Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 70

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  serwonapęd
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Serwonapędy Estun – nowości i przykładowa aplikacja
PL
Początki firmy Estun sięgają roku 1994. Od tego czasu nieustannie się ona rozwija, kładąc nacisk na niezawodność i innowacyjność. Centrala firmy, zatrudniająca obecnie 700 osób, skupia swoje działanie na produkcji serwonapędów AC, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie. W 2011 roku firma Multiprojekt została autoryzowanym przedstawicielem tej marki.
PL
Chcesz nauczyć się programować serwonapęd, nie kupując ani nawet nie wypożyczając sprzętu? Poznaj podstawowe funkcjonalności i stwórz wirtualny serwonapęd.
PL
Serwonapędy znajdują zastosowanie w aplikacjach wymagających precyzyjnej regulacji ruchu obrotowego. Taką możliwość zyskuje się dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników elektrycznych w połączeniu z odpowiednimi urządzeniami sterującymi.
4
Content available remote Particle swarm based repetitive spline compensator for servo drives
EN
In this paper the particle swarm based repetitive spline compensator (PSBRSC), a new method of repetitive compensator implementation, is investigated. The proposed approach employs the particle swarm optimizer (PSO) to solve a dynamic optimization problem (DOP) related to the control task in a servo drive with a permanent magnet synchronous machine (PMSM) in online mode. The first novelty reported here is to use cubic spline interpolation to calculate the samples of PSBRSC signal that are located between the samples taken directly from the optimizer. Also the responsiveness of the repetitive controller is improved thanks to the introduction of the evaporation rate growth mechanism.
PL
W artykule przedstawiono kompensator splajnowo-rojowy (ang. particle swarm based repetitive spline compensator), nowa metodę realizacji kompensacji w procesach powtarzalnych. Zaproponowany układ wykorzystuje metodę roju cząstek do rozwiązywania w czasie rzeczywistym zagadnienia optymalizacji dynamicznej związanego z kształtowaniem sygnału modyfikującego uchyb regulacji w serwonapędzie z silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi (PMSM). Pierwszą nowością przedstawioną w artykule jest wykorzystanie interpolacji splajnowej trzeciego rzędu do wyznaczenia próbek sygnału wyjściowego kompensatora znajdujących się pomiędzy próbkami pochodzącymi bezpośrednio z optymalizatora. Ponadto szybkość reakcji kompensatora została poprawiona dzięki wprowadzeniu mechanizmu wzrostu współczynnika zapominania.
5
Content available remote Trzy kroki do szybszego uruchomienia serwonapędu
PL
Potrzeba podnoszenia wydajności linii produkcyjnych oraz zmiany technik wytwarzania, podążające za wzrostem wymagań jakościowych, wymuszają na producentach maszyn stosowanie szybszych, bardziej precyzyjnych, a do tego często rozproszonych układów napędowych. W maszynach zwiększa się ilość osi, potrzeba ich synchronizacji oraz zapewnienia odpowiedniej dynamiki ruchu. W takich przypadkach klasyczne rozwiązania bazujące na przemiennikach częstotliwości czy serwonapędach sterowanych impulsowo stają się niewystarczające. Z pomocą przychodzą rozproszone układy serwonapędowe sterowane za pośrednictwem nowoczesnych protokołów sieciowych.
6
Content available remote Technologia pakowania. Nieprzerwane pasmo sukcesów
PL
Od ponad dziesięciu lat firmy Gasti i B&R wdrażają urządzenia o zmiennych parametrach, służące do napełniania i szczelnego zamykania kubków. Firmie Gasti, starającej się sprostać wymaganiom swoich międzynarodowych klientów, udało się zachować optymalną równowagę między koniecznością innowacji, efektywnością ekonomiczną i potrzebą zachowania ciągłości.
PL
Obecna na rynku polskim już kilka lat firma ESTUN – producent serwonapędów i serwosilników – w ostatnim czasie wprowadziła nowe rozwiązania w swojej ofercie. Bazując na informacjach od swoich odbiorców, firma poszerzyła gamę silników i napędów oraz dostępnych dla nich opcji.
PL
W artykule omówione zostały podstawowe zalety stosowania enkoderów w serwonapędach.
EN
The article discusses the main advantages of using encoders in servo drives.
PL
W artykule zaprezentowano projekt ePEDlab, mający na celu uatrakcyjnienie procesu nauczania napędu elektrycznego. Przedstawiono efekty projektu – zestawy interaktywnych materiałów teoretycznych i symulacyjnych. Jako przykład wykorzystania projektu opisano proces nauczania zagadnień związanych ze sterowaniem układami serwonapędowymi. Podkreślono kompletność i wzajemne uzupełnianie się części teoretycznej, symulacyjnej i laboratoryjnej.
