Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  air cargo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Szybki rozwój rynku lotniczego w ciągu ostatnich lat oprócz pozytywnych zmian powoduje również pewne problemy organizacyjne związane między innymi z zatłoczeniem przestrzeni powietrznej, czy braku slotów w dużych portach lotniczych, itd. Stąd też występuje potrzeba wykorzystania każdego dostępnego kilograma udźwigu handlowego. W takiej sytuacji istotnym elementem w przewożeniu ładunków może okazać się wykorzystanie dostępnej przestrzeni ładunkowej rejsowych samolotów. W niniejszym artykule na podstawie danych dotyczących wypełnienia luków bagażowych samolotów krótkiego i średniego zasięgu, operujących z jednego z polskich portów lotniczych, opracowano analizę wykorzystania ich ładowności oraz objętości. Przy wyznaczaniu wartości wykorzystania autorzy oparli się m.in. na udźwigu handlowym statku powietrznego oraz objętości luku bagażowego.
EN
The rapid development of the air transport market in recent years, together with positive trends, brings also an amount of organizational problems related to, for example, strong congestion of airspace, lack of slots in large airports, etc. Such challenges point out the need to use every available kilo of aircraft load capacity. In such situation, an important component in the cargo transport gets to be the available load space of aircrafts, which operate on the regular airlines. In this article, the usage of such load space was analyzed. The research was done based on the data about baggage area filling of short- and medium-distance aircrafts, which operate from the selected Polish airport. This analysis shows the extent how aircrafts use their transport capacity. Also it specifies the possibilities to use these aerial vehicles in cargo transportations under the conditions of real payload depending on their types as well as under the conditions, which must be met by operating from the selected airport.
2
Content available Transport lotniczy w łańcuchu dostaw
PL
XXI wiek to czas postępującej globalizacji rynku, w którym łańcuchy dostaw wraz z kanałami dystrybucji towarów są coraz bardziej złożone a ich obszar działania wychodzi poza granice kraju. Wszystkie działania podejmowane w łańcuchu dostaw są ukierunkowane na zaspokojenie wciąż rosnących wymagań klientów. Ważnym ogniwem łańcucha dostaw, który wpływa na przepływ dóbr jest transport lotniczy oferujący szeroki zakres usług dostosowany do oczekiwań klientów. Celem poniższej pracy jest zwrócenie uwagi na ważną̨ gałąź́ transportu, jaką jest transport lotniczy. Przedmiotem rozważań podjętych przez autora jest określenie roli transportu lotniczego w łańcuchu dostaw.
EN
Air transport is currently one of the major branches of transport both in national and global economies. It is one of the fastest, most expensive, but at the same time also most effective types of transportation. It plays a very important role in global economy, particularly in transcontinental carriage of goods and passengers. Its availability and quality constitute a powerful driving force for country’s development. In view of the vast scope of the subject, the issues in the study were elucidated mostly on the basis of existing airports.
EN
In the theoretical part, this article presents the basic conditions for the organization of air transport cargo divided into different types of cargo shipments. Then an analysis of the Polish market of air cargo shipments is presented, taking into account the type of companies, airlines and airports that support them. In the research part, an FMEA analysis of an entity providing air cargo transport organization services was made, presenting several disadvantages and possible remedial actions that contribute to the improvement of the quality of services.
4
Content available Potential of air cargo market in Baltic Sea Region
EN
The estimated gravity model for Baltic Sea Region air cargo flows reveals some general pattern. The most promising origins from where the air cargo could come confirm general trends of last two decades – East Asian industrial zones (China, South Korea, Taiwan, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam), far East Asian trading hubs (Hong Kong, Singapore), South Asia (India, Sri Lanka) and –traditionally – USA, Western Europe and Middle East. Also Africa is rising as a origin of air cargo. The estimated aggregated econometric model suggests some general rules associated to air cargo demand in Baltic Sea Region. For example it was confirmed that volume of cargo flow is decreasing with distance – but for the short-haul (up to 3500 km) transport only. On the other hand, numerical transformations of data for the long-haul conveyance (farther than 3500 km) suggest high positive significance of business environment compatibility (expressed as an indicator of time to prepare and pay taxes) among the Baltic Sea Region destinations of trade and their East Asian origins.
