest przyjęcie w dokumentacji projektowej dowolnej metody wykonania mikropali czy gwoździ, przy jednoczesnym podaniu wymagań dotyczących efektu końcowego.
PL
Realizacja inwestycji kubaturowych w zabudowie miejskiej zawsze wiąże się z licznymi wyzwaniami i wymaga autorskich koncepcji projektowych. Projektowanie obiektów w ostrych granicach działek, pozostałości historycznej zabudowy w podłożu gruntowym, bliskie sąsiedztwo budynków, wysoki poziom zwierciadła wody gruntowej to aspekty, które powodują, że realizacja kondygnacji podziemnych i zabezpieczeń głębokich wykopów wymaga wielowariantowej analizy. Bardzo często już na etapie koncepcyjnym szczególnie pomocny w wyborze najlepszego rozwiązania jest udział specjalistycznych firm geotechnicznych.
20
Content available remote Grunt jako ośrodek losowy
EN
The purpose of this review paper was to take up the subject of using numerical methods in calculations of highly heterogeneous media, such as soil. The article deals mainly with the issue of stochastic nature and variability of soil parameters and the ways of describing it with mathematical tools. The two main computational approaches, Random Finite Element Method (RFEM) and Stochastic Finite Element Method (SFEM), have been presented in a simplified manner. In addition, the existing methods for generating random fields have been listed and one of them – Local Average Subdivision (LAS) – has been briefly described.
first rewind previous Strona / 25 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.