EN
The article presents the ePEDlab project, which was created in order to improve the quality of education in the field of power electronic drive systems. Its aim is to create a complete tool, consisting of three elements: interactive teaching materials, simulation models and laboratory sets. The course is divided into two parts: basic and advanced level. An integral part of the project is a website http://kener.elektr.polsl.pl/epedlab which is used to publish interactive teaching materials and simulation models. The scope of the project also includes the construction of new laboratory sets equipped with industrial power electronics converters, which the listeners of the course (students) can meet in their future careers. The results of the project are used in the teaching process for students of first and second degree at the Faculty of Electrical Engineering, Silesian University of Technology. The article shows the way of using described tool, based on an example concerning control servo drives issues. Teaching proces concerning control systems of different types of machine (eg. squirrel-cage induction motors, DC motors as well as stepper motors) is similar to given example. Due to the complementarity between theoretical materials, simulation models and laboratory exercises, the teaching process is complete.
PL
W pracy przedstawiono aplikację sterowania ślizgowego o skończonym czasie trwania, nazywanego terminalnym sterowaniem ślizgowym, do napędu bezpośredniego. Zaproponowano modyfikacje prawa sterowania, umożliwiające zastosowanie terminalnego ruchu ślizgowego także w przypadku obiektów z opóźnieniem w torze sterowania. Rozważania teoretyczne zostały zweryfikowane w trakcie badań symulacyjnych z wykorzystaniem dokładnego modelu napędu bezpośredniego o złożonej strukturze mechanicznej.
EN
The paper presents a terminal sliding mode control application for direct drive. A modified terminal sliding control law is proposed for a system with delays and unmodeled dynamics. Theoretical considerations were verified during simulation tests using an accurate direct drive model with a complex mechanical structure.
PL
Obecna na rynku polskim już kilka lat firma ESTUN – producent serwonapędów i serwosilników – w ostatnim czasie wprowadziła nowe rozwiązania w swojej ofercie. Bazując na informacjach od swoich odbiorców, poszerzyła gamę i silników, i napędów oraz dostępnych dla nich opcji.
PL
W artykule przedstawiono strukturę sterowania prędkością serwonapędu z silnikiem synchronicznym o magnesach trwałych w którym występuje połączenie sprężyste. W strukturę sterowania włączono dodatkowo predykcyjny estymator prądów. W ramach badan przeanalizowano różne koncepcję blokowania sygnałów sterujących w predykcyjnym regulatorze prędkości. We wstępie przedstawiono problem sterowania prędkością serwonapędów z połączeniem sprężystym. W kolejnych rozdziałach przedstawiono modele napędu PMSM i układu mechanicznego. Kolejno przedstawiono zasadę sterowania predykcyjnego wraz z różnymi kombinacjami grupowania sygnału sterującego. Rozważania teoretyczne zostały poparte badaniami symulacyjnymi.
EN
The article presents speed control structure of the servo drive with permanent magnet synchronous motor in with elastic coupling. The control structure included the predictive current estimator. As part of the studies analyzed different concept of blocking control signals in predictive speed controller. In the introduction presents the problem of speed control in servo drive with elastic coupling. In the following chapters, presents models of PMSM drive and mechanical system. Subsequently shows the principle of predictive control, along with various combinations of grouping the control signal. Theoretical considerations has been supported by simulation study.
13
Content available remote Serwosterowniki CDHD
PL
Serwosterowniki CDHD to obecnie sztandarowy produkt izraelskiej firmy Servotronix. Wyróżniają się dużą wydajnością i gęstością mocy. Uproszczona procedura rozruchu, duża wszechstronność i 30-miesięczna gwarancja dodatkowo zwiększają atrakcyjność tych urządzeń.
14
Content available remote Serwonapędy SERVOTRONIX już w Polsce!
PL
Z początkiem roku Eldar podpisał umowę dystrybucyjną z izraelskim Servotronix Motion Control Ltd., firmą, która posiada ponad 25-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkcji układów automatyki ze szczególnym naciskiem na systemy sterowane ruchem (z j. ang. motion control). Do dnia dzisiejszego powstało kilka generacji bardzo wydajnych serwonapędów. Obok rozwiązań standardowych firma angażuje się również w projekty indywidualne. Jeszcze do niedawna współpraca z klientami OEM stanowiła podstawę działalności Servotronixa. Firma jest obecna m.in. w przemyśle medycznym, zbrojeniowym, maszynowym (maszyny obróbcze, drukarskie, włókiennicze). Najważniejszymi kontrahentami są wiodący w świecie producenci maszyn i dostawcy systemów automatyki: Kollmorgen, Baldor, Horner, GE (General Electric), Stäubli, Samsung, Kodak, HP, Moons’, Portescap i inni. Fundamentalną zasadą, którą kieruje się Servotronix, jest dostarczenie produktu najwyższej klasy, zachowaniu korzystnego stosunku do jego ceny.
15
Content available remote Napędy serwo oraz falowniki w ofercie firmy Multiprojekt
PL
Shenzhen Micno Electric Co. jest przedsiębiorstwem zajmującym się produkcją, sprzedażą i obsługą napędów elektrycznych automatyki przemysłowej. Jednym z najnowszych rozwiązań firmy w zakresie sterowania silnikami są wysoko wydajne falowniki serii KE300. Micno KE300 jest serią wysoko wydajnych jedno- oraz trójfazowych falowników, o mocach od 0,4 do 630 kW. Falowniki wykorzystują m.in. sterowanie wektorowe, zapewniając wysoki moment obrotowy nawet przy bardzo niskich częstotliwościach.
