Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  terapia hadronowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the possibility of utilizing nanoparticles as radiosensitizers both in X-ray and hadron therapy. Local reinforcement of the effect of the dose can be obtained by means of gadolinium, platinum, and gold nanoparticles, which are able to intensify the emission of photoelectrons and Auger electrons after the X-ray irradiation or increase the generation of low-energy electrons during hadron therapy. Such electrons induce water radiolysis in the vicinity of nanoparticles and create radicals that damage cancer cells. In addition to the presentation of the mechanisms responsible for radiosensitizing properties of nanoparticles, selected animal, cell culture and simulation experiments are mentioned. Attention is also drawn to the most important problems, which must be solved before clinical application of nanoparticles. The broadly defined biocompatibility is the basic feature required from radiosensitizing agents injected into the patient’s body. The effective delivery of nanoparticles to the target and obtaining the proper concentration and distribution within the tumor volume present a biggest challenge.
PL
Artykuł prezentuje możliwość wykorzystania nanocząstek jako radiouczulaczy zarówno w radioterapii fotonowej jak i terapii hadronowej. Lokalne wzmocnienie efektu dawki może być uzyskane dzięki nanocząstkom gadolinu, platyny i złota. Są one zdolne do zintensyfikowania emisji fotoelektronów i elektronów Augera przy napromienieniu fotonami X albo do zwiększenia emisji niskoenergetycznych elektronów podczas terapii hadronowej. Takie elektrony indukują radiolizę wody w sąsiedztwie nanocząstek, a generowane rodniki niszczą komórki nowotworu. Oprócz omówienia mechanizmów odpowiedzialnych za radiouczulające właściwości nanocząstek, przedstawiono wybrane eksperymenty symulacyjne oraz doświadczenia na hodowlach komórkowych i zwierzętach. Zwrócono również uwagę na najważniejsze problemy, które muszą zostać rozwiązane przed zastosowaniem nanocząstek w praktyce klinicznej. Szeroko zdefiniowana biokompatybilność jest podstawową własnością, jaką muszą posiadać środki radiouczulające, wstrzykiwane pacjentowi. Wciąż dużym wyzwaniem pozostaje efektywne dostarczanie nanocząstek tak, aby uzyskać ich wymagane stężenie i równomierny rozkład w objętości nowotworu.
PL
W artykule przedstawione są najnowsze osiągnięcia badań przeprowadzanych w eksperymencie laserowym PALS w Pradze (Prague Asterix Laser System) zrealizowanych przez zespół prof. dr. hab. Tadeusza Pisarczyka z Instytutu Fizyki i Laserowej Mikrosyntezy w Warszawie. W badaniach tych jako nowa efektywna diagnostyka wykorzystywana jest femtosekundowa polaro-interferometria, która została zaimplementowana dzięki zastosowaniu do oświetlenia układów diagnostycznych: 3-kadrowego interferometru i 2-kanałowego polar-interferometru, femtosekundowego lasera Ti:Sa o szerokości impulsu ok. 40 fs. Przedstawiono wybrane wyniki badań ilustrujące użyteczność femtosekundowej polaro-interferometrii w badaniach na PALS dotyczących: (i) udarowego zapłonu fuzji laserowej, (ii) nowej metody wytwarzania plazmy fotojonizacyjnej dla badań astrofizycznych oraz (iii) generacji wysokoenergetycznych jonów do zastosowań medycznych i radiografii.
EN
In the article the latest achievements of researches in the PALS experiment in Prague (Prague Asterix Laser System) carried out by a team of professor Tadeusz Pisarczyk from the Institute of Plasma Physics and Laser Microfusion in Warsaw are presented. In these studies, the femtosecond polaro-interferometry, as a new effective diagnostic is used, and which has been implemented thanks to irradiation diagnostic systems: 3-frame interferometer and 2-channel polaro-imterferometer by the Ti:Sa femtosecond diagnostic laser having a pulse duration of about 40 fs. The selected results are presented, which the usefulness of the femtosecond polaro-interferometry demonstrate for the studies on PALS connected with: (i) the shock ignition concept of the inertial fusion, (ii) the new method of the photoionized plasma creation for astrophysical researches and (iii) generation of high-energy ions for the medical and the radiography applications.
3
Content available remote Kronika
PL
PTF: Nagrody PTF za rok 2002, Liczba członków PTF i prenumeratorów PF. Tytuły profesorskie. Nagroda Diraca. Nagroda Lisy Meitner. Nagroda Jana Popielawskiego i Piotra Modraka. Polscy "fellows" brytyjskiego Instytutu Fizyki. Kondensat B-E cezu. 200-lecie urodzin Ignacego Domeyki. Terapia hadronowa we Włoszech. Kwarki w Dubnej. Szkolne warsztaty ochrony środowiska w Lublinie.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.