Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pressing efficiency
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of the research concerning the efficiency of apple juice processing. In the tests apples of variety Idared were used. Two types of laboratory basket presses were applied. The first one was with perforated cylinder and solid bottom and the second one with perforated bottom and solid cylinder. Pressing was carried out in two modes, continuous and periodic. The yield of juice pressing and moisture content in pomace was determined. The yield of extraction was ranged from 52% to 60.7%. There was significant effect of the load mode on the yield of juice pressing. The yield of extraction in periodic mode was higher than in continuous mode for both of investigated presses. The relationship between the yield of extraction and the pressure of pressing was described by the power law equation. There was no influence of press construction on the pressing yield of apple juice.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad efektywnością procesu tłoczenia soku jabłkowego. Do analiz użyto jabłek odmiany Idared. Wykorzystano dwa rodzaje pras, prasa pierwsza posiadała perforowany cylinder i pełne dno, zaś prasa druga perforowane dno i pełny cylinder. Proces tłoczenia przeprowadzono w dwóch trybach: okresowym i ciągłym. Określono wydajność tłoczenia i zawartość wody w wytłokach z jabłek. Wydajność tłoczenia zmieniała się w zakresie od 52% do 60,7%. Stwierdzono wyraźny wpływ trybu obciążania materiału na wydajność tłoczenia. Wydajność tłoczenia w trybie okresowym była wyższa w porównaniu z trybem ciągłym dla obu badanych pras. Zależność pomiędzy wydajnością soku a ciśnieniem tłoczenia opisano za pomocą równania potęgowego. Nie stwierdzono wpływu konstrukcji prasy na wydajność tłoczenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu cech odmianowych jabłek na wydajność tłoczenia soku. Badania wykonano na ośmiu odmianach jabłek ze zbioru w 2011 i 2012 roku po trzymiesięcznym przechowywaniu w chłodni z kontrolowaną atmosferą. Tłoczenie prowadzono w jednym cyklu przy użyciu laboratoryjnej prasy koszowej. Stwierdzono, że cechy odmianowe owoców mają istotny wpływ na wydajność tłoczenia. Najwyższą wydajność uzyskano w przypadku odmiany Idared a najniższą odmian Elise i Boiken. Ponadto wykazano, że zawartość ekstraktu, wartość pH soku, lepkość dynamiczna i gęstość soku zależą od cech odmianowych jabłek. Otrzymane soki charakteryzowały się zawartością ekstraktu powyżej 10º Brix’a, co wskazuje na przydatność wszystkich badanych odmian do produkcji soków mętnych.
EN
The paper presents the research results concerning the impact of varietal properties of apples on the efficiency of pressing juice. The research was carried out on eight apple cultivars from the crop of 2011 and 2012 after three month storing in a cold store with a controlled atmosphere. Pressing was carried out in one cycle with the use of a laboratory bucket press. It was reported that varietal properties significantly influence the pressing efficiency. The highest efficiency was obtained in case of Idared cultivar and the lowest for Elise and Boiken variety. Moreover, it was proved that the content of essence, pH value of juice, dynamic viscosity and the juice thickness depend on the varietal properties of apples. The obtained juice was characterised with the content of essence exceeding Brix 10°, which indicated usefulness of all the investigated cultivars for production of cloudy juices.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.