16
Content available remote Multiprojekt – dostawca komponentów pneumatyki firmy E.MC
PL
Oferta firmy Multiprojekt skierowana jest do szerokiego grona odbiorców, takich jak: biura projektowe, producenci maszyn i urządzeń, firmy integratorskie, osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu oraz wiele innych. Multiprojekt jako dostawca sterowników FATEK, paneli operatorskich Weintek, serwonapędów ESTUN i ABB oraz mechaniki precyzyjnej wprowadza do swojej oferty rozwiązania wchodzące w skład pneumatyki. W niniejszym artykule zostaną przedstawione rozwiązania firmy E.MC.
17
Content available remote Dynamika i precyzja w aplikacji – serwonapędy firmy ESTUN
PL
Producent serwonapędów – firma ESTUN – w ostatnim roku dokonał uzupełnienia oferty i rozwinął flagowy produkt, jakim jest serwonapęd serii PRONET. Pojawiła się opcja zasilania 100 V AC, usprawniono napęd pod względem komunikacji – aktualnie użytkownicy mają możliwość zamówienia napędu z wbudowanym protokołem EtherCAT. Dodatkowo do oferty zostały wprowadzone silniki o mocy 50 W i 100 W do bardzo małych aplikacji. Pomimo zmian, firma pozostała przy dotychczasowej polityce cenowej, co powoduje, że napędy ESTUN są konkurencyjne na rynku polskim.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących wpływu wartości i rodzaju zasilania na sprawność serwonapędu, współczynnika mocy na wejściu układu. Określono również współczynnik odkształcenia harmonicznych prądu zasilającego. Coraz częściej w układach automatyki przemysłowej stosowane są rozwiązania z magnetoelektrycznymi silnikami synchronicznymi, które charakteryzują się szerokim zakresem napięć zasilających w układach jedno i trójfazowych. W stanowisku wykorzystano sprzęt czołowego producenta automatyki przemysłowej firmy Beckhoff.
EN
The article presents the results of experimental studies on the effect of the value and type of power supply to the servo drive efficiency, power factor at the input of the system. Also determined harmonic distortion factor of the supply current. Increasingly, industrial automation systems are used in solutions of permanent-magnet synchronous motors. A special feature of these drives is a wide range of voltage in single and three-phase systems. Position includes equipment company Beckhoff, a leading manufacturer in industrial automation.
PL
Serwonapędy to podstawowe układy wykonawcze stosowane w automatyce, służące do realizowania ruchów obrotowych i liniowych. Dzięki pracy w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego serwonapędy stosowane są wszędzie tam, gdzie potrzebna jest duża dynamika ruchu, pozycjonowanie, praca na bardzo małych prędkościach, bardzo duża dokładność regulacji itp. Coraz częściej w układach automatyki przemysłowej stosowane są rozwiązania z magnetoelektrycznymi silnikami synchronicznymi. Układy w serwonapędach oparte są na przemysłowych sterownikach logicznych PLC. Uruchomione w UTH Radom stanowisko do badania serwonapędów, ma zaprezentować możliwości jakie stwarzają serwonapędy. W stanowisku wykorzystano sprzęt czołowego producenta automatyk i przemysłowej firmy Beckhoff.
EN
Running position in UTH Radom is designed for presentation the servo drives. Servo systems are the basic regulations applicable in the automation drive, They pursue rotation and linear displacement. Thanks to the closed-loop servo drives are used wherever the need is high dynamics of motion, positioning, work on very low speeds, very high control accuracy, etc. Increasingly, industrial automation systems are used in solutions of permanent-magnet synchronous motors. Control of the servo drives are based on the industrial logic controllers PLC. The test stand used equipment company Beckhoff, a leading manufacturer in industrial automation.
20
Content available Sztywność statyczna serwonapędów obrabiarek
PL
Zarówno sztywność statyczna jak i dynamiczna są najważniejszymi cechami wpływającymi na dokładność pracy obrabiarek. Podczas gdy sztywność w tradycyjnych obrabiarkach zależy wyłącznie od właściwości mechanicznym, w obrabiarkach CNC sztywność zależy również od właściwości systemu sterowania. Przy użyciu tradycyjnej metody określania statycznych współczynników sztywności, nie stwierdzono istotnych różnic między tradycyjnymi i nowoczesnymi obrabiarkami CNC. Jednak, w przypadku zastosowania metody wykorzystującej siłę dynamicznie zmienną o niskiej częstotliwości (metoda DWSS), pojawiły się pewne istotne różnice w uzyskanych wartościach wskaźników sztywności statycznej.
EN
Both static and dynamic types of stiffness are the key features influencing the accuracy of a machine tool performance. Whereas the stiffness of a traditional machine tool depends solely on the mechanic system used, the CNC machine tool stiffness is determined not only by its mechanic system but by the control system as well. Using the traditional method for determining static stiffness factors, no significant differences were observed between traditional and modern CNC machine tools. However, having applied the method using dynamically variable force of low frequency (DDSS method), some essential discrepancies appeared in the static stiffness factors obtained.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.