Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Grupa chorób cywilizacyjnych, jaką stanowią choroby układu krążenia, niesie zagrożenie dla życia pacjentów, przyczynia się do zmian w codziennym funkcjonowaniu i zdecydowanie pogarsza jakość życia chorych, powodując tym samym znaczny problem społeczny. Jednym z zadań tzw. promocji zdrowia jest propagowanie zdrowego stylu życia, co zresztą ściśle wiąże się z profilaktyką, obejmującą działania ukierunkowane na utrzymanie zdrowia, zapobieganie chorobom, wczesne ich wykrywanie i leczenie. W działaniach tych znaczący udział mają fizjoterapeuci, których praca związana jest z niesieniem pomocy chorym w podejmowaniu działań profilaktycznych - tak z grup ryzyka, jak i po incydentach kardiologicznych. Stają się oni zatem edukatorami zdrowotnymi tych osób. W swej pracy muszą umieć rozpoznawać różnorodne ograniczenia i przeciwwskazania, dobierać optymalną aktywność do potrzeb i możliwości chorego (obarczonego często dodatkowymi schorzeniami) oraz prowadzić skuteczny proces edukacyjny. Rolą fizjoterapeuty jest też nakłonienie pacjenta do zmiany stylu życia, zazwyczaj odbiegającego od modelu uznanego za "prozdrowotny".
EN
Diseases of civilization, such as cardiovascular diseases, threaten the life of patients, contribute to changes in the day-to-day functioning of individuals and diminish their quality of life, therefore causing significant social problems. One of the tasks in the promotion of health is to propagate healthy lifestyles, which is directly connected with prevention, encompassing actions aimed as staying healthy, preventing disease, early disease detection and treatment. Physiotherapists, whose work is related to assisting the ill in taking preventive actions, both of high-risk groups as well as those who have had cardiovascular incidents, play a significant role in the aforementioned actions. They become, therefore, the health educators of these people. In their work they need to be able to recognise various limitations and contraindications, select activities which are optimal to the needs and capabilities of the ill (who often suffer from other conditions), as well as conduct an effective educational program. The role of a physiotherapist is also to persuade a patient to change their lifestyle, which usually requires deviating from the typical 'pro-healthy' model.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.