PL
Oszacowany model grawitacyjny dla Regionu Morza Bałtyckiego ujawnia pewien wzorzec. Najbardziej obiecujące lokalizacje skąd mógłby być realizowany lotniczy transport towarowy potwierdzają ogólne tendencje ostatnich dwóch dekad – są to wschodnioazjatyckie strefy uprzemysłowione (Chiny, Korea Południowa, Tajwan, Tajlandia, Malezja, Indonezja i Wietnam), dalekowschodnie centra handlowe (Hong Kong, Singapur), kraje Azji Południowej (Indie, Sri Lanka) i – tradycyjnie – USA, Europa Zachodnia i Bliski Wschód. Kierunki afrykańskie również zyskują na znaczeniu. Szacunki na podstawie zagregowanego modelu ekonometrycznego sugerują prawdziwość ogólnych zasad dla popytu na lotniczy transport towarowy. Jest to np. potwierdzenie istotności tezy, że wraz z odległością zmniejsza się intensywność przepływu towarów drogą lotniczą, ale tylko dla transportu krótkodystansowego (do 3500 km). Natomiast transformacje numeryczne dla transportu długodystansowego (dalszego niż 3500 km) wskazują na wyższe i pozytywne znaczenie innych czynników takich jak spójność otoczenia biznesowego (wyrażonego różnicą w czasie potrzebnym na rozliczenie należności skarbowych) w handlu między punktami docelowymi w Regionie Morza Bałtyckiego i ich źródłami pochodzenia.
5
EN
The paper reports an outlook on Baltic Sea Region air cargo flows during the five-year period of 2005-2010. With its annual total of 650 thousands of tonnes at the end of the period, Baltic Sea Region is insignificant in comparison to other main global players as Hong Kong (4 million tonnes) or Memphis, TN, USA (3.9 million tonnes). The most intensive external traffic was on both ways between Baltic Sea Region and United Kingdom, USA, UAE, China and Japan. The Baltic Sea Region internal traffic records of air cargo were especially elevated in the western part of the Baltic Sea Region between Sweden and Germany. One more significant outlier was clearly visible – transport from Turkey to Tallinn with is peak of 20 000 tonnes in 2008. Unfortunately, it was impossible to understand reasons of this phenomenon. Perhaps, if more detailed Russian Federation data was available, I could suggest some explanation. Access to Russian databases was unlikely possible even before 2014-2015 deterioration of the Russia-West relations. Deeper analysis of free public data is impossible and shortest flight paths to East Asia could be jeopardized.
PL
Artykuł przedstawia sytuację kierunków przepływów lotniczego transportu towarowego dotyczącego Regionu Morza Bałtyckiego (BSR). W świetle najświeższych danych z 2010 roku pozycja regionu nie jest znacząca (650 000 ton) na tle głównych globalnych centrów przeładunku air cargo takich jak Hong Kong (4 miliony ton) lub Memphis, TN, USA (3,9 milionów ton). W okresie 2005-2010, najbardziej intensywny ruch do jak i z Regionu Morza Bałtyckiego zanotowano na następujących kierunkach: USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chińska Republika Ludowa i Japonia. Dane dotyczące lotniczego transportu towarowego na krótkich odcinkach ujawniły ruch w zachodniej części regionu między Szwecją, a Niemcami. Wyraźnie widoczny był jeszcze jeden odstający i znaczący przypadek – transport z Turcji do Tallina mający swój szczyt w 2008 roku. Niestety nie udało się zrozumieć powodów tego fenomenu. Być może, gdyby były dostępne bardziej szczegółowe dane dotyczące Federacji Rosyjskiej, mógłbym zaproponować wyjaśnienie. Dostęp do rosyjskich baz danych był mało prawdopodobny nawet przed osłabieniem współpracy Zachodu i Rosji w latach 2014-2015. Głębsza analiza darmowych danych publicznych jest niemożliwa, a najkrótsze trasy lotu do Azji Wschodniej mogą być zagrożone.
6
Content available Air-Cargo e-platform
EN
E-platforms has become standard tool for freight forwarders in their day-to-day ctivities. Most of current platforms focus on road transport as it is the most widely used mode of transport. Air Cargo has gained very little attention and opportunities to enhance air cargo transport using e-platform exist. The scope of this article is to investigate possibilities of implementing air cargo e-platform and propose its architecture for air cargo business.
PL
Obsługa ładunków w polskich portach lotniczych uzależniona jest od istniejącej infrastruktury, która jest rozwijana w związku z ciągle rosnącymi przeładunkami. Coraz więcej zleceniodawców wymaga od spedytorów przewozów lotniczych cargo elastyczności, szybkości działania, a także kompleksowej obsługi, od przewozu każdej ilości towaru o zróżnicowanych gabarytach, z i do różnych krajów, poprzez odprawę celną, magazynowanie oraz dystrybucję przesyłek po całym świecie. Zmierza to do nieprzerwanych poszukiwań sposobów zapewnienia i utrzymania przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i społecznym, a jednocześnie sprawia, że firmy lotnicze w swych strategiach muszą uwzględniać rozwój nowych usług. Artykuł prezentuje konkurencyjne aspekty przewozów lotniczych cargo.
EN
Load handling in the Polish air port depends on the existing infrastructure which is developed due to increasing reloading operations of, among other things. More and more customers demand from the AIR CARGO forwarders flexibility, speed and wide scope of services beginning with shipping goods of any quantity and size to different countries, through customs clearance, warehousing and distribution to all parts of the World. Continuous search for various ways of achieving and maintaining competitive advantage in dynamically developing economic environment became the reason why air companies need to consider new services development in their strategies. The article presents competitive aspects of air cargo.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.