Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  logistics paradigm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Rozwój logistyki w kierunku dyscypliny nauki
PL
Artykuł dotyczy identyfikacji tożsamości współczesnej logistyki oraz rozwoju teoretycznych koncepcji logistyki w kierunku dyscypliny naukowej. Dyskusja dotycząca ewolucji logistyki i wyłonienia jej naukowego paradygmatu została zaprezentowana z perspektywy postępu idei/koncepcji i instrumentarium logistyki oraz fundamentów/podstaw niedawno zdefiniowanej w literaturze koncepcji rozumienia logistyki jako naukowej i akademickiej dyscypliny. Paradygmat naukowy logistyki postrzegany jest jako zestaw problemów i faktów dotyczących orientacji przepływowej i systemu przepływu w świecie zjawisk ekonomicznych i zarządczych jako wewnętrzne elementy tożsamości dziedziny logistyki.
EN
The article concerns the identification of the contemporary logistics identity as well as the development of the theoretical logistics concepts towards the scientific discipline. The discussion about logistics evolution and logistics scientific paradigm emergence has been presented from a perspective of logistics ideas/concepts and tools progress, as well as cornerstones/fundamentals recently defined in the literature as a scientific and academic discipline. Logistics scientific paradigm is perceived as a set of problems and facts concerning flow orientation and flow system within the world of economic and management issues as the internal elements of logistics area identity.
2
Content available Siły kształtujące logistykę
PL
Logistyka znajduje się w fazie stałego, lecz zarazem zmiennego w swoim natężeniu rozwoju. Ta zmienność spowodowana jest zmieniającym się bilansem sił sprzyjających rozwojowi i hamujących go. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu sił stymulujących rozwój oraz powstrzymujących go, by móc w świadomy sposób przewidywać potencjalne kierunki rozwoju logistyki.
EN
Logistics is undergoing growth that is constant but variable in its intensity. The changing balance of driving forces to the development and inhibiting it causes this variation. The aim of this article is to review the forces stimulating and inhibiting growth to be able to consciously anticipate potential directions of development of logistics.
PL
Celem tego artykułu jest przeprowadzenie rozważań na temat przystawania dominujących form koordynacji do modelu wyznaczającego obszar delimitacji stosowania logistyki. Te rozważania zostały uplasowane w warstwie refleksji o naturze integracji i koordynacji oraz w warunkach paradygmatu i pryncypium logistyki.
EN
This work predominantly aims at discussing the way dominant forms of coordination match a model that defines the area of delimitation of logistics application. The discussion undertaken is placed in a layer of considerations referring to the very nature of integration and coordination under the logistics paradigm and principles.
PL
Celem artykułu jest prezentacja przesłanek i założeń koncepcji logistyki społecznej, wyodrębnionej jako nowy obszar zastosowania teorii logistyki do rozwiązywania istotnych społecznie problemów. U ich podłoża leżą przepływy materialne i informacyjne. Rozważania prezentowane są wokół paradygmatu logistyki, wskazując ponadto na obszary stosowania logistyki w działaniach militarnych i gospodarczych.
EN
The purpose of this article is a presentation of the conditions and the concept of social logistics, separated as a new field of application of the theory of logistics - to solve important social problems that lie at the root of the material and information flows. Author considerations prowling around the logistics paradigm. It also refers to the areas of application of logistics in military and economic activities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.