Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of this article is to present how the cultural melting pot, ubiquitous in international corporations, contributes to building and ensuring a safety culture in the company. By organization, we mean a company with an aviation profile, on the basis of which the analysis was based, and where the product safety is understood as ensuring the safety of the aircraft flight. Design/methodology/approach: The article uses the observation method which was based on the practical experience of the authors in implementing the Safety Management System. The publications and statistics related to the above system were analysed, the conclusions were presented in a comparative analysis. Findings/conclusions: The research evaluation showed that the awareness of the influence of cultures on ensuring the quality of products and services also translates into ensuring human safety. The combination of the cultural aspects with ensuring product safety is a signpost for the effective implementation of the Safety Management System in organizations. Despite many cultural differences, between employees, the organization should provide a work environment that aims at ensuring product safety as much as possible. The meaning of the word safety should be unambiguous for all employees across the organization. Research limitations: The research may be limited by focusing on an arbitrarily selected group of countries for analysis. The article compares the cultural aspects as well as the product quality management process characteristic of two countries: Poland and Singapore. In the future, to better understand the phenomenon of cultural impact on product safety, a larger number of countries, characterized by a diverse culture, should be analysed. Practical application: The applied methodology of implementing the Safety Management System, based on the analysis of the cultural aspects, can be used by industries whose priority is to ensure product safety – such as, for example, aviation or medicine. Originality/value: The aspect of cultural impact on ensuring product safety presented in the article may be an example of building foundations for the implementation of the Safety Management System in an organization.
PL
Cel: Celem artykułu jest przedstawienie, jak tygiel kulturowy, wszechobecny w międzynarodowych korporacjach, przyczynia się do zbudowania i zapewnienia kultury bezpieczeństwa w organizacji. Poprzez organizację rozumiemy firmę o profilu lotniczym, na bazie której została oparta analiza, a gdzie bezpieczeństwo produktu rozumiane jest jako zapewnienie bezpieczeństwa lotu statku powietrznego. Projekt badania/metodyka badawcza/koncepcja: W artykule użyto metody obserwacji, która została oparta na doświadczeniu praktycznym autorek przy wdrażaniu Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (ang. Safety Management System). Przeanalizowano publikacje i statystyki związane z powyższym systemem, a wnioski z nich poddano analizie porównawczej. Wyniki/wnioski: Ocena badawcza ukazała, iż świadomość wpływu kultur na zapewnienie jakości produktów i usług przekłada się również na zapewnienie bezpieczeństwa człowieka. Połączenie aspektów kulturowych z zapewnieniem bezpieczeństwa produktu stanowi drogowskaz do skutecznego wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacjach. Pomimo wielu różnic kulturowych pomiędzy pracownikami organizacja powinna zapewnić środowisko pracy dążące do jak największego zapewnienia bezpieczeństwa produktu. Znaczenie słowa bezpieczeństwo powinno być jednoznaczne dla wszystkich pracowników organizacji. Ograniczenia: Ograniczeniem badań może być skoncentrowanie się na wybranej arbitralnie grupie państw do analizy. W artykule porównane są bowiem aspekty kulturowe, a także proces zarządzania jakością produktu, charakterystyczne dla dwóch państw: Polski i Singapuru. W przyszłości w celu szerszego rozpoznania zjawiska wpływu kulturowego na bezpieczeństwo produktu należałoby poddać analizie większą liczbę państw charakteryzujących się zróżnicowaną kulturą. Zastosowanie praktyczne: Zastosowana metodyka wdrażania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem, oparta na analizie aspektów kulturowych, może zostać wykorzystana przez branże, których priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa produktu – takie jak np. lotnictwo czy medycyna. Oryginalność/wartość poznawcza: Przedstawiony w artykule aspekt wpływu kulturowego na zapewnienie bezpieczeństwa produktu może stanowić przykład w zakresie budowania podwalin do wdrożenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w organizacji
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.