Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  złącze liniowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono główne zagadnienia związane z odpornością ogniową uszczelnień złączy liniowych z możliwością przesunięcia, w tym metodę badawczą oraz klasyfikację tego typu elementów. Ponadto przedstawiono porównanie wyników badania odporności ogniowej uszczelnień złączy liniowych z mechanicznym przesunięciem. Porównano trzy różne rozwiązania uszczelnień wykonanych z wełny mineralnej i powłoki lakierniczej, dla każdego rozwiązania test został przeprowadzony z dwoma różnymi szerokościami.
EN
This paper discusses the main issues related to the fire resistance of the linear joint seals with movement capability, including test the method and way of classification of this type of elements. Moreover, presents the comparison of fire resistance test results of linear joint seals with mechanically induced movement. The comparison has been made for three different solutions of linear joint seals, with a structure based on mineral wool and special paint, for each solution the test was conducted with two different widths.
PL
W artykule omówiono główne aspekty związane z odpornością ogniową uszczelnień złączy liniowych. Przedstawiono główne wymagania stawiane tego typu elementom zgodnie z przepisami polskiego prawa, metodykę badań oraz sposób ich klasyfikacji w zakresie odporności ogniowej. Porównano izolacyjność ogniową elementów próbnych złączy liniowych w zależności od głębokości oraz szerokości złącza liniowego. Porównano przyrosty temperatury na nienagrzewanej powierzchni uszczelnień złączy liniowych tego samego typu o różnych szerokościach oraz głębokościach.
EN
This article discusses the main issues related to fire resistance of linear joint seals – requirements in accordance with the provisions of the Polish law, test methodology and fire resistance classification. A comparison was made between fire insulation of linear joint seals according to the depth and width of linear joint. Temperature gains were compared on unexposed surface of linear joint seals of the same type with different width and depth values.
PL
W pracy przedstawione zostały rozwiązania uszczelnień złączy liniowych. Następnie przdstawiono badania odporności ogniowej złączy liniowych oraz ich klasyfikację w zakresie odporności ogniowej. Na koniec zwrócono uwagę na możliwości rozszerzenia wyników badań odporności ogniowej
EN
This paper presents the solutions of linear joint sealing. Next are shown the fire resistance tests of linear joints and fire resistance classification of linear joint sealing. Finally, there are shown the possibility of extending the fire resistance results of the tests.
PL
Przedstawiono metody obliczania współczynnika przenikania ciepła metalowo-szklanych ścian osłonowych składających się z przezroczystych i/lub nieprzezroczystych paneli włożonych w ramy lub z nimi połączonych. Opisano dwie metody: zbiorczą metodę oceny i składnikową metodę oceny. Podano ograniczenia obu metod oraz wskazówki przydatne przy ich stosowaniu.
EN
The paper deals with the methods for calculating the thermal transmittance of curtain walls consisting of glazed and/or opaque panels fitted in, or connected to, frames. Two methods were described: single assessment method and component assessment method. The limitations of the methods and advices for their application were